Pohjoisen Suomen ympäristökasvatuspäivät 2023

Alkaa: 23.2.2023 12:00
Päättyy: 24.2.2023 12:00
Ilmoittautuminen alkaa: 17.8.2022 8:00
Ilmoittautuminen päättyy: 8.2.2023 16:00
Aihe: Opetus, Nuoriso, Varhaiskasvatus
Tapahtumatyyppi: Striimattu lähitapahtuma
Maakunta: Kainuu, Pohjois-Pohjanmaa
Paikka: Pudasjärvi
Järjestäjä: Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

Tapahtuman kuvaus:

Tapahtuma on päätetty siirtää keväälle 2023. Uusi ajankohta on 23.–24.2.2022. Ohjelmaan saattaa tulla tarkennuksia.

Pohjoisen Suomen ympäristökasvatuspäivät – Järki ja tunteet 

Kestävyys on arvolatautunutta hommaa. Vaikka järki ja tutkimustieto sanoo yhtä, tunteemme saattavat viedä meitä onkaloon, jonne viheliäiset asiat varastoidaan. Riittääkö pieni säätely, vai tarvitaanko isompia liikkeitä? Tarvitsemme teknologiaa, mutta myös elämän isoa inventaariota, jossa korjataan kasvatusta ja vähän vinossa olevaa luontosuhdetta. Kuunnellaan järjen ääntä, mutta annetaan myös kokemuksellisen hyvän puhua.

Tule mukaan kokemaan, tekemään ja verkostoitumaan Pohjoisen Suomen ympäristökasvatuspäiville 8.–9.9.2022, Pikku-Syötteelle! Tapahtuman keynote-puheenvuorot striimataan supervoimia.fi-sivustolle. Voit siis osallistua päiville myös etäyhteyksien välityksellä!

Päivät ovat maksuttomat. Jokainen osallistuja vastaa itse majoituskuluistaan. Ateriointikuluista järjestäjä tarjoaa aamu- ja iltapäiväkahvit sekä iltaohjelman ruokailun. Osallistujalla on mahdollisuus osallistua yhteiskuljetukseen Oulusta tai Kajaanista, mikäli yhteiskyytiä tarvitsee tarpeeksi moni.

Tapahtuman kohderyhmä: 

Ympäristökasvatuspäivät ovat alan asiantuntijatapahtuma ja ne ovat avoimet kaikille aiheesta kiinnostuneille. Päivillä kohtaat esimerkiksi varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen henkilöstöä sekä nuorisotyöntekijöitä, ympäristökasvattajia, tutkijoita ja muita asiantuntijoita.

Ohjelma to 8.9.2022

11–12
Lounas (omakustanteinen)
 
12–12.10 
 
Tervetulosanat ja avauspuheenvuoro
 
12.10–13
Keynote-puheenvuoro: Ilmasto- ja ympäristöahdistuksen käsittely musiikin ja taiteen avulla
Simo Sarkki, kulttuuriantropologian tutkijatohtori, Oulun yliopisto
 
Ilmastokriisi! Elonkirjon köyhtyminen! Miten nykyajan painostavista haasteista voi puhua lisäämättä ahdistusta? Toisaalta ongelmat, mutta myös niiden ratkaisut ovat ihmisten käsissä, joten toimintaa haasteiden ratkaisemiseksi pitäisi tukea ja kannustaa, myös musiikin ja taiteen keinoin. Tässä esityksessä pohdin ratkaisuja, joita teimme Prospects -musiikkivideota tehdessä liittyen jännitteeseen ahdistuksen ja toimintaan kannustamisen välillä. Prospects -musiikkivideo pyrki olemaan tietoinen tästä jännitteestä, mikä myös vaikutti taiteellisiin ratkaisuihin ehkä selittäen videon maltillisia katsojamääriä.
 
13–13.30
Tauko
 
13.30–14.30
Työpajat
 
14.30–15
Kahvitauko (järjestäjä tarjoaa)
 
15–16
Työpajat
 
16
Koulutuspäivä päättyy, iltaruokailu alkaa porrastetusti
 
18
Iltaohjelma alkaa (ulkona, järjestäjä tarjoaa)
 
 

Ohjelma pe 9.9.2022

9–9.15
Aamunavaus
 
9.15–10.30
Työpajat
 
10.30–11
Tauko
 
11–12 
Keynote-puheenvuoro: Ilmastokasvatus – avaimia kestävän tulevaisuuden rakentamiseen
Ilkka Ratinen, kestävyys- ja luontokasvatuksen professori, Lapin yliopisto
 
Ilmastokasvatuksen tavoitteena on kestävän tulevaisuuden rakentaminen. Mitä kaikkea tämä edellyttää koulumaailmalta? Oman arjen valinnat, mutta myös valinnat yhteiskunnallisella tasolla, ovat merkittäviä.

