Informaatiovaikuttaminen ja organisaation uudet viestinnälliset kriisit

Alkaa: 29.11.2023 8:30
Päättyy: 29.11.2023 11:30
Ilmoittautuminen alkaa: 15.5.2023 8:00
Ilmoittautuminen päättyy: 28.11.2023 15:00
Aihe: Kirjasto, Liikunta, Opetus, Nuoriso, Varhaiskasvatus
Tapahtumatyyppi: Webinaari
Maakunta: Etelä-Savo, Pohjois-Karjala, Pohjois-Savo, Koko Suomi
Järjestäjä: Itä-Suomen aluehalllintovirasto

Informaatiovaikuttaminen ja organisaation uudet viestinnälliset kriisit

Viestintäympäristö on muutoksessa. Sosiaalista mediaa käytetään enenevässä määrin hyväntahtoisen viestinnän lisäksi vihamielisessä tarkoituksessa. Informaatiovaikuttamisen tavoitteena on luoda negatiivinen käsitys organisaatiosta, hankaloittaa päätöksentekoa sekä heikentää työyhteisön toimintakykyä. Myös yhteiskunnallinen informaatiovaikuttaminen olisi hyvä tulla tutuksi, sillä sen  vaikutusalueella on jokainen meistä.  
Vihamielinen viestintä on strategista toimintaa, jossa kohde halutaan saada tekemään itselleen haitallisia päätöksiä ja toimimaan omaa etuaan vastaan, usein itse tiedostamatta. Uudessa turvallisuustilanteessa medialukutaidon rinnalle nousee tarve tuntea informaatiovaikuttamisen keinoja. Nyt on oikea aika päivittää organisaation jatkuvuussuunnitelma informaatiovaikuttamisen osalta ja olla tietoinen negatiivisista  vaikuttamisyrityksistä. 

 

Kohderyhmä: opetus, varhaiskasvatus, kirjasto-, nuoriso- ja liikuntatoimi; esihenkilöt, viestinnän parissa työskentelevät ja kaikki jptka voivat työsssään kohdata inormaatiovaikuttamista

 

Muut tiedot:

- koulutus on maksuton

- webinaaria ei tallenneta

 

Kouluttaja:
Kouluttajana toimii VTT, KTM Maarit Pedak. Pedak on organisaatioviestinnän asiantuntija, joka toimii Helsingin yliopistossa organisaatioviestinnän tutkijana sekä alan kouluttajana ja valmentajana. Hänen väitöstutkimuksensa 2018 käsitteli opetustiloihin kohdistunutta iskua Jokelassa ja Kauhajoella oppilaitosten johdon ja eri turvallisuustoimijoiden näkökulmasta. 

 

Lisätiedot: 

Miikka Metsola, miikka.metsola (at) avi.fi, p. 029 501 6046