Kasvattajien itsetuntemus - Johdatusta traumainformoituun työotteeseen ja positiiviseen pedagogiikkaan

Alkaa: 1.9.2022 13:00
Päättyy: 1.9.2022 16:00
Ilmoittautuminen alkaa: 18.5.2022 10:00
Ilmoittautuminen päättyy: 1.9.2022 13:05
Aihe: Kirjasto, Liikunta, Opetus, Nuoriso, Sosiaali, Varhaiskasvatus
Tapahtumatyyppi: Webinaari
Maakunta: Koko Suomi
Järjestäjä: Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Tapahtuman kuvaus: 

Kasvattajilla ja muilla ihmisosaajilla on oltava riittävästi itsetuntemusta ja kehotietoisuutta, jotta he voivat tuntea olonsa turvalliseksi ja kykenevät tarjoamaan lapselle riittävän kannattelevaa läsnäoloa omilla vireys- ja tunnetilojen säätelytaidoillaan. Tarvittaessa heidän on saatava tähän pedagogista ja kollegiaalista tukea sekä työnohjausta, jotta he voivat tehdä työtään laadukkaasti. Ihmisosajien oma hyvinvointi on olennaista työn kehittämisessä.

Webinaarin teemoina ovat puheeksiottamisen ja toivon kulttuuri sekä turva, myötätunto, työhyvinvointi ja työnilo. Keskeisiä aiheita ovat kasvattajien ja sote-ammattilaisten itsetuntemuksen sekä tunnetaitojen ja monialaisen yhteistyökyvyn kehittäminen. Traumatietous yhdistettynä positiiviseen pedagogiikkaan avaa ymmärrystä arkisiin ilmiöihin, kuten ihmisten välisen yhteyden kokemuksen tärkeyteen.

Koulutus sisältää teoriatietoa traumainformoidusta työotteesta (ACE-tutkimukset, traumatietous, miten trauma vaikuttaa aivojen ja hermostonkehitykseen, traumojen ylisukupolvisuus, kansainväliset traumainformoidut mallit). Koulutus tarjoaa myös kosketusta kokemuksellisiin harjoituksiin.

‍Pääasiallisena oppimateriaalina koulutuksessa käytetään kouluttajayhteisön tuottamaa tietokirjaa Yhteinen kieli - Traumatietoisuutta ihmisten kohtaamiseen sekä tietokirjaa Yhteinen mieli - Traumatietoisuutta mielenterveystyöhön (Basam Books 2020, 2022) sekä kouluttajien yhdessä kehittämää koulutusmaterialia.

Kouluttajat:

 

Minna Katajamäki, lastentarhanopettaja, EFT-terapeutti, Lasten tunnetaito-ohjaaja MM®, Lasten ja nuorten psyykkisten ongelmien terapeuttinen ohjaaja, nepsyvalmentaja

Kati Sarvela, terapeutti (hypnoterapia, sensomotorinen psykoterapia), hammaslääkäri, tietokirjailija, traumakouluttaja

 

Tapahtuman tavoite ja kohderyhmä: 

Opettajat, varhaiskasvatuksen työntekijät, urheiluvalmentajat, toimintaterapeutit, sijaisvanhemmat, koulunkäynninohjaajat, koulukuraattorit, lastensuojelun väki, sosiaalityöntekijät

Ohjelma: 

13.00 Aloitussanat (AVI)

13.05 Asiantuntijaluento keskustellen

14.30 Tauko

14.45 Asiantuntijaluento jatkuu

16.00 Webinaari päättyy

Muut tiedot: 

Tilaisuutta ei tallenneta.

Vastuuhenkilö(t) ja järjestäjä(t): 

Tapahtuman yhteyshenkilö: ICT-pedagogi Simo Marttinen
Ilmoittautumisen yhteyshenkilö: koulutussihteeri Pirjo Jämsen-Ahonen
[email protected]