Läs med mig – Estetiska upplevelser och språkstimulering för yngre barn

Alkaa: 30.3.2023 13:00
Päättyy: 30.3.2023 16:00
Ilmoittautuminen alkaa: 16.1.2023 6:00
Ilmoittautuminen päättyy: 28.3.2023 23:59
Aihe: Kirjasto, Opetus, Varhaiskasvatus
Tapahtumatyyppi: Webinaari
Maakunta: Koko Suomi
Järjestäjä: Svenska enheten

Innehåll

Att läsa tillsammans med barn på daghem, bibliotek och i hemmen - både enskilt och i grupp – kännetecknas av samtal och interaktion, både före, under och efter läsningen.  

På webbinariet presenterar Trude Hoel, professor i läsvetenskap vid Universitetet i Stavanger, vad forskningen berättar om läsningens betydelse för barns språkutveckling i tidig ålder. Hur kan man integrera läsmetoderna i vardagen? Vilken är den vuxnes roll? Hur kan biblioteket stödja pedagogerna i deras arbete med språk och läsning och bidra till samarbete mellan daghem, hem och bibliotek? Hur kan läsning stödja flerspråkiga barns språkutveckling och bidra till gemensamma kulturella referenser? Och sist men inte minst: På vilka sätt påverkar digitaliseringen barns läsning och språkutveckling? 

Under den andra delen av webbinariet diskuteras föreläsningens teman av Melina Aremaa, pedagogisk informatiker vid Lojo stadsbibliotek, Johanna Sallinen, sakkunnig inom språkutvecklande verksamhet och småbarnspedagogik vid Folkhälsan samt Susanne Ahlroth och Noora Lohi, överinspektörer vid Regionförvaltningsverkets Svenska enhet för bildningsväsendet.


Program 

13.00 Välkommen!
Susanne Ahlroth och Noora Lohi, Regionförvaltningsverket 
13.05-15.05 Läs med mig - estetiska upplevelser och språkstimulering för yngre barn (föreläsningen hålls på norska)
Trude Hoel, professor i läsvetenskap vid Universitetet i Stavanger, Norge
15.05-15.10 Paus
15.10-15.55 Hur integrera läsningen i vardagen? Hur kan biblioteket stödja och hur bygga upp samarbetet? Diskussionen kring föreläsningens teman.
Melina Aremaa, Lojo stadsbibliotek; Johanna Sallinen, Folkhälsan; Susanne Ahlroth och Noora Lohi, RFV
15.55-16.00 Avslutning

 

Målgrupp 
Lärare, personal inom småbarnspedagogik, bibliotekspersonal


Stadium/Verksamhetsform 
Bibliotek, småbarnspedagogik, förskola 

Anmäl dig senast 28.3.2023.  
 
Kostnader: Fortbildningen är avgiftsfri. 

 


Kontakt

Om programmet  
överinspektör Susanne Ahlroth, [email protected], tfn 0295 018 762
överinspektör Noora Lohi, [email protected], tfn 0295 016 642

Tekniskt stöd
kommunikatör Oskar Karlsson, [email protected], tfn 0295 018 071

Om anmälan och annullering  
planerare Jirka Sabel, [email protected], tfn 0295 018 764