Inkluusion johtamisen haasteet ja onnistumiset vaativan erityisen tuen järjestämisessä varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa

Alkaa: 30.11.2022 12:00
Päättyy: 30.11.2022 16:00
Ilmoittautuminen alkaa: 11.10.2022 10:00
Ilmoittautuminen päättyy: 30.11.2022 10:00
Aihe: Opetus, Varhaiskasvatus
Tapahtumatyyppi: Webinaari
Maakunta: Koko Suomi
Järjestäjä: Etelä-Suomen aluehallintovirasto

HYKS ja TYKS VIP-alueryhmien webinaarit 25.10. ja 30.11.22

keskiviikkona 30.11.22 klo 12.00-16.00

Koulutuksen kohderyhmänä ovat varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja lasten ja perheiden tukipalvelujen johtamistehtävissä työskentelevät henkilöt.

Inkluusion tarkoitus ja määritelmä vaihtelevat kansallisesti ja paikallisesti. Kasvatus- ja opetusalalla voidaan tulkita ja määritellä inkluusiota monenlaisella tavalla. Olennaisesti inkluusion toteutumisen koulu- ja päiväkotiyhteisössä vaikuttavat toimintakulttuuri ja johtaminen. Inkluusion käytännöt näkyvät oppilaan oikeutena kasvuun, kehitykseen ja oppimiseen.

HYKS ja TYKS-alueen VIP-alueryhmät järjestävät yhteistyössä kaksi webinaaria syksyn aikana. Webinaarien tavoitteena on tarkastella inkluusion nykytilannetta ja tuottaa ideoita inklusiivisten rakenteiden ja toiminnan johtamiseen varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa.

Ohjelma 30.11.22:

12.00 Tervetuloa
Anne Suomala, HYKS VIP-alueryhmän puheenjohtaja

12.05 Vaativan tuki varhaiskasvatuksessa – johtamisen haasteet ja onnistumiset varhaiskasvatuksessa - dialogi asiantuntijoiden kesken

Noora Heiskanen,yliopistotutkija, Itä-Suomen yliopisto (Teams)

Merja Hautakangas, erityisasiantuntija, Opetushallitus (Teams)

13.10 Mitä on vaativa tuki varhaiskasvatuksessa? Vad är krävande stöd inom småbarnspedagogiken?

Noora Heiskanen yliopistotutkija, Itä-Suomen yliopisto (Teams)

Pia Nordin, universitetslärare i småbarnspedagogik, Åbo Akademi (Teams)

13.25 Tukea varhaisen tuen järjestäjälle

Merja Hautakangas, erityisasiantuntija, Opetushallitus (Teams)

13.35 Oppimis- ja ohjauskeskus Valterin tuki varhaiskasvatukseen / Stöd till småbarnspedagogiken från Valteri center för lärande och kompetens

Josefin Svedin, rektor, Valteri center för lärande och kompetens (Teams)

Soile Eriksson, ohjaava opettaja, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri (Teams)

13.50 Tauko

14.05 Vaativan tuen johtamista perusopetuksessa

Anne Suomala, HYKS VIP-alueryhmän puheenjohtaja

Aaro Partanen, rehtori, Ruusutorpan koulu, Espoo

14.30 Yhteisöllistä ennakointia haastaviin tilanteisiin

Suvi Sankinen, TYKS VIP-alueryhmän puheenjohtaja

14.45 "Oppilaan käyttöohje" - kun oppilas palaa sairaala opetuksesta

Anne Lindholm, rehtori, sairaalaopetus, Lahti (Teams)

15.00 Chattitauko

15.05 Toimintakulttuurin muutoksen johtaminen

Ville Laivamaa, Vuoksenniskan koulun rehtori, Imatra  (Teams)

15.30 OKM:n terveiset

Merja Mannerkoski, erityisasiantuntija, OKM (Teams)

15.50 Loppusanat

Anne Suomala ja Suvi Sankinen

Lämpimästi tervetuloa mukaan!

Koulutus on maksuton. Koulutusta striimataan ja tallennetaan (14 pv). Toivotaan ennakkokysymyksiä ilmoittautumisen yhteydessä. Koulutuksen striimauksen aikana voi esittää lyhyitä kommentteja/kysymyksiä chatboxin kautta.

Lisätietoja: [email protected]

Koulutus on maksuton.