Blogikirjoitukset

Valtakunnallinen lupa-, ohjaus- ja valvontavirasto – asiakkaan parhaaksi

Julkaisupäivä 23.11.2023 12.38 Blogit

ylijohtaja Merja Ekqvist Syksyn mittaan julkista keskustelua on herännyt hallitusohjelman mukaisesta lähivuosina toteutettavasta aluehallinnon uudistuksesta, jonka tavoitteena on keskittää valtion aluehallinnon lupa-, ohjaus- ja valvontatehtäviä uuteen valtakunnalliseen virastoon. Uusi virasto korvaisi aluehallintovirastot, Valviran ja ELY-keskusten ympäristövastuualuetta.

Näin perustava hallinnon uudistus herättää ymmärrettävästi paljon kysymyksiä ja myös kriittisiä ääniä. Kysymykset ja huolet on otettava vakavasti, mutta me Etelä-Suomen aluehallintovirastossa tunnistamme uudistuksessa myös paljon mahdollisuuksia. 

Näemme lupa-, ohjaus- ja valvontatoimintojen keskittämisessä yhteen virastoon myönteisiä vaikutuksia erityisesti asiakkaidemme näkökulmasta. Keskeistä alueen kansalaisille ja toimijoille on se, että toimintamme on valtakunnallisesti yhdenmukaista ja prosessit sujuvia. Yhdenmukaisuus, selkeys ja nopeus ovatkin olleet tämän muutoksen ajurina. 

Valtakunnallisen toimivallan omaavalla virastolla siis tavoitellaan sitä, että valvonta ja lupakäytännöt olisivat samanlaisia alueesta riippumatta – ja asiat käsitellään samassa aikataulussa riippumatta siitä, missä päin Suomea asiakas asioi kanssamme. 

Etelä-Suomen aluehallintoviraston toimialue on väkiluvultaan kuudesta aluehallintovirastosta ylivoimaisesti suurin: alueellamme muun muassa asuu yli 40 % koko Suomen väestöstä ja toimii yli 40 % koko maan yrityksistä. Alueella on yli 60 kuntaa sekä kahdeksan hyvinvointialuetta, Helsingin kaupunki ja HUS-yhtymä hoitamassa sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen tehtäviä. Lisäksi hoidamme ympäristölupien käsittelyn myös Lounais-Suomen alueella – yhteensä yli kolmen miljoonan suomalaisen asuinalueella. 

Volyymimme ovat siis lähtökohtaisesti ison viraston mittaluokkaa, ja asiakkaita meillä on valtavasti. Tarvitsemme ison viraston tehokkaita toimintamalleja ja prosesseja. Valtakunnallisen viraston leveillä hartioilla turvattaisiin toimintojen sujuvuus ja asiakkaiden yhdenvertaisuus kaikkialla Suomessa.

Monialaisuus on tärkeä lähtökohta uudelle virastolle

Valtakunnallisessa lupa-, ohjaus- ja valvontavirastossa työkuorma jakautuisi tasaisemmin, kun käytössä olisivat ison viraston yhteiset resurssit. Yhdessä olisimme joustavampia, nopeampia ja tehokkaampia. Pystyisimme hyödyntämään henkilöstön osaamista mahdollisimman laajasti. Näemme virastouudistuksessa mahdollisuuksia myös ohjaustyömme kehittämiseksi. Erityisen tärkeänä pidämme hallitusohjelmaan kirjattua valtakunnallisen viraston monialaisuutta: kun ilmiöt ja niihin liittyvät ongelmat ovat laaja-alaisia, myös niiden ratkaisuihin ja hallintaan tarvitaan monialaista, laajaa näkökulmaa ja poikkihallinnollista ymmärrystä.

Uuden viraston valtakunnallisuus ei tarkoita sitä, että hylkäisimme ymmärryksen aluetuntemuksen tärkeydestä. Hallitusohjelmaankin on kirjattu alueellisen läsnäolon turvaaminen, ja hyvästä syystä. Alueellinen läsnäolo on merkityksellistä: kun tarvitaan pikaista toimintaa, pääsemme paikalle nopeasti. Alueen, sen toimijoiden ja asukkaiden tuntemus on arvokasta ja välttämätöntäkin vuoropuhelussa, jota hallinnon tulee käydä jatkossa entistäkin enemmän sidosryhmiensä kanssa. Ihannetilanteessa olemme tiiviissä alueellisessa vuorovaikutuksessa, mutta käytäntömme voitaisiin koordinoida valtakunnallisesti samanlaisiksi.

Tavoitteenamme ovat tyytyväiset asiakkaat. Selkeiden valtakunnallisten prosessien myötä tuettaisiin palvelujen laatua ja yhdenmukaisuutta, mikä myös toteuttaa oikeusvaltioperiaatetta. Nopeus ja tehokkuus ovat tärkeitä myös kansantaloudellisesti: esimerkiksi elinkeinoelämän mahdollisimman ketterät ja viiveettömät luparatkaisut silottavat yrityksille tietä omien palvelujensa sujuvaan tuottamiseen.

Olemme olemassa asiakkaitamme – ihmisiä ja toimijoita – varten. Hallitusohjelman kirjauksen mukaisen valtakunnallisen lupa-, ohjaus- ja valvontaviraston toteutuminen toisi mahdollisuuden palvelujen laadun ja yhdenvertaisuuden varmistamiselle, mikä olisi koko suomalaisen yhteiskunnan etu.

ylijohtaja Merja Ekqvist
Etelä-Suomen aluehallintovirasto

aluehallintovirastot suomi