Anniskelulupa

Yli 2,8 % alkoholijuomien anniskelu on luvanvarainen elinkeino.

Jokainen elinkeinonharjoittaja tarvitsee oman luvan. Myös jokaiseen toimipaikkaan tarvitaan oma lupansa.

Myönnämme anniskeluluvan toistaiseksi tai määräajaksi.

Tietoa luvasta

Myönnämme luvan täysi-ikäiselle luonnolliselle henkilölle tai oikeushenkilölle, joka täyttää alkoholilaissa säädetyt luvan saamisen edellytykset. Hakija ei saa esimerkiksi olla konkurssissa ja hänen pitää pystyä suoriutumaan taloudellisista velvoitteistaan. Muun muassa verovelat voivat estää luvan saamisen.

Pyydämme tarvittaessa lausuntoja muilta viranomaisilta, kuten poliisilta ja verohallinnolta. Voimme pyytää myös hakijalta itseltään lisäselvityksiä.

Myönnämme luvan alkoholilain 13 §:n edellyttämän kokonaisharkinnan perusteella.

Voit saada anniskeluluvan esimerkiksi

 • ravintolaan
 • kahvilaan
 • konserttipaikkaan
 • tiettyä reittiä liikennöivään matkustajaveneeseen.

Me lupaviranomaisena hyväksymme anniskelupaikat ja -alueet. Anniskelualueiden pitää olla sellaisia, että sekä sinä luvanhaltijana että viranomaiset voivat valvoa niitä. Rajaa ja merkitse anniskelualue, jos sen rajoja ei voi selvästi havaita. 

Sinun pitää laatia myös omavalvontasuunnitelma anniskelupaikkaasi. 

Voimme myöntää perusteilla olevalle osakeyhtiölle, avoimelle yhtiölle, kommandiittiyhtiölle, osuuskunnalle tai yhdistykselle anniskeluluvan vasta sen jälkeen, kun se on rekisteröity. Voit kuitenkin lähettää hakemuksesi meille jo siinä vaiheessa, kun olet saanut Y-tunnuksen.

Hae lupaa lomakkeella. Löydät linkin lomakkeeseen tämän sivun lopusta. 

Toimita täytetty lomake ja tarvittavat liitteet aluehallintoviraston kirjaamoon. Voit lähettää ne sähköpostin liitteenä tai kirjepostina. Lähetä hakemuksesi sen aluehallintoviraston kirjaamoon, jonka alueella toimipaikkasi sijaitsee.

Kirjaamopalvelut

Täytäthän lupahakemuksen huolellisesti ja toimitat pyydetyt liitteet, niin lupahakemuksesi käsittely on sujuvampaa. Kun olemme saaneet riittävät tiedot, lupahakemuksen ohjeellinen käsittelyaika on noin yksi kuukausi. 

Voimme pyytää sinulta lisäselvityksiä tai täydentämään hakemustasi.

Pyydämme hakemukseesi tarvittaessa lausuntoja muilta viranomaisilta, kuten poliisilta ja verottajalta.

Tapauskohtaisesti voimme myös varata toimipaikan lähiympäristölle mahdollisuuden ottaa kantaa vireillä olevaan hakemukseen.

Lupiemme käsittelymaksut ovat tammi-kesäkuussa vuonna 2023:

 1. Alkoholijuomien toistaiseksi voimassa oleva tai määräaikainen anniskelulupa 1 120 euroa
 2. Toistaiseksi voimassa oleva tai määräaikainen anniskelulupa 780 euroa, jos
  a) luvanhakijalla ei ole anniskelupaikkaa,
  b) luvanhakijalla on jo aikaisemmin myönnetty voimassa oleva anniskelu- tai
  vähittäismyyntilupa tai
  c) luvanhakija hakee samaan aikaan useampaa anniskelulupaa (tällöin yhdestä
  anniskeluluvasta peritään maksu täysimääräisenä ja muista anniskeluluvista tässä kohdassa tarkoitettu maksu)
 3. Alkoholijuomien määräaikainen anniskelulupa 780 euroa, kun määräaikaisuuden kesto on enintään 30 vrk ja anniskelualueella on enintään 200 asiakaspaikkaa
 4. Alkoholijuomien anniskeluajan jatkamista koskeva lupa 580 euroa
 5. Alkoholijuomien anniskeluajan jatkamista koskeva ilmoitus 390 euroa
  (jos luvanhaltija hakee samanaikaisesti samaa kohdetta koskien anniskeluajan jatkamista koskevaa lupaa ja tekee anniskeluajan jatkamista koskevan ilmoituksen, peritään maksu ainoastaan anniskeluajan jatkamista koskevasta luvasta)
 6. Alkoholijuomien anniskeluajan jatkamista koskevan lupahakemuksen tai ilmoituksen yhteydessä käsitelty tai erikseen tehty hakemus jatkoaikaa koskevan järjestyksenvalvojavaatimuksen muuttamisesta 390 euroa
 7. Anniskelualueen hyväksyminen tilaisuuksiin ja tapahtumiin 780 euroa​​​​​​
 8. Ilmoitus anniskelusta hyväksytyllä anniskelualueella, 170 euroa tilaisuutta tai tapahtumaa kohden
 9. Anniskelualueen muutoslupa 390 euroa
 10. Ilmoitusmaksu anniskelualueen muuttamisesta 170 euroa
 11. Ilmoitusmaksu vastuuhenkilön tai vastuuhenkilöiden muuttumisesta 390 euroa
 12. Ilmoitusmaksu omistussuhteiden muuttumisesta 170 euroa
 13. Muu anniskelua koskeva lupa 390 euroa
 14. Alkoholijuomien vähittäismyyntilupa 390 euroa, jos
  a) luvanhakijalla on jo aikaisemmin myönnetty, voimassa oleva alkoholi-
  juomien vähittäismyyntilupa tai anniskelulupa
  b) luvanhakija hakee samaan aikaan sekä alkoholijuomien anniskelu- että vähittäismyyntilupaa
  c) luvanhakija hakee samaan aikaan useampaa alkoholin vähittäismyyntilupaa (tällöin yhdestä vähittäismyyntiluvasta peritään maksu täysimääräisenä
  ja muista vähittäismyyntiluvista tässä kohdassa tarkoitettu maksu).
 15. Anniskelu- ja vähittäismyyntiluvan muutosta koskeva päätös 280 euroa.

Hinnat ovat voimassa tammi-kesäkuussa vuonna 2023.

Jos peruutat hakemuksesi tai ilmoituksesi ennen kuin se on käsitelty loppuun, käsittelymaksu on puolet siitä maksusta, joka muutoin olisi peritty.

Käsittelymaksut ovat kiinteitä ja sitovia. Ne ovat ulosottokelpoisia ilman eri päätöstä tai tuomiota. Käsittelymaksun laskuttaa Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus.

Perimme vuosittain valvontamaksun jokaiselta toistaiseksi voimassa olevan anniskeluluvan haltijalta. Maksu on toimipaikkakohtainen. Sen suuruus perustuu anniskellun alkoholin määrään seuraavan taulukon mukaisesti:

Anniskelun määrä vuodessa

 • alle 100 litraa: 105 euroa
 • vähintään 100 litraa mutta alle 2 000 litraa: 210 euroa
 • vähintään 2 000 litraa mutta alle 10 000 litraa: 420 euroa
 • 10 000 litraa tai enemmän: 790 euroa.

Anniskeluajan jatkamisen valvonnasta perimme erillisen vuosimaksun:

 • jos anniskelua jatketaan yli 180 päivänä vuodessa kello 4:ään, vuosimaksu on 760 euroa
 • muutoin maksu on 380 euroa.

Laskutamme anniskelun ja anniskelun jatkoajan valvontamaksut kalenterivuosittain viimeistään 30.4., kun lupa on ollut voimassa 1.4. Ensimmäiseltä kalenterivuodelta emme peri maksua.