Keynote-sessio sisältää tuhdin tutkimusperustaisen alustuksen, jossa on myös konkreettisia esimerkkejä eri koulutusasteilta.  Alustuksen jälkeen on keskusteluosio.
 
12
Tilaisuuden päätös
Lounas (omakustanteinen)

Torstain työpajat

Mitä järkeä on huolestuttaa pieniä lapsia ilmastoasioilla?

Vetäjä: Chantal Arokanto, ympäristökasvatuksen asiantuntija
Ilmaston muutos on monimutkainen ja vaikeatajuinen ilmiö, joka herättää ihmisissä monenlaisia tunteita. Miten aikuisillekin vaikeaa aihetta voi opettaa pienille lapsille? Pajassa saat työkaluja ilmastokasvatuksen toteutukseen.
Kohderyhmä: Kaikki, mutta erityisesti  varhaiskasvatus ja alakoulu

Yhteinen tiekartta kohti kestävyyttä

Vetäjät: VASKI- ja Ilmastolukiot-hankkeiden toimijat
Tule työpajaamme tutustumaan sekä ammatillisen että lukiopuolen hankkeisiin, joissa laaditaan oppilaitosten kanssa tiekarttoja kohti kestävyyttä. Pohditaan yhdessä, millaisia askelia matka kohti kestävyyttä sisältää ja ketä tarvitaan mukaan yhteiseen tarinaan. Kaikki ovat tervetulleita mukaan.
Kohderyhmä: Kaikki, mutta erityisesti lukiot ja ammatillinen koulutus

Linnunpöntön rakennus

Vetäjät: Metsähallitus
Tervetuloa oppimaan linnunpöntön tekoa! Tällä hetkellä on akuutti tarve auttaa kolopesijöitä, joten linnunpöntön rakennuksella teet konkreettisen teon ympäristön hyväksi. Työpajan osallistujat saavat työpajasta ohjeet, kuinka rakentaa linnunpönttöjä omien omien oppilaittensa/opiskelijoiden tai asiakkaittensa kanssa, tai vaikka oman työyhteisön kanssa! 
Kohderyhmä: Kaikki

Agenda2030 -tavoitteet on tehty ratkaistaviksi

Vetäjä: Maikki Manninen, ICT-kehittäjäopettaja, Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalvelut
Ryhmissä päästään keksimään ratkaisuja Agenda2030-tavoitteisiin STEAM-pedagogiikan keinoin.
Kohderyhmä: Ala- ja yläkoulu

Toivon Agenda -pakohuone (ei ilmoittautumista)

Ratkaisetteko Toivon Agenda -pakohuoneen arvoituksen ja selviättekö ulos määräajassa? HUOM! Jokaisella ryhmällä tulisi olla vähintään yksi mobiililaite, jossa on QR-koodin lukija ja Internet-yhteys.

Esimiesten työpaja

Vetäjät: Tero Aho, rehtori, Hönttämäen koulu ja Suvi Pehkonen, päiväkodin johtaja, Ylikiimingin päiväkoti

Tunne ja taida STEAM luonnossa

Vetäjät: Anu Lassuri ja Anne Ylitalo, kehittäjäopettajat, Heikinharjun Luontokoto varhaiskasvatuksen luontokasvatuksen ja STEAMin kehittämisyksikkö 
Työpajalla luontokasvatuksen rinnalla saadaan kokemuksia STEAM-pedagogiikasta. Luonto on esteettinen paikka ja jo itsessään herättää paljon erilaisia tunteita. Toiminnassa saa ideoita millä tavalla tiedettä, taidetta ja teknologiaa voidaan hyödyntää tunnetaidoissa.  
Kohderyhmä: Varhaiskasvatus ja alkuopetus

