AI för lärare: Att förstå, använda och navigera bland AI-teknologier i utbildningen?

Alkaa: 9.11.2023 13:00
Päättyy: 9.11.2023 16:00
Ilmoittautuminen alkaa: 30.8.2023 6:00
Ilmoittautuminen päättyy: 7.11.2023 23:59
Aihe: Opetus
Tapahtumatyyppi: Webinaari
Maakunta: Koko Suomi
Järjestäjä: Svenska enheten

Innehåll 

Står vi inför en revolution inom utbildningssektorn? Kommer artificiell intelligens (AI) att omforma våra klassrum och förändra sättet vi lär och undervisar på? Hur kan vi använda AI för att förbättra lärandet och skapa en mer individualiserad och inkluderande lärmiljö? Och vilka är de etiska övervägandena när vi implementerar AI i utbildning? Hur blir det med bedömningen? 

Dessa tankeväckande frågor är utgångspunkten för vårt webbinarium, där vi dyker in i AI:s värld och dess betydelse inom utbildning. Med konkreta exempel och praktiska verktyg kommer vi att utforska AI:s potential och utmaningar, samt hur du själv kan tillämpa AI i ditt arbete. Praktiska exempel på tillämpning av AI kommer att presenteras både från yrkes- och gymnasieutbildningen. 


Utbildare för webbinariet

Linda Mannila har över 20 års erfarenhet av att arbeta med frågor i gränslandet mellan teknologi, lärande och samhällsutveckling i egenskap av forskare, företagare, föreläsare och folkbildare. Hon är biträdande professor i datavetenskap vid Helsingfors universitet med inriktning på AI och samhälle och gästforskare i datavetenskapens didaktik vid Linköpings universitet. Hon är särskilt intresserad av frågor kring AI-beredskap inom olika samhällsområden och leder för närvarande projektet AILIT, AI-litteracitet i årskurs 1-6, finansierat av Svenska Kulturfonden.  

Christa Tigerstedt, programansvarig för masterutbildningen i International Business Management på Arcada, kombinerar en bakgrund inom ekonomi med en doktorstitel i pedagogik. Hon är en djupt engagerad forskare på området människa och teknologi, särskilt AI och robotik. Med erfarenhet av att leda tvärvetenskapliga forskningsprojekt, har hon en särskild inblick i hur AI-drivna lösningar påverkar olika branscher. 

Filip Levälahti jobbar som nätpedagogisk specialist på Arcada. Har är också teamaledare för i-fabriken som tillsammans utvecklar den digitalpedagogiska kompetensen på Arcada samt utvecklar olika former av fysiska och digitala nätmiljöer.

Simon Hansell, lärare vid Gymnasiet i Petalax har lång erfarenhet av att jobba digitalt i skolan. Han bjuder in två av sina studerande som berättar om hur de inom ramen för ett skolprojekt utmanat skolans personal och lärare att avgöra huruvida ett material i form av exempelvis konstverk, sagor eller skämt är producerade av en människa eller ChatGPT. Åhörarna får ta del av erfarenheterna från projektet samt en diskussion kring huruvida AI är ett hot eller en möjlighet i skolvärlden.

John Henriksson, pedagogisk expert specialiserad på digital skolutveckling, kommer att belysa bedömning i en AI-centrerad utbildningskontext. Med bakgrund som lärare, forskare och lärarfortbildare har han djupgående kunskap om hur teknik och pedagogik samverkar.  


Mål

  • Att utforska grunderna i AI och dess relevans inom utbildning 
  • Att diskutera konkreta användningsområden för AI
  • Att förstå etiska aspekter av AI i utbildning
  • Att bekanta sig med AI-verktyg och resurser för utbildning
  • Att reflektera över AI:s roll i den egna verksamheten  

    
Program

13.00-13.10 Välkommen
13.10-13.50
Vad kan AI innebära för skolan?
- Linda Mannila, Helsingfors universitet

 
13.50-14.00 Paus
14.00-14.30
Hur blir det med lärandet ChatGPT?
- Christa Tigerstedt, Arcada

 
14.30-14.50
Hur vi på Arcada jobbar med AI-drivna verktyg i utbildningen 
- Filip Levälahti, Arcada

 
14.50-15.00 Paus
15.00-15.20
AI - ett hot eller möjlighet i skolvärlden? Praktiska exempel på AI i gymnasiet
- Simon Hansell, Petalax gymnasium

 
15.20-15.40
AI - säkra din bedömningskultur
- John Henriksson, CLL

 
15.40-16.00 Avslutning och frågestund 

 

Målgrupp
Lärare, administrativ personal, rektorer

Stadium/Verksamhetsform
Gymnasium, yrkesutbildning, universitet, högskolor och yrkeshögskolor


Anmäl dig senast 7.11.2023 
 
Kostnader: Fortbildningen är avgiftsfri.


OBS! Webbinariet spelas inte in. 
 


Kontakt

Om programmet
IKT-pedagog Fredrik Åman, [email protected], tfn 0295 018 619

Tekniskt stöd
kommunikatör Oskar Karlsson, [email protected], tfn 0295 018 071

Om anmälan och annullering
planerare Jirka Sabel, [email protected], tfn 0295 018 764