Bemötande av unga på bibban

Alkaa: 9.10.2023 12:30
Päättyy: 9.10.2023 15:30
Ilmoittautuminen alkaa: 18.9.2023 6:00
Ilmoittautuminen päättyy: 5.10.2023 23:59
Aihe: Kirjasto, Opetus
Tapahtumatyyppi: Webinaari
Maakunta: Koko Suomi
Järjestäjä: Svenska enheten

Innehåll

Oroligheter, mobbning, utanförskap och våldsamt beteende. Det är vad vi får läsa och höra om ungdomar idag. Problem som ofta tar sig uttryck i stök och störande beteende. Om det förekommer problem på orten är biblioteket oftast inte det enda stället där det förekommer, men ofta både hörs och syns det här. Biblioteket är ett offentligt rum med låg tröskel och en omtyckt plats också för många ungdomar.  

I den här fortbildningen tar vi dels fasta på ungdomars identitetsproblematik i dagens samhälle, dels bemötande av unga och samarbetet med ungdomstjänster och andra aktörer.

Fortbildningen ordnas av Svenska samarbetsgruppen för bibliotekens utvecklingsuppdrag Åke. 


Program

12:30 Välkommen
12:35 Ungdomar och samtida identitetsproblematik

Rasmus Mannerström, universitetslektor, Svenska social- och kommunalhögskolan 
13:25 Paus
13:35 Bemötande av unga – med utgångspunkt i ART och lågaffektivt bemötande

Sofie Ena, utvecklingspsykolog och certifierad Multi Dimensional Family Therapist, Sofie Ena Konsultation & Terapi 
14:25 Paus 
14:35 Bemötande av unga och samarbete mellan biblioteket och ungdomstjänsterna

Specialbliotekarie Paula Roselius och informatiker Laura Leden, Kyrkslätt kommunbibliotek

Ungdomsarbetare Karin Rejman, Ungdomstjänsterna, Borgå stad 
15:30 Diskussion och avslutning 

 

Målgrupp 
Bibliotekspersonal 

Verksamhetsform 
Bibliotek, universitet, högskolor och yrkeshögskolor, förvaltning 


Anmäl dig senast 5.10.2023. Möteslänken skickas till de anmälda 6.10.  
 
Kostnader: Fortbildningen är avgiftsfri.

 


Kontakt

Om programmet 
överinspektör Susanne Ahlroth, [email protected], tfn 0295 018 762 

Om anmälan och annullering
planerare Jirka Sabel, [email protected], tfn 0295 018 764