Toivoa ja toimintaa kestävän kehityksen kasvatukseen

Vetäjät: Pinja Sipari ja Eeva Kemppainen, ympäristö- ja globaalikasvatuksen asiantuntijat
Biologian ja maantieteen opettajien liiton kehittämässä Toivoa ja toimintaa -mallissa yhdistetään tieto kestävästä kehityksestä, aiheeseen liittyvien tunteiden käsittely sekä aito vaikuttaminen kestävän kehityksen asioiden puolesta. Käytännönläheisessä työpajassa tutustut Toivoa ja toimintaa -sivustoon ja sen monipuolisiin harjoituksiin sekä kuulet upouusista opetusmateriaaleistamme. Lämpimästi tervetulleita kaikki kiinnostuneet!
Kohderyhmä: Kaikki, mutta hanke erityisesti suunnattu yläkouluille ja 2. asteen oppilaitoksille

Kestävä teknologia

Vetäjät: Megumi Iwata ja Gleb Bulygin, Oulun yliopisto
In this workshop we introduce different types of DIY renewable-energy power stations (e.g., horizontal and vertical wind turbines and solar power station) which main parts are 3D printed. The participants work in a small group to assemble the parts and build them. We do a field test to see how much electricity they can generate. After that we compare the results and discuss ideas for improvement. We provide the design files for the 3D printed parts and the instructions so that participants can build them later by themselves. Instructions of the workshop is in English. Both students and teachers are welcomed. 
Kohderyhmä: Kaikki

Näytetään oma ja yhteinen ilmasto-osaamisemme!

Vetäjä: Paula Ratava, Ilmastolukiot-hankkeen työntekijä ja ympäristökasvatuksen kehittäjäopettaja, Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalvelut
Mikä on yksilön rooli ilmastotyössä, entä yhteisön? Miten päästösäästöt yhdistyvät opetussuunnitelmaan? Koulun korjausoppaan avulla yksilöt ja yhteisöt voivat näyttää ja hankkia ilmasto-osaamista asenteella Tee-se-itse-mutta-yhdessä. Tutustutaan pajassa ilmastomateriaalien käytännön soveltamiseen omassa opetuksessa ja koulun arjessa.
Kohderyhmä: Kaikki, mutta erityisesti toinen aste ja yläkoulu

Kestävä kehitys, digitalisaatio ja kansainvälisyys osana yrittäjyyskasvatusta - tule tutustumaan uudistettuun Pohjois-Pohjanmaan yrittäjyyskasvatusstrategiaan!

Vetäjät: Eemeli Alanne, yrittäjyyskasvatuksen kehittäjäopettaja, Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalvelut ja Ulla Mäntykangas, tradenomi (YAMK,MBA), restonomi AMK, KtaO, Oulun ammatikorkeakoulu
Kohderyhmä: Varhaiskasvatuksesta korkeakouluun opetushenkilöstöön, erityisesti esihenkilöt ja rehtorit

Perjantain työpajat

Mitä järkeä on huolestuttaa pieniä lapsia ilmastoasioilla?

Vetäjä: Chantal Arokanto, ympäristökasvatuksen asiantuntija
Ilmaston muutos on monimutkainen ja vaikeatajuinen ilmiö, joka herättää ihmisissä monenlaisia tunteita. Miten aikuisillekin vaikeaa aihetta voi opettaa pienille lapsille? Pajassa saat työkaluja ilmastokasvatuksen toteutukseen.
Kohderyhmä: Kaikki, mutta erityisesti  varhaiskasvatus ja alakoulu

Kestävä teknologia

Vetäjät: Megumi Iwata ja Gleb Bulygin, Oulun yliopisto
In this workshop we introduce different types of DIY renewable-energy power stations (e.g., horizontal and vertical wind turbines and solar power station) which main parts are 3D printed. The participants work in a small group to assemble the parts and build them. We do a field test to see how much electricity they can generate. After that we compare the results and discuss ideas for improvement. We provide the design files for the 3D printed parts and the instructions so that participants can build them later by themselves. Instructions of the workshop is in English. Both students and teachers are welcomed. 
Kohderyhmä: Kaikki

Pelastetaan maailma lautanen kerrallaan

Vetäjä: Piia Ratava, WWF-lähettiläs, erä- ja luonto-opas
Miten Suomessa tehdyt ruokavalinnat vaikuttavat luonnon monimuotoisuuteen muualla? Ovatko ennakkoluulot ja opitut tavat ristiriidassa faktatiedon kanssa? Tule tutustumaan Luonto lautaselle -kiertueen toiminnalliseen oppituntiin ja konkreettisiin keinoihin, joilla nuoret voivat olla ratkaisemassa kestämättömän ruoantuotannon ongelmia.
Kohderyhmä: Kaikki

