Ehkäise väkivaltaa ja rakenna hyvinvointia PISARAPUUTTUMALLA, Cacciatore & Huuki

Alkaa: 26.4.2023 9:00
Päättyy: 26.4.2023 15:00
Ilmoittautuminen alkaa: 16.12.2022 8:00
Ilmoittautuminen päättyy: 21.4.2023 14:00
Aihe: Opetus, Varhaiskasvatus
Tapahtumatyyppi: Webinaari
Maakunta: Koko Suomi
Järjestäjä: Itä-Suomen aluehalllintovirasto

Ehkäise väkivaltaa ja rakenna hyvinvointia pisarapuuttumalla

HUOM. Tämä koulutus jouduttiin syksyllä 10.11.2022 kouluttajan sairastumisen vuoksi pitämään osittain muutetulla ohjelmasisällöllä. Nyt siis järjestämme Pisarapuuttumiskoulutuksen uudelleen alkuperäisen ohjelmasisällön mukaisesti.

Pisarapuuttuminen on menetelmä häirinnän, kiusaamisen ja väkivallan ennaltaehkäisyyn ja siihen puuttumiseen. Siinä on neljä yksinkertaista vaihetta. Voit puuttua satuttavaan vallankäyttöön heti kun havaitset sen ja aina kun pystyt. Aikuinen tarjoaa sanat ja tavan edetä, mutta ei leimaa tai syyllistä ketään. Pisarapuuttuminen on myönteinen, rohkaiseva ja systemaattinen menetelmä, joka toimii sekä lasten välisessä että lapsiin kohdistuvassa vallankäytössä, myös erityislapsilla ja jo pienistä lapsista koululaisiin.

Pisarapuuttumismalli todella toimii > katso video

Usein tilanteisiin tartutaan sitten, kun vahingoittavat valtasuhteet ovat edenneet kiusaamiseksi. Silloin valtahierarkiat ovat syntyneet, ja kiusaaja ja kiusattu voidaan määritellä. Tässä vaiheessa lapsilla voi olla paljon pelon, häpeän ja syyllisyyden taakkaa. Pisarapuuttuminen puuttuu lasten välisiin satuttaviin valtasuhteisiin jo ennen niiden vakiintumista kiusaamiseksi. Se avaa myös lasten maailmaa värittävää sukupuoleen ja seksuaalisuuteen liittyvää nokittelua.

Päiväkoti- ja kouluikäisillä lapsilla häiritsevä tai loukkaava toiminta on aluksi suunnittelematonta. Se on epäreilua ja loukkaavaa, mutta usein satunnaista, hetkellistä ja kietoutuu kaveruuteen. Toisin sanoen se tapahtuu pieninä pisaroina. Siksi sitä on usein vaikea havaita eikä siihen osata puuttua. Pisarapuuttuminen vahvistaa lapsen tunne- ja vuorovaikutustaitoja. Siitä on lapsille hyötyä, olipa loukkaamista tai ei.

Tarjoamme varhaiskasvatuksen ja koulun henkilöstölle keinoja tunnistaa lasten välinen varhainen satuttava vallankäyttö ja pysäyttää se. Myös seksuaalissävytteiseen häirintään puututaan. Tuoreiden tutkimusten mukaan lasten ja nuorten kokema häirintä on yleistynyt.  Etenkin seksuaalinen häirintä nousee esiin kouluterveyskyselyssä 2021 nuorilla ja lapsilla. Noin 50% Suomen 14-15-vuotiaista ja 10% 10-11-vuotiaista tytöistä kokee säännöllisesti seksuaalista häirintää. Ennaltaehkäisyä ja puuttumista tarvitaan, mahdollisimman varhain.