Kun sinulla on anniskelu- tai vähittäismyyntilupa, tai olet hakemassa lupaa, sinun pitää laatia toimipaikkakohtainen omavalvontasuunnitelma. Omavalvontasuunnitelma auttaa sinua ja henkilökuntaasi alkoholin myyntiä koskevan lainsäädännön noudattamisessa.

Omavalvontasuunnitelmassa kuvataan

 • millaisia haittoja alkoholi voi toimipaikassa aiheuttaa
 • millaiset toimintatavat toimipaikassa on
 • miten riskienhallinnassa havaitut puutteet korjataan.

Lue lisää omavalvonnasta ja omavalvontasuunnitelman tekemisestä sivuiltamme.

Erityistapaukset

Voit saada katsomosta anniskelualueen, jolloin voit anniskella esimerkiksi jäähallin, stadionin tai konserttitalon katsomossa tai sen osassa, kun katsomotilaan on 18 vuoden ikäraja. Me aluehallintovirastossa hyväksymme anniskelualueet. Kun katsomo ei ole anniskelukäytössä, voit päästää sinne alaikäisiä.

Myös majoitushuoneisiin ja esimerkiksi seurueille varattuihin saunatiloihin voit saada anniskeluluvan, vaikka tällaisia anniskelualueita ei voi varsinaisesti valvoa. Voit rajoittaa tarjottavien alkoholijuomien määrää. Kirjaa toimintatapa myös omavalvontasuunnitelmaasi.

Jos sinulla ei ole anniskelupaikkaa, voit siitä huolimatta saada anniskeluluvan. Voit anniskella tällaisella niin kutsutulla catering-luvalla erilaisissa tilaisuuksissa, jotka järjestetään ennakkoon hyväksytyllä anniskelualueella. Catering-lupa sopii myös niihin tilanteisiin, kun anniskelet seurueille, jotka osallistuvat matkailupalvelusi järjestämille retkille. Lue lisää alla olevasta kohdasta "Kun tapahtumapaikka on ennakkoon hyväksytty anniskelualueeksi".

Jos pitopalveluyritykselläsi ei ole anniskelulupaa, et saa hankkia tilaisuuteen alkoholijuomia järjestäjän pyynnöstä ja periä sitten niiden toimittamisesta tai tarjoilusta palkkiota.

Ongelmia ei yleensä synny, jos tilaisuuden järjestäjä itse hankkii alkoholijuomat tilaisuuteen ja pitopalveluyrityksesi hoitaa vain niiden tarjoilun muun tarjoilun yhteydessä. Pitopalveluyrityksesi saa laskuttaa tilaisuuden järjestäjää henkilökunnan käytöstä esimerkiksi tuntiveloituksen mukaan.

Jos pitopalveluyritykselläsi on säännöllisesti maksullista pito- ja juhlapalvelutoimintaa sen hallinnassa olevassa huoneistossa, sinun pitää hankkia sinne anniskelulupa.

Pääsääntö on se, että yhdellä anniskelualueella voi anniskella vain yksi luvanhaltija.

Yhteinen anniskelualue on mahdollinen, kun valvonta on kunnossa. Yhteisellä anniskelualueella toimintaa suunnittelevat sopivat keskenään, kuka ottaa valvontavastuun. Kaikki alueella anniskelevat tekevät aluehallintovirastoon ilmoituksen tai hakemuksen anniskelualueen muutoksesta. 

Yhteisellä anniskelualueella ei voi jatkaa anniskeluaikaa. (Katso Anniskeluajan jatkaminen)

Jos suunnittelet anniskelun aloittamista liikennevälineessä, esimerkiksi sisävesilaivassa, hae lupaa oman kotipaikkasi aluehallintovirastosta. Jos yritykselläsi ei ole Suomessa kotipaikkaa, lähetä lupahakemuksesi Etelä-Suomen aluehallintovirastoon.

