Golmmadását doarjaga málle árrabajásgeassimis

Alkaa: 22.3.2023 12:00
Päättyy: 22.3.2023 14:00
Ilmoittautuminen alkaa: 1.3.2023 11:00
Ilmoittautuminen päättyy: 19.3.2023 11:00
Aihe: Varhaiskasvatus
Tapahtumatyyppi: Webinaari
Maakunta: Lappi, Koko Suomi
Järjestäjä: Lapin aluehallintovirasto

Árrabajásgeassima láhkaođastus bođii fábmui 1.8.2022. Dan rájes golmmadását doarjja lea leamaš geavahusas árrabajásgeassimis. Dat oaivvilda dan, ahte juo árrabajásgeassimis mánás lea vuoigatvuohta iešguđet doarjjahámiidda.

Lappi guovlohálddahusdoaimmahat lágida webinára golmmadását doarjaga málles árrabajásgeassimis. Skuvlejeaddjin doaibmá Arja Paltto, árrabajásgeassima sierraoahpaheaddji. Skuvlejumi ulbmilin lea rahpat láhkaođastusa geavatlaš beliid ja ovdanbuktit man láhkai doarjut máná ja olles mánnájoavkku ovdáneami. Skuvlejupmi lea oaivvilduvvon árrabajásgeassima bargiide. Skuvlejupmi lea davvisámegillii, muhto skuvlejeaddji sáhttá dárbbu mielde maid suomastit.

Skuvlejupmi fállojuvvo guovtti oasis. Oassálasttiid lea vejolašvuohta válljet, searvágo dušše nuppi skuvlejupmái, vai guktuide. Válljen dáhpáhuvvá almmuheami oktavuođas.

1.3. dii 12 - 14 Golmmadását doarjja inklušuvnnalaš vuođđjurdaga mielde
Skuvlejupmi rahpá inklušuvnnalaš vuođđojurdagiid, doarjjahámiid ja doarjaga lágideami vuođđojurdagiid ođastuvvon árrabajásgeassinlága gáibádusaid mielde.

22.3. dii 12 - 14 Doarjjahámit árrabajásgeassimis
Skuvlejumis mannat čađa doarjjahámiid konkrehtalaš ovdamearkkaiguin, main ávkkástallamiin sáhttit nannet oktasaš doarjaga mánnájoavkkus ja rievdadit oahppanbirrasa mánáid dárbbuid mielde.

Mii eat bádde skuvlejumi.
Skuvlejupmi lea nuvttá.

 

Bures boahtin skuvlejupmái!
Tervetuloa koulutukseen!

 

Varhaiskasvatuslain uudistus tuli voimaan 1.8.2022. Siitä saakka kolmitasoinen tuki on ollut käytössä varhaiskasvatuksessa. Tämä tarkoittaa sitä, että lapsella on oikeus tukeen myös varhaiskasvatuksessa.

Lapin aluehallintovirasto järjestää koulutuksen kolmitasoisen tuen mallista varhaiskasvatuksessa. Kouluttajana toimii Arja Paltto, varhaiskasvatuksen erityisopettaja. Koulutuksen tavoitteena on avata lakiuudistuksen käytännöllisiä puolia ja tuoda esille, millä tavoin tukea lapsen ja koko ryhmän kehittymistä. Koulutus on suunnattu varhaiskasvatuksen työntekijöille. Koulutus on pohjoissaamen kielellä, mutta kouluttaja voi tarvittaessa käyttää myös suomen kieltä.

Koulutus toteutetaan kahdessa osassa. Osallistujilla on mahdollisuus valita, osallistuuko vain toiseen osioon, vai molempiin. Valinta tapahtuu ilmoittautumisen yhteydessä.

1.3. klo 12 - 14 Kolmitasoinen tuki inklusiivisten periaatteiden mukaisesti
Koulutus avaa uudistuneen varhaiskasvatuslain edellyttämiä inklusiivia periaatteita, tuen rakenteita ja tuen järjestämisen periaatteita.

22.3. klo 12 - 14 Tukimuodot varhaiskasvatuksessa
Koulutuksessa käydään läpi tuen keinoja konkreettisten esimerkkien avulla, joiden avulla voidaan vahvistaa ryhmissä yleistä tukea ja muokata oppimisympäristöä lasten tarpeiden mukaan.

Koulutusta ei tallenneta
Koulutus on ilmainen

 

Lassedieđut almmuheamis ja skuvlejumi geavatlaš áššiin
Lisätiedot ilmoittautumisesta ja käytännön asioista

Marketta Enbuska, tlf. +358 295 017 380, Lappi guovlohálddahusdoaimmahat

Lassedieđut skuvlejumis
Lisätietoja koulutuksesta

Satu Pieski, tlf. +358 295 017 366, Lappi guovlohálddahusvirgedoaimmahat

Šleađgapoasttačujuhusat leat hámis [email protected]
Sähköpostiosoitteet muodossa [email protected]