Vad säger forskningen? Robotik i välfärdssamhället

Alkaa: 19.4.2023 14:00
Päättyy: 19.4.2023 15:30
Ilmoittautuminen alkaa: 1.2.2023 6:00
Ilmoittautuminen päättyy: 16.4.2023 23:59
Aihe: Kirjasto, Opetus, Varhaiskasvatus
Tapahtumatyyppi: Webinaari
Maakunta: Koko Suomi
Järjestäjä: Svenska enheten

Vad säger forskningen? är en webbinarieserie som presenterar och diskuterar aktuell forskning som kan vara av intresse för dig som arbetar inom bibliotek, skola eller småbarnspedagogik. Vi pejlar på det specifika och det allmänna - nyfikna på vad som försiggår inom forskningen och öppna för nya perspektiv på vår omvärld. 

I det här delen är tematiken robotik i välfärdssamhället. Vi får höra om humanoida och sociala robotars egenskaper och vilka deras använingsmöjligheter är. Tematiken belyses ur olika synvinklar och relateras till trender och spänningar i samhällsutvecklingen. 

Inledningsvis får vi höra en föreläsning av lektor Daniel Bodén från Södertörns Högskola. Bodéns forskning fokuserar på möten mellan teknik, kultur och social förändring, särskilt ur den arbetande människans synvinkel. Därefter berättar universitetslektor Mats Braskén från Åbo Akademi om forskningsprojektet SoRoMa, som handlar om sociala robotar i matematikundervisningen. Till sist får vi höra universitetslektor Malin Andtfolk berätta om sociala robotar för samhällets välmående och välfärdstjänster. 

Webbinariet riktar sig till alla våra målgrupper. 

Välkomna!

Mer information om programmet publiceras senare. 

 

Målgrupper: lärare, personal inom bibliotek, personal inom småbarnspedagogik, elev- och studiehandledare, vägledare, elevhälsopersonal, förvaltning, ledande tjänstemän 

Kostnader: Fortbildningen är avgiftsfri 

Kontakt:

planerare Heidi Henriksson, [email protected], tfn 0295 018 021