Jos suomalaisessa aluksessa, joka liikennöi Suomen ja ulkomaiden välillä, myydään matkustajille alkoholia, liikenteenharjoittajan pitää tehdä siitä Valviralle kirjallinen ilmoitus ennen myynnin aloittamista. Löydät linkin Valviran sivuille tämän sivun alalaidasta kohdasta "Sinua voisi kiinnostaa".

Voit hakea Valviralta käyttölupaa ruoan valmistukseen tarkoitettua keittiöalkoholia varten. Löydät linkin Valviran sivuille tämän sivun alalaidasta kohdasta "Sinua voisi kiinnostaa". Keittiöalkoholia ei saa käyttää juomien tai juomasekoitusten valmistukseen.

Myös anniskelua varten hankittuja alkoholijuomia voidaan siirtää tositteellisesti keittiöön, jolloin niitä voidaan käyttää ruoan valmistuksessa. Vähäisessä ruoanvalmistuskäytössä tämä on taloudellisesti kannattavampaa, koska käyttöluvasta peritään hakemuksen käsittelymaksu ja vuotuinen valvontamaksu.

Millaisia vaatimuksia henkilökunnalle on?

Luvanhaltijana vastaat siitä, että työvuorossa on riittävästi henkilökuntaa. He eivät saa olla alkoholin tai muun päihdyttävän aineen vaikutuksen alaisena.

Henkilökuntaa pitää olla riittävästi, jotta he voivat valvoa anniskelua ja anniskelupaikan järjestystä tehokkaasti. Henkilökunnan määrään vaikuttaa muun muassa

 • millainen toimipaikka on (esimerkiksi pubi, yökerho vai ruokaravintola)
 • paljonko siellä on asiakaspaikkoja
 • millaisia anniskelualueita siellä on.

Alkoholilain tunteminen osoitetaan anniskelupassilla. Se myönnetään henkilölle, joka on

 • suorittanut hyväksyttävästi kokeen, jonka avulla arvioidaan alkoholilain ja sen valvonnan toimintatapoja
 • saanut vastaavat tiedot sisältävän koulutuksen
 • suorittanut tutkinnon, johon vastaavat tiedot sisältyvät.

Listan anniskelupassikokeita järjestävistä oppilaitoksista löydät Valviran sivuilta. Löydät linkin Valviran sivuille tämän sivun alalaidasta kohdasta "Sinua voisi kiinnostaa".

Anniskelupaikan vastaavalla hoitajalla tai tehtävään nimetyllä henkilöllä pitää olla anniskelupassi. Anniskelupassia ei tarvita, jos henkilö on saanut koulutuksen tai suorittanut tutkinnon, joka sisältää vastaavat tiedot. Vastaava hoitaja vastaa luvanhaltijan lisäksi siitä, että toimipaikan anniskelussa noudatetaan alkoholilakia ja muita siihen liittyviä säännöksiä. Luvanhaltijan pitää huolehtia siitä, että kun anniskelupaikka on avoinna asiakkaille, työvuorossa on anniskelusta vastaava hoitaja.

Pääsääntö on, että alle 18-vuotias ei saa myydä tai anniskella alkoholijuomaa. Hän ei myöskään voi toimia vastaavana hoitajana. 

16 vuotta täyttänyt henkilö saa myydä alkoholijuomia vain täysi-ikäisen vastaavan hoitajan valvonnassa.

Luvanhaltijana sinä ja henkilökuntasi vastaatte toimipaikan valvonnasta ja järjestyksenpidosta. Teidän pitää poistaa anniskelupaikasta asiakas, joka on esimerkiksi

 • selvästi päihtynyt
 • häiritsevästi käyttäytyvä
 • rikkonut henkilökunnan kieltoa.

Jos anniskelua jatketaan kello 1.30:n jälkeen, vastuullasi on huolehtia siitä, että anniskelupaikassasi on yksi järjestyksenvalvoja jokaista alkavaa sataa asiakasta kohti. Järjestyksenvalvojan tehtävänä on valvoa järjestystä ja turvallisuutta anniskelupaikassa ja sen välittömässä läheisyydessä. Järjestyksenvalvontaa tarvitaan, kunnes alkoholijuomien nauttiminen päättyy. 

