Blogikirjoitukset

Mitä on laadukas varhaiskasvatus?

Julkaisupäivä 6.6.2024 12.47 Blogit

Tähän voi etsiä vastauksia ainakin varhaiskasvatuslaista ja varhaiskasvatussuunnitelman perusteista. Varhaiskasvatuksessa johtajien velvollisuus on käydä henkilökunnan kanssa keskustelua siitä, miten ohjaavat asiakirjat toteutuvat käytännössä. 

Suurin osa varhaiskasvatuksesta Suomessa on laadukasta. Varhaiskasvatuksen toimijat, olivatpa he kunnallisia tai yksityisiä, haluavat pääsääntöisesti tuottaa erittäin laadukasta varhaiskasvatusta. Tämä ei kuitenkaan poista sitä tosiasiaa, että valitettavasti kaikki varhaiskasvatus ei ole laadukasta. 

Vuonna 2023 aluehallintovirastojen valvonta-asioina käsittelemistä yli 80 asiasta 46 prosenttia johti huomion kiinnittämiseen, huomautukseen tai määräykseen. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että näissä tapauksissa 

  • toiminta ei ollut asianmukaisesti järjestetty tai
  • hyvää hallintotapaa ei ollut noudatettu tai
  • varhaiskasvatuksessa oli menetelty virheellisesti tai jätetty velvollisuus täyttämättä tai
  • varhaiskasvatuksessa oli asiakasturvallisuutta vaarantavia puutteita tai epäkohtia tai 
  • toiminta oli muutoin varhaiskasvatuslain vastaista. 

Toisin sanoen henkilökunta oli käyttäytynyt epäasiallisesti lasta tai huoltajia kohtaan, lapsille ei ollut tehty varhaiskasvatussuunnitelmia, päiväkodissa oli liian vähän henkilöstöä lapsimäärään nähden, piha-alue ei ollut turvallinen, lapsia pakotettiin nukkumaan tai syömään ja niin edelleen.

Yksiköissä on hyvä käydä koko työyhteisön kesken keskustelua myös muista varhaiskasvatuksen laatutekijöistä kuin suhdeluvuista ja henkilöstömitoituksesta. Saavutetaanko varhaiskasvatuslain tavoitteet kaikissa päiväkodeissa ja kaikissa ryhmissä? Millaiset periaatteet yksiköissä on työvuorosuunnitteluun? Pitäisikö niitä kenties muuttaa tai tarkentaa? Yksiköiden toimintakulttuurilla ja tiimisopimuksilla on suuri merkitys toiminnan laadun näkökulmasta. Jatkuvalle keskustelulle on hyvä luoda rakenteet.

Mitä voit työntekijänä tehdä, jos huomaat, että oman yksikkösi varhaiskasvatuksessa ja sen laadussa on puutteita? Jokaisella varhaiskasvatuksen työntekijällä on lakisääteinen velvollisuus kirjallisesti ilmoittaa viipymättä toimipaikan toiminnasta vastaavalle henkilölle (päiväkodin johtajalle), jos hän tehtävässään huomaa epäkohdan tai ilmeisen epäkohdan uhan lapsen varhaiskasvatuksen toteuttamisessa varhaiskasvatuslain mukaisesti (540/2018, 57 a §). 

Henkilöstön ammatillisen osaamisen taso on yksi keskeisimmistä varhaiskasvatuksen laatutekijöistä. Mutta ihan niin kuin muillakin aloilla, myös varhaiskasvatuksessa työskentelee ihmisiä, jotka ovat “vain töissä”. Jokaisen varhaiskasvatuksessa työskentelevän olisikin välillä hyvä laittaa käsi sydämelleen ja vastata rehellisesti, onko sinun päiväkodissasi, ryhmäperhepäiväkodissasi tai avoimessa päiväkodissasi varhaiskasvatus laadukasta? Oletko tehnyt työsi niin hyvin, että lopputuloksena on laadukas varhaiskasvatus? Voitko vastata näin joka päivä, vuodesta toiseen?

Kun työntekijänä huomaat epäkohdan, voisitko miettiä, onko mahdollista ratkaista tilanne itse. Kun päiväkodissasi ryhmätilan pöydän jalat ovat löystyneet ja pöytä notkuu, teetkö ilmoituksen kirjallisesti päiväkodin johtajalle? Vai voisiko asiaa kenties lähestyä toisin, ehkä jopa pedagogisesti? Mitäpä jos pöydän jalat kiristäisi yhdessä lasten kanssa ja asian tiimoille kehittäisi korjausprojektin?

Jokainen varhaiskasvatuksen työntekijä on omalta osaltaan vastuussa työnsä laadukkuudesta. Varhaiskasvatuksen työympäristöissä laadukas varhaiskasvatus syntyy kuitenkin myös