Turvallisuuden tunne on ensisijainen hyvinvoinnille.  OKM:n 1/2021 julkaisema toimenpideohjelma kiusaamisen, väkivallan ja häirinnän ennaltaehkäisemiseksi varhaiskasvatuksessa, kouluissa ja oppilaitoksissa käsittää 14 kohtaa. Niistä ensimmäinen on tunne- ja sosiaalisten taitojen vakiinnuttaminen osaksi varhaiskasvatusta. Väkivallaton lapsuus toimenpidesuunnitelma lapsiin kohdistuvan väkivallan ehkäisystä (Valtioneuvosto/THL 2019) suosittaa kehotunnekasvatusta varhaiskasvatukseen.

Kouluttajat

KT, dosentti Tuija Huuki (Oulun yliopisto) on tutkinut 20 vuotta sukupuolistunutta ja seksuaalista häirintää ja muuta satuttavaa vallankäyttöä alakoulussa. Hän tutkii myös luovien ja taidelähtöisten menetelmien mahdollisuuksia auttaa lapsia käsittelemään valtasuhteita turvallisesti sekä luomaan yhdenvertaisia suhteita. Hänellä on aiheesta lähes 100 julkaisua. ks. www.tuijahuuki.com

Lastenpsykiatri, nuorisolääkäri Raisa Cacciatore on kirjoittanut mm. Opetushallitukselle ja Väestöliitolle tunnekasvatusmalleja varhaiskasvatukseen, kouluille ja oppilaitoksille aggression hallinnasta ja seksuaalikasvatuksesta sekä terveestä tunnekehityksestä. www.raisacacciatore.fi

Kohderyhmä:

Varhaiskasvatuksen ja alakoulun henkilöstö

 

Ehkäise väkivaltaa ja rakenna hyvinvointia pisarapuuttumalla!

 

Keskiviikko 26.4.2023

Ohjelma ja aikataulu

9:00–10.30

Mitä tapahtuu ennen kiusaamista? Kiusaaminen on jäävuoren huippu, jota ennen lasten ja nuorten suhteissa on ehtinyt tapahtua paljon satuttavaa vallankäyttöä. Mitkä ovat yleisimmät piiloisen satuttavan vallankäytön mekanismit? Miten tunnistat satuttavan vallankäytön varhain? Kun ymmärrät mekanismit, osat puuttua aikaisin ja estää ennalta.

10:30–11.30

Lapsen aggressio positiivisena voimavarana. Miten tukea ja suojata varhaiskasvatusikäisen lapsen tunnekehitystä, oikeuksia, tervettä kasvua ja turvallisuutta? Aggressio on tunne ja voima, joka itsenäistää ja auttaa lasta pitämään puoliaan. Tunteen kääntäminen puheeksi ja rakentaviksi teoiksi opitaan hitaasti. Tässä voit auttaa ja tukea lasta, kohtaamalla kiukku ja uhma lannistamatta.

11:30–12.30  Tauko

12:30–13:30

Pisarapuuttumisen malli. Häirinnän, kiusaamisen ja väkivallan ennaltaehkäisy voi alkaa jo varhaiskasvatuksessa ja alakoulussa. Miten pieniin epäreilun vallankäytön ’pisaroihin’ puututaan kannustavasti ja rakentavasti? Kuinka lapsille opetetaan taitoja vastustaa epäreilua vallankäyttöä? Tutustut kohta kohdalta Pisarapuuttumisen malliin ja saat yksinkertaisen, ryhmää rauhoittavan työkalun päivittäiseen arkeen. 

13:30–15.00

Miten luovia ja taidelähtöisiä menetelmiä voi käyttää ehkäistäessä lasten välistä satuttavaa vallankäyttöä? Miten lapset oppivat rakentamaan yhä turvallisempia kaverisuhteita? Saat välineitä ja työtapoja, joiden avulla lasten on turvallista ilmaista ja käsitellä vertaissuhteiden häirintäkokemuksia.

 

Lisätietoja antaa

  • Opetustoimen ylitarkastaja Kari Lehtola, [email protected] tai puh. 0295 016 917, Itä-Suomen aluehallintovirasto