Barn och unga som reagerar med beteende - verktyg för att stärka sociala färdigheter i skolan och småbarnspedagogiken (VIP-nätverket)

Alkaa: 28.11.2022 14:00
Päättyy: 28.11.2022 16:00
Ilmoittautuminen alkaa: 9.9.2022 6:00
Ilmoittautuminen päättyy: 24.11.2022 23:59
Aihe: Opetus, Varhaiskasvatus
Tapahtumatyyppi: Webinaari
Maakunta: Koko Suomi
Järjestäjä: Svenska enheten

En orsak till utmaningar i kommunikationen mellan barnet och läraren eller andra i personalen kan vara icke-önskvärt beteende i skolklassen eller barngruppen.

Med hjälp av verksamhetssätt som systematiskt stöder arbetsron kan man ändå på ett betydande sätt förbättra arbetsron. Forskningsbaserade metoder för att styra beteendet har ändå tills vidare använts förhållandevis lite i de finländska skolorna och enheterna inom småbarnspedagogik.

Strukturerade metoder med belägg i forskningen (t.ex. Teacher Classroom Management (TCM), School Wide Positive Behavior Support (SWPBS) som i Finland har genomförts med namnet ProSkola/ProVaka) är viktiga element för skolan eller småbarnspedagogiken.  Metoderna, som ger verktyg för att skräddarsy och planera lämpliga undervisnings- och grupparrangemang till exempel i situationer då barnet reagerar på sin omgivning genom sitt beteende.

Implementeringen av effektiva metoder förutsätter att skolan eller småbarnspedagogiken har en klar bild av stödstigen som erbjuds barnet och att det finns tydliga anvisningar för hur man flexibelt stärker och ökar stödet. Skolans rektor och föreståndaren inom småbarnspedagogiken har tillsammans med bildningsväsendet och den övriga ledningen en central roll i att skapa och upprätthålla en kedja för att flexibelt stärka och öka stödet för barnet. Likaså är det viktigt att enheter som bjuder konsultation känner till sådana metoder som är effektiva, det vill säga bygger på forskningsresultat och som tryggt kan användas i skolan och småbarnspedagogiken.

Program:

14:00

Inledande ord

Undervisningsråd Maj-Len Engelholm (Utbildningsstyrelsen) och överinspektör Disa Widell (Regionförvaltningsverket)

14:20

Introduktion: Grundläggande element som behövs för att flexibelt stärka och öka stödet, med hänsyn både till forskning och det arbetet i praktiken

Utvecklingsdirektör Petra Kouvonen (Itla)

14:35

PRO-skola modellen som bas för en god lärmiljö

Projektforskare Henrik Husberg, Niilo Mäki institutet

15:00

TCM, grupphanteringsmetod för lärare – forskningsbaserade sätt att förebygga och minska utagerande beteende hos barn i småbarnspedagogiken och skolan – erfarenheter av metodens teori och praktik

Specialklasslärare, grupphandledare i TCM-grupphantering Petra Weckström, Karleby stad

Diskussion

15:30

Exempel från enheter för småbarnspedagogik/skola

Fungerande strategier och erfarenheter av grupphanteringsmetoden TCM inom småbarnspedagogik och förskola

TCM-kursledare, vikarierande speciallärare inom småbarnspedagogik och förskola Minna Lindström, Kyrkslätt kommun

TCM- kursledare, vikarierande lärare i förskolegrupp Veronica Silén, Helsingfors stad

15:50

Avslutande kommentar

Reflektioner över de presenterade verktygen och erfarenheterna med tanke på krävande särskilt stöd

PeM, vicerektor, specialklasslärare, Jan Weckström, Statens skolhem – Lagmansgården

16:00 Webbinariet avslutas

 

Målgrupp: Lärare inom småbarnspedagogik och grundläggande utbildning, elevvårdspersonal och personer inom konsultativ verksamhet i anknytning till lärmiljöer samt ledningen.

Kostnader: Webbinariet är avgiftsfritt. 

Språk: svenska

Fortbildningen är en svenskspråkig motsvarighet till två finskspråkiga tillfällen kring samma tema som ordnades 5.9 och 26.9 av samma arrangörer.

Anmäl dig senast: 24.11.2022

Arrangörer: Utbildningsstyrelsen, VIP-nätverket, Itla och Regionförvaltningsverken.

VIP-nätverkets temagrupp för barn och unga som reagerar med beteende ordnade i början av 2022 ett webbinarium för forskare för att kartlägga trender och fenomen som utgör utmaningar för barns och ungas välbefinnande. Som ett resultat av webbinariet beslöts att man tar fram forskningsbaserat material som stöd för de yrkesverksamma inom småbarnspedagogiken och utbildningen.

Kontakt:

Om programmet:

överinspektör Disa Widell, [email protected], tfn 0295 018 621

Om anmälan och annullering:

planerare Heidi Henriksson, [email protected], tfn 0295 018 021