Voimme aluehallintovirastossa määrätä järjestyksenvalvojien määrän edellä mainittua pääsääntöä suuremmaksi.

Miten järjestän anniskelun tilaisuuksissa tai tapahtumissa?

Jos tapahtuma-alueen (esimerkiksi juhlatilan) omistaja tai haltija on hakenut tilaa tai aluetta hyväksytyksi anniskelualueeksi, voit anniskella tapahtumassa omalla ilmoituksella. Sinulla pitää olla voimassa oleva anniskelulupa.

Löydät hyväksytyt anniskelualueet alkoholielinkeinorekisteristä sivun lopusta.

Ilmoitus pitää tehdä viimeistään kolme vuorokautta (72 t) ennen tapahtumaa sille aluehallintovirastolle, jonka toimialueella tila tai alue sijaitsee. Anniskelu edellyttää sitä, että anniskelijalla on voimassa oleva anniskelulupa.

Katso ohjevideomme: Anniskeluilmoituksen tekeminen etukäteen hyväksytylle anniskelualueelle.

Jos tilaa tai aluetta ei ole hyväksytty etukäteen anniskelualueeksi, voit hakea sitä varten määräaikaista anniskelulupaa. 

Voit hakea tilaa tai aluetta hyväksytyksi anniskelualueeksi, jos olet tapahtuma-alueen (esimerkiksi juhlatila) omistaja tai haltija. Hakemuksen yhteydessä voit asettaa anniskelulle ehtoja esim. anniskeluaikoihin liittyen. Lähetä hakemuksesi siihen aluehallintovirastoon, jonka toimialueella tila tai alue sijaitsee. 

Katso ohjevideomme: Anniskelualueen hyväksyttäminen. Miten toimia ja mitä pitää tietää?

Millaisia aikarajoituksia anniskelulle on?

Pääsääntöisesti yli 2,8 % alkoholijuomia voi anniskella kello 9:stä kello 1.30:een. Lupaviranomainen voi esimerkiksi lyhentää anniskeluaikaa, jos anniskelusta aiheutuu häiriöitä lähiympäristölle tai jos yleinen turvallisuus sitä edellyttää. Huomioi myös, että esim. taloyhtiö tai vuokranantaja voi rajoittaa anniskeluaikaa.

Asiakkaat voivat nauttia anniskeltuja alkoholijuomia yhden tunnin ajan sen jälkeen, kun anniskeluaika on päättynyt. Anniskelupaikkaa ei tarvitse sulkea, kun nauttimisaika päättyy. Alkoholijuomat on kuitenkin kerättävä pois. Ulkotiloissa anniskelun tulee loppua silloin kun anniskeluaika päättyy, eikä ulkotiloihin saa jäädä sen jälkeen nauttimaan alkoholijuomia.

Anniskelua saa jatkaa yöllä kello 3:een

 • itsenäisyyspäivän aattona
 • uudenvuoden aattona
 • vapun aattona
 • juhannuksen aattona.

Anniskeluaika sisätiloissa päättyy kello 1.30. Voit jatkaa sitä kello 4:ään, kun ilmoitat siitä meille aluehallintovirastoon. Muutos astuu voimaan kolmen viikon kuluttua siitä, kun olemme vastaanottaneet ilmoituksesi.

Anniskelun jatkamiseen ulkotilassa sinun pitää hakea lupa meiltä aluehallintovirastosta. Tällä luvalla saat jatkaa anniskelua korkeintaan kello 4:ään. Ennen jatkoaikaluvan myöntämistä meidän viranomaisina on annettava lähiympäristön asukkaille mahdollisuus ottaa kantaa jatkoaikahakemukseen ja pyydettävä lausuntoa poliisilta.

