Lainsäädäntö koulujen ja oppilaitosten hyvinvointityön mahdollistajana

Alkaa: 1.11.2023 12:00
Päättyy: 1.11.2023 16:00
Ilmoittautuminen alkaa: 28.8.2023 0:00
Ilmoittautuminen päättyy: 29.10.2023 16:00
Aihe: Opetus, Nuoriso, Sosiaali, Terveys, Varhaiskasvatus
Tapahtumatyyppi: Webinaari
Maakunta: Koko Suomi
Paikka: Jyväskylä
Järjestäjä: Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

HUOM! Muutos tehty tilaisuuden järjestämiseen! Tilaisuus järjestetään vain etätilaisuutena. 

Hyvinvointialueet aloittivat toimintansa 1.1.2023 ja sen myötä myös lainsäädäntöön on tullut muutoksia koulujen, oppilaitosten ja nuorisotoimen kanssa tehtävään moniammatillisen hyvinvointiyhteistyöhön.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto sekä Osaamiskeskus Nuoska järjestävät koulutustilaisuuden, jossa avataan monialaisen yhteistyön lainsäädäntöä, säädöksiä ja salassapitoa laajasti eri palveluiden ja muuttuneiden palvelurakenteiden rajapinnoilla.

Monialaisen yhteistyön lainsäädäntö - esimerkiksi salassapitosäännökset - mietityttävät kouluissa ja oppilaitoksissa työskenteleviä nuorisotyön ammattilaisia sekä koulujen ja oppilaitosten henkilöstöä. Lait ja asetukset määrittävät kouluissa toimivien työskentelyä, mutta toisinaan asioita jätetään tekemättä näihin vedoten – tiedon puutteen vuoksi.

Koulutustilaisuus vastaa hyvinvointityötä tekevien ammattilaisten kysymyksiin, toiveisiin ja tarpeisiin.

Aikataulu ja ohjelma:

12.00 Avaussanat

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto & Osaamiskeskus Nuoska

12.15 Monialainen yhteistyö oppilaan tukemisessa

Esko Lukkarinen, juristi, kouluttaja & Lari Marjamäki, kasvatus- ja opetusjohtaja, Kauhajoki

- Yhteistyön tekeminen konkreettisesti kouluissa sekä opiskeluhuollon, että oppimisen ja koulunkäynnin tuen näkökulmasta eri viranomaisten kesken

- Yhteensovittaminen ja erillään pitäminen sekä opiskeluhuollon, että oppimisen ja koulunkäynnin tuen näkökulmasta

- Lainsäädännön ja toimijarakenteen muutosten vaikutus opiskeluhuoltoon. Puheenvuoro vastaa myös ennakkokysymyksiin.

14.15 Tauko

14.30 Käytännön kokemuksia nuorisotyön, opinto-ohjaajan ja kuraattorin yhteistyöstä

Niina Juola & Pihla-Maria Kannus, nuoriso-ohjaajat, Kalajoen kaupunki

- Monialaisen yhteistyön mahdollisuudet ja myönteiset vaikutukset koulun arjessa.

Kalajoen koulunuorisotyön malli.

15.15 Loppuyhteenveto

Osaamiskeskus Nuoska & LSSAVI

16.00 Tilaisuus päättyy

Koulutus on suunnattu kaikille koulujen, oppilaitosten, nuorisotoimen ja hyvinvointialojen ammattilaisille ja esihenkilöille.

Osallistuminen on maksutonta. HUOM! Muutos! Tilaisuus vain  järjestetään etätilaisuutena. Tilaisuus tallennetaan.

Koulutustilaisuuden ilmoittautumisen yhteydessä on mahdollisuus jättää ennakkokysymyksiä kouluttajille, jotka vastaavat kysymyksiin puheenvuoronsa aikana.

  • Mitä haluaisit tietää lainsäädännöstä tai tietosuojasta liittyen moniammatilliseen yhteistyöhön?
  • Millaisissa tilanteissa olet työssäsi kohdannut lainsäädäntöön tai tietosuojaan liittyviä haasteita opetuksen, nuorisotyön ja hyvinvointialueiden tarjoamien palveluiden rajapinnoilla?

(11.10.2023 mennessä jätetyt vastaukset huomioidaan varmasti)

Kouluttajat:  

Esko Lukkarinen, Länsi- ja Sisä-Suomen sekä Lounais-Suomen aluehallintovirastojen opetus- ja kulttuuritoimen johtajan tehtävästä eläköitynyt pitkän linjan juristi ja luokanopettaja. Esko on kokenut kouluttaja lainsäädännön kysymyksissä.

Lari Marjamäki, KM, EO. Lisäksi Lari on jatkokouluttautunut julkisoikeuden eri osa-alueilla sekä johtamisen piirissä. Larilla on pitkä työura opetusalalla ja sen johtotehtävissä kuntasektorilla luokanopettajan, erityis- ja erityisluokanopettajan, rehtorin, sivistysjohtajan, opetustoimenjohtajan ja kasvatus- ja opetusjohtajan tehtävissä. Lari on myös toiminut TAYS-alueen VIP-verkoston puheenjohtajana OKM:n ja OPH:n toimialueella.

Niina Juola (yhteisöpedagogi amk) ja Pihla-Maria Kannus (sosionomi amk) työskentelevät Kalajoen kaupungilla nuoriso-ohjaajina. Yhtenä lukuisista työkaluista näillä ammattiaikuisilla on Kalajoella luotu koulunuorisotyömalli. Vuodesta 2013 lähtien nuorisotyö, oppilashuolto ja koulut ovat tehneet tiivistä yhteistyötä. Vuosien yhteistyöstä ja sen eduista kaikille - ennen kaikkea nuorille kerrotaan Niinan ja Pihla-Marian puheenvuorossa.

Ilmoittautuminen ja lisätiedot

Opetustoimen ylitarkastaja Hannamari Salkola

Ville Eerikäinen, Osaamiskeskus Nuoska ([email protected])

Ilmoittautumisen tiedustelut suunnittelija Pirjo Jämsen-Ahonen

Aluehallintoviraston sähköpostiosoitteet muodossa [email protected]