Bibliotekschefsmöte 2023: Nya tider, nya krav, nytt kunnande - hur leder jag mig själv och arbetsgemenskapen?

Alkaa: 7.2.2023 9:00
Päättyy: 7.2.2023 14:45
Ilmoittautuminen alkaa: 13.12.2022 6:00
Ilmoittautuminen päättyy: 30.1.2023 23:59
Aihe: Kirjasto
Tapahtumatyyppi: Lähitapahtuma
Maakunta: Koko Suomi
Paikka: Tampere
Järjestäjä: Svenska enheten

Plats: Tampere-talo, Aaria 2. våningen Yliopistonkatu 55

När samhället, arbetslivet och biblioteken är i både ständig och snabb förändring kräver det en hel del av ledarskapet. Hur kan man leda förändringar och den kompetens som behövs i verksamheten? Hur känna igen framtida kompetensbehov så att de svarar mot verksamhetens behov? Och hur möjliggöra ett meningsfullt arbete för alla i arbetsgemenskapen, ta vara på de resurser som finns och också säkerställa en attraktiv arbetsplats i framtiden? 

De här är några av frågorna för den årliga träffen för bibliotekschefer och ledare på bibliotek. Välkommen på Bibliotekschefsmöte 2023! 

I frågeställningarna leder oss Harriet Bodö, ledarskapscoach, föreläsare och utbildare på Coach Me & More. Programmet består av föreläsning och workshop och ger utrymme för reflektioner och diskussioner. Föreläsningen fokuserar på att med stöd av teori och konkreta exempel öka förståelsen för självledarskap och hur man med en coachande ledarstil leder och organiserar arbetet i tider av förändring, så att medarbetarna kommer till sin rätt. 

Workshoppen kopplar samman med föreläsningen. Möjlighet ges också till s.k. buddiesamtal i par eller grupp efteråt. 

Mål

Att lära känna:

  • trender inom arbetslivet och nya förväntningar på arbetsgivarna
  • påverkan på ledaren och det dagliga arbetslivet 
  • självledarskap och förutsättningarna för självledarskap i organisationen – hur jag leder mig själv så att jag skapar förutsättningar för självledarskap hos mina medarbetare 
  • coachande ledarskap – personligt ledarskap med fokus på individen 
  • hur man kan leda i tider av förändring 

Program:

9:00-9:45

Morgonkaffe och samvaro

Majakka, 2. våningen

9:45-10:15

Att leda kompetens och ta vara på resurserna 

Susanne Ahlroth, överinspektör för bildningsväsendet, Regionförvaltningsverket 

Aaria, 2. våningen

10:15-11:45

Nya tider kräver nytänk i ledarskapet! Hur leder jag mig själv och mina medarbetare? 

Harriet Bodö, ledarskapscoach, föreläsare och utbildare, Coach Me & More

Aaria, 2. våningen 

11:45-12:45

Lunch (på egen bekostnad) 

Ravintola Tuhto, 1. våningen 

12:45-14:30

Workshop med Harriet Bodö:  

Hur planerar vi arbetet och leder vår verksamhet så att alla kommer till sin rätt? Hur säkerställer vi att vi är en attraktiv arbetsplats även i framtiden? 

Eftermiddagskaffe serveras under workshoppen. 

Aaria, 2. våningen

14:30-14:45 Avslutning

 

Målgrupp: Bibliotekschefer, enhets- och servicechefer samt andra ansvariga för kommunernas bibliotekstjänster
 
Anmäl dig senast 30.1.2023 
 
Kostnader: Fortbildningen är avgiftsfri.  Regionförvaltningsverket bjuder på morgon- och eftermiddagskaffe. Deltagarna betalar själva för lunchen.
 
Om programmet:  
överinspektör Susanne Ahlroth, [email protected], tfn 0295 018 762 

Om anmälan och annullering:  
planerare Heidi Henriksson, [email protected], tfn 0295 018 021