Kunnalla on oikeus kieltää anniskelun jatkaminen tai rajoittaa sitä määrätyllä alueella, jos asukkaiden turvallisuus edellyttää sitä. Kunnan päätös voi koskea kaikkia viikonpäiviä tai vain tiettyjä viikonpäiviä.  Se voi olla voimassa toistaiseksi tai määräajan. Kunnan päätös tulee voimaan aikaisintaan kuuden kuukauden kuluttua siitä, kun se on tullut lainvoimaiseksi.

Voit hakea meiltä lupaa anniskeluun kello 7:stä alkaen majoituspaikan aamiaistarjoilun yhteydessä.

Kesäaikaan siirtyminen vaikuttaa anniskeluaikoihin, jos olet tehnyt jatkoaikailmoituksen. Kun siirrytään kesäaikaan, sinun pitää lopettaa anniskelu ilmoituksesi mukaisesti, kuitenkin viimeistään kello 4.00 kesäaikaa eli kello 3.00 talviaikaa. Alkoholijuomien nauttiminen on tämän jälkeen sallittua tunnin ajan eli korkeintaan kello 5.00 asti kesäaikaa. Sinun ei kuitenkaan tarvitse sulkea anniskelupaikkaa.

Kun siirrytään talviaikaan, voit jatkaa anniskelua samoin periaattein talviajan mukaisesti enintään kello 4.00:ään eli 5.00 asti kesäaikaa.

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Voit hakea anniskelupaikkasi sisätilaan enintään 5,5 % alkoholijuomien vähittäismyyntilupaa. Mukaan myymiesi alkoholijuomien pitää olla samoja, joita ravintolassasi voi nauttia. 

Saat myydä alkoholijuomia mukaan vain valmiiksi täytetyissä, suljetuissa pakkauksissa. Alkoholijuomia saat pullottaa vain hyväksytyssä valmistuspaikassa, ja tarvitset siihen alkoholijuomien valmistusluvan.

Alkoholijuomia, joissa on enemmän kuin 2,8 % alkoholia, saat myydä mukaan vain kello 921.

Asiakas ei saa juoda mukaan ostamaansa alkoholijuomaa anniskelupaikassasi tai sen välittömässä läheisyydessä.

Pääsääntöisesti vähittäismyyntilupaa ei myönnetä tapahtumissa järjestettävän anniskelun yhteyteen. Poikkeuksena ovat useiden alkoholijuomien valmistajien esittelytilaisuudet (esimerkiksi olutmessut), jonne vähittäismyyntilupa voidaan myöntää.

Veloitamme alkoholijuomien vähittäismyynnistä erillisen valvontamaksun vuosittain. Vähittäismyyntiä anniskelupaikassa koskevat myös muut alkoholijuomien vähittäismyynnin säännökset.

Lue lisää vähittäismyynnistä sivuiltamme

Hanki alkoholijuomat, joita myyt anniskelupaikassasi, luvan saaneelta
•    valmistajalta
•    tukkumyyjältä
•    vähittäismyyjältä.

Luvanhaltijana voit myös tuoda itse maahan alkoholijuomia anniskelua varten. Ennen kuin aloitat maahantuonnin, tee siitä ilmoitus Valviralle. Lue maahantuonti-ilmoituksesta lisää Valviran sivuilta. Sinun pitää ilmoittaa kaikki maahantuodut erät Valviralle ja Tulliin verotettavaksi.

Lisätietoa maahantuonti-ilmoituksesta Valviran sivuilla

Et saa myydä anniskelupaikassasi muuta kuin sinne laillisesti hankittua alkoholijuomaa. Esimerkiksi yksityistilaisuuksissa ei saa nauttia asiakkaan sinne tuomia alkoholijuomia (kuten häämaljana asiakkaan ulkomailta tuomaa samppanjaa).