Circula-peli 

Vetäjä: Eemeli Alanne, yrittäjyyskasvatuksen kehittäjäopettaja, Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalvelut
Circula Kiertotalous- ja yrittäjyyspelissä tutustutaan kiertotalouteen luovan tiimityön kautta. Peli tarjoaa pelaajille malleja vastuulliseen liiketoimintaan, kiertotalouden mahdollisuuksiin ja näköalaa kestävään tulevaisuuteen. Samalla se opettaa omien ja muiden vahvuuksien arvostamista. Työpajassa pääset tutustumaan toiminnallisesti Circulaan ja sen tarjoamiin mahdollisuuksiin opetuksessa. Lue lisää: https://circula.fi/.
Kohderyhmä: Yläkoulu, lukio, ammatillinen koulutus

Kestävä kansainvälisyys

Vetäjä: Laura Ritola, globaalikasvatuksen kehittäjäopettaja, Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalvelut
Kohderyhmä: Kaikki

Toivoa ja toimintaa kestävän kehityksen kasvatukseen

Vetäjät: Pinja Sipari ja Eeva Kemppainen, ympäristö- ja globaalikasvatuksen asiantuntijat
Biologian ja maantieteen opettajien liiton kehittämässä Toivoa ja toimintaa -mallissa yhdistetään tieto kestävästä kehityksestä, aiheeseen liittyvien tunteiden käsittely sekä aito vaikuttaminen kestävän kehityksen asioiden puolesta. Käytännönläheisessä työpajassa tutustut Toivoa ja toimintaa -sivustoon ja sen monipuolisiin harjoituksiin sekä kuulet upouusista opetusmateriaaleistamme. Lämpimästi tervetulleita kaikki kiinnostuneet!
Kohderyhmä: Kaikki, mutta hanke erityisesti suunnattu yläkouluille ja 2. asteen oppilaitoksille

Luonnon monimuotoisuus ja kansalaishavainnointi, digitalisaatio luonnon monimuotoisuuden havainnoinnin tukena

Vetäjä: Maija Ihantola, suunnittelija, Luontokoulujen liitto
Kohderyhmä: Kaikki

Majoitus ja lounaat

Olemme varanneet osallistujille majoituskiintiön Pikku-Syötteeltä. Varattaessa on mainittava varaustunnus AVI, jolloin varaus tehdään huonekiintiöstä. Osallistujat maksavat huoneensa paikan päällä Pikku-Syötteellä joko sisään- tai uloskirjautumisen yhteydessä. Jokainen osallistuja varaa huoneensa itse joko puhelimitse tai sähköpostitse Pikku-Syötteen vastaanotosta: puh. 08 - 815 4000 ja sähköposti [email protected]
 
Majoitushinnat:
2-hengen superior -huone 99 € /vrk
1-hengen superior -huone 79 € /vrk
2-hengen standard -huone 89 € /vrk
1-hengen standard -huone 69 € /vrk
3-4 -hengen standard -huone 119 € /vrk
lisävuode aikuiselle 27 € /vrk
 
Majoitushintoihin sisältyy:
  • yhden yön majoitus valitussa huonetyypissä joko jaetussa huoneessa tai 1-hengen huoneessa
  • aamiainen
  • naisten ja miesten saunat klo 17-22
  • kuntosalin vapaa käyttö
Lisäksi osallistujat voivat huonevarauksen yhteydessä varata myös lounaat. Noutopöytä-lounaan hinta on 10 €/päivä. Pikku-Syötteen noutopöytä-ruokailuihin sisältyy:
  • salaatti
  • lämmin ruoka
  • talon leipävalikoima ja levitteet
  • ruokajuomat (maito, vesi)
  • jälkiruoka
  • kahvi/tee

Vastuuhenkilöt ja järjestäjät: 

Tapahtuma järjestetään yhteistyössä Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalveluiden, Oulun yliopiston, Oulun ammattikorkeakoulun, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen sekä Pohjois-Suomen aluehallintoviraston kanssa.

Lisätietoja:

Linda Mård, opetustoimen ylitarkastaja, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, [email protected], p. 0295 018 827