Accelerator som stöd för bibliotekens projektplanering och ansökan om statsunderstöd

Alkaa: 14.10.2022 9:00
Päättyy: 14.10.2022 12:00
Ilmoittautuminen alkaa: 20.7.2022 6:00
Ilmoittautuminen päättyy: 11.10.2022 23:59
Aihe: Kirjasto
Tapahtumatyyppi: Webinaari
Maakunta: Koko Suomi
Järjestäjä: Svenska enheten

Regionförvaltningsverkets biblioteksväsende fortsätter ordna frivilliga acceleratorevenemang som stöd för sökandenas projekt- och ansökningsberedning. I acceleratorerna får sökandena presentera och utveckla sina egna idéer tillsammans. Med hjälp av acceleratorerna ger regionförvaltningsverket stöd för planeringen av ansökan om understöd i ett tidigt skede och uppmuntrar sökandena att inleda planeringen av projekten redan i god tid. Kom modigt med!

Ansökan om understöd görs i november 2022. Ansökningsanvisningen publiceras i augusti-september. Regionförvaltningsverken beviljar statsunderstöd som främjar:

 •  bibliotekstjänsternas genomslag, nya verksamhetsmodeller och hållbar utveckling,
 • mångsidig läskunnighet, såsom kritisk medieläskunnighet,
 • aktivt medborgarskap, delaktighet och yttrandefrihet
 • kontinuerligt lärande.

Understöd kan sökas av kommuner/kommunala allmänna bibliotek.

På hösten erbjuds fyra acceleratorer (de tre första finskspråkiga) för målgrupperna:

 1. De som inte tidigare eller under en lång tid ansökt / fått understöd
 2. Små bibliotek
 3. Öppen för alla
 4. Svenskspråkiga (omfattande alla ovanstående målgrupper)

I en accelerator ryms högst 12 olika projekt och två personer per projekt. 

 1. accelerator-verkstad to 22.9 kl. 9-12 (på finska). Målgrupp: De som inte tidigare eller under en lång tid ansökt / fått understöd. Länk till anmälan.
 2. accelerator-verkstad ti 4.10 kl. 9-12 (på finska). Målgrupp: Små bibliotek. Länk till anmälan.
 3. Accelerator-verkstad må 10.10 kl. 9-12 (på finska). Målgrupp: Öppen för alla. Länk till anmälan.
 4. Svenskspråkig accelerator-verkstad fr 14.10 kl. 9-12. Länk till anmälan.

Till dem som anmält sig till acceleratorerna sänds noggrannare anvisningar före evenemanget.

 

Kontakt:

Susanne Ahlroth, överinspektör för bildningsväsendet, RFV:s svenska enhet för bildningsväsendet, [email protected], tfn 295 018 762 (den svenskspråkiga acceleratorn)

Anu Ojaranta, överinspektör för biblioteksväsendet, RFV i Västra Finland, [email protected], tfn 0295018302

Satu Ihanamäki, överinspektör för biblioteksväsendet, RFV i Lappland, [email protected], tfn 0295017395

Merja Kummala-Mustonen, överinspektör för biblioteksväsendet, RFV i Norra Finland, [email protected], tfn 0295017552