Luvanhaltijoiden ei tarvitse erikseen ilmoittaa anniskeluluvan keskeytyksestä ja ravintolatoiminnan tilapäisestä sulkemisesta aluehallintovirastoon. Alkoholilaki ei tunne luvan keskeyttämistä, joten anniskelupaikan sulkeminen asiakkailta ei vaikuta anniskeluluvan voimassaoloon, vaan alkoholilain näkökulmasta lupa on edelleen voimassa.

Jos luvanhaltija päättää kuitenkin lopettaa anniskeluluvan poikkeustilan vuoksi, tulee toiminnan uudelleen aloittamiseksi hakea aikanaan uutta lupaa aluehallintovirastosta.

Ne ravintolat, joilla on alkoholijuomien vähittäismyyntilupa anniskeluluvan yhteydessä, voivat myydä enintään 5,5 tilavuusprosenttia etyylialkoholia sisältäviä alkoholijuomia asiakkaille mukaan otettavaksi alkoholilain säännöksiä noudattaen. Ravintoloiden vähittäismyyntitoiminta rinnastuu ruokakauppojen alkoholimyyntiin.

Päivitetty 8.5.2020.

Lupa ulosmyyntiin voidaan myöntää korkeintaan 5,5 % vahvuisiin juomiin. Vähittäismyyntilupa voidaan myöntää vain, jos nykyinen anniskelulupa on voimassa.

Edellytykset myöntämiselle tulevat alkoholilaista. Vähittäismyyntitoiminta pitää huomioida anniskelupaikan omavalvontasuunnitelmassa. Verkkosivullamme apuna on Aldo-chatbot.

Lue lisää alkoholiluvista

Anniskelupaikkojen ulosmyyntiä koskevat samat alkoholilain rajoitukset kuin muutakin vähittäismyyntiä. Vähittäismyyntiaika on 9-21 ja vähittäismyyntiä saa harjoittaa vain tuona aikana.

Normaaliolosuhteissa tavoitekäsittelyaika on kuukausi, mutta ohjeiden mukaan laadittujen hakemusten osalta aika on usein lyhyempikin. Aluehallintovirastot pyrkivät luonnollisesti käsittelemään hakemukset mahdollisimman ripeästi.

Jo tehdyn lupapäätöksen peruuttaminen ei poista maksuvelvoitetta. Lupamaksuun on mahdollista hakea oikaisua. Oikaisuvaatimuksen tekemisestä huolimatta lupamaksu tulee maksaa ja mikäli oikaisuvaatimus hyväksytään, maksu palautetaan.

Hakemuksen voi peruuttaa, jolloin asian käsittely päättyy. Jos aluehallintovirastolle toimitettu alkoholilainsäädännön nojalla tehty hakemus tai ilmoitus peruutetaan ennen kuin asia on käsitelty loppuun, käsittelymaksu on puolet siitä maksusta, joka hakijalta muutoin olisi peritty.

Päivitetty 23.2.2022

Hakemusta voi muuttaa niin kauan kuin se on vireillä ilmoittamalla siitä aluehallintovirastoon. Hakemuksen muuttamisesta ei peritä erillistä maksua.

Luvanhaltijana sinun pitää ilmoittaa meille aluehallintovirastoon, jos toimintasi muuttuu.  

Jos luvanhaltijayhtiön omistussuhteissa tapahtuu muutoksia tai määräämisvalta yhtiön hallinnossa muuttuu, pitää muutoksista ilmoittaa meille kahden viikon kuluessa.

Kun toiminnassasi tapahtuu oleellisia muutoksia, ilmoita niistä meille ennen muutosten voimaantuloa. Tällaisia muutoksia on esimerkiksi tilanne, jossa olet tekemässä muutoksia anniskelualueeseen.

Sinun on tehtävä ilmoitus myös silloin, jos luovutat liiketoimintasi toiselle yhtiölle tai yksityiselle liikkeenharjoittajalle tai y-tunnuksesi muuttuu. Tällöin liiketoimintasi jatkajan pitää hakea uusi anniskelulupa. Uusi yrittäjä ei saa myydä alkoholijuomia ennen kuin hänelle on myönnetty liikkeeseen uusi lupa. 

