Att leda ingripande i trakasserier inom småbarnspedagogik och skola

Alkaa: 22.3.2023 9:15
Päättyy: 22.3.2023 12:30
Ilmoittautuminen alkaa: 20.2.2023 6:00
Ilmoittautuminen päättyy: 17.3.2023 23:59
Aihe: Opetus, Varhaiskasvatus
Tapahtumatyyppi: Webinaari
Maakunta: Koko Suomi
Järjestäjä: Svenska enheten

Varje barn har rätt till en trygg lärmiljö utan rädsla för trakasserier. Mobbning som åtminstone delvis hänför sig till barnets eller elevens ursprung, handikapp, sexuella orientering eller annan egenskap kan vara trakasserier som är förbjudna enligt diskrimineringslagen. 

Riksdagen godkände reformen av diskrimineringslagen i november 2022. I reformen förtydligades och förstärktes ansvaret hos utbildningsanordnaren och anordnaren av småbarnspedagogik att ingripa i trakasserier gentemot barn och elever. Från och med att lagen träder i kraft 1.6.2023 anses utbildningsanordnaren göra sig skyldig till diskriminering ifall anordaren inte vidtar nödvändiga åtgärder efter att ha blivit medveten om trakasserier riktade mot ett barn eller en elev.  

Under fortbildningen presenterar Diskrimineringsombudsmannens byrås representant lagförändringarna och de skyldigheter som förändringarna medför för utbildningsanordnare och anordnare av småbarnspedagogik. Vad är diskriminering enligt diskrimineringslagen? Vilka åtgärder ska utbildningsanordnaren eller anordnaren av småbarnspedagogik vidta då trakasserier uppdagas? Hur ska behandlingen dokumenteras? 

Välkommen på fortbildning! 

Program: 

9:15-10:45 Vad förändras 1.6.2023? Nya skyldigheter att ingripa i trakasserier mot elever och barn  
10:45-11:00 Paus
11:00-12:30 Systematiskt förebyggande av trakasserier inom småbarnspedagogik och skola 

 

Målgrupp:
Ledningen inom småbarnspedagogik och skola 

Anmäl dig senast: 17.3.2023 
Kostnader: Fortbildningen är avgiftsfri.  

Arrangör: Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet.

Övrigt: 

Länken till webbinariet skickas till de anmälda några dagar innan fortbildningen. 

Fortbildningen spelas in. Inspelningen publiceras på svenska enhetens Youtube-kanal efter tillfället.  

Det är möjligt att ställa förhandsfrågor i samband med anmälan.  

 
Kontakt:

överinspektör Michael Mäkelä, [email protected], tfn 0295 018 616 

överinspektör Heidi Henriksson, [email protected], tfn 0295 018 021 

 

 

 

 

 

Projektet Osaavat (Kompetenta) finansieras av Europeiska unionens program Rättigheter, jämlikhet och medborgarskap. Justitieministeriet startade den 1 april 2021 det tvååriga projektet Osaavat (Kompetenta) för att effektivisera arbetet mot hatbrott och trakasserier. I projektet utbildas bland annat poliser och myndigheter inom utbildningssektorn.