Jos lopetat alkoholijuomien anniskelutoiminnan, ilmoita siitä meille kahden viikon kuluessa.

Kun sinulla on alkoholijuomien anniskelulupa, sinulla on velvollisuus toimittaa määräajoin meille ne ilmoitukset ja tiedot, jotka 

 • koskevat myyntiäsi ja muuta toimintaasi 
 • ovat tarpeellisia valvonnan ja toimintasi riskienarvioinnin kannalta. 

Mitkä asiat ilmoitan?

Sinun on ilmoitettava meille, paljonko alkoholijuomien anniskelusi arvo on ja mikä on henkilökuntasi määrä. Tämä ilmoitus sinun täytyy tehdä jokaisesta luvasta.

Jos anniskelupaikassasi on myös vähittäismyyntiä, sinun pitää ilmoittaa lisäksi vähittäismyynnin määrä litroina ja arvo euroina.

Milloin teen ilmoituksen?

Sinun pitää tehdä puolivuosi-ilmoitus kaksi kertaa vuodessa:

 • Tammi-kesäkuun myynneistä ilmoitetaan heinäkuun loppuun mennessä.
 • Heinä-joulukuun myynneistä ilmoitetaan tammikuun loppuun mennessä.

Kun hankit alkoholijuomia lupanumerolla (esimerkiksi panimolta tai tukusta), välittyvät ostotietosi automaattisesti meille aluehallintovirastoon. 

Jos olet ostanut alkoholijuomia vähittäismyynnistä (esimerkiksi päivittäistavarakaupasta) anniskelua varten, pitää sinun ilmoittaa nämä ostot itse kaksi kertaa vuodessa meille. Tee ilmoitus anniskeluilmoituksen yhteydessä.

Jos sinulla ei ole ollut ilmoituskaudella myyntiä, täytyy sinun siitä huolimatta tehdä yllä mainitut ilmoitukset määräajassa.

Tee ilmoitus sähköisesti

Voit täyttää ja palauttaa ilmoituslomakkeen sähköisesti. Tiedot tallentuvat alkoholielinkeinorekisteriin. Linkki sähköiseen lomakkeeseen löytyy tämän sivun lopusta.

Valvomme aluehallintovirastossa alkoholijuomien anniskelua. Valvira ohjaa lupa- ja valvontatyötämme. Tavoitteenamme on yhdenmukainen toiminta koko maassa. Valvontatoimintaa kehitetään valtakunnallisen valvontaohjelman avulla. 

Valtakunnallinen valvontaohjelma

Lue lisää alkoholin vähittäismyynnistä ja valvonnasta

Aldo chatbot on alkoholilupien asiakasneuvoja, joka tarjoaa asiakaspalvelua vuorokauden ympäri. 

Löydät Aldon sivulta Alkoholin myynti ja anniskelu

Anniskelu etukäteen hyväksytyllä anniskelualueella:

 • Video 1: Anniskelualueen hyväksyttäminen. Miten toimia ja mitä pitää tietää?
 • Video 2: Anniskeluilmoituksen tekeminen etukäteen hyväksytylle anniskelualueelle
 • Katso videot 1 ja 2 Youtubessa

Anniskelun omavalvonta:

 • Video 1: Miksi ja kenelle omavalvontasuunnitelma tehdään?
 • Video 2: Mitä omavalvontasuunnitelmaan kirjataan toimipaikkaan liittyen
 • Video 3: Toiminnan vaikutukset, riskit ja niihin varautuminen
 • Video 4: Henkilökunta osana omavalvontasuunnitelmaa
 • Video 5: Vastuullinen anniskelu
 • Katso videot 1-5 Youtubessa

Kirjaamoiden yhteystiedot

Lakilinkit

Valtioneuvoston asetus aluehallintovirastojen maksuista vuonna 2022 (201/2022)

Valtioneuvoston asetus aluehallintovirastojen maksuista tammi-huhtikuussa 2022 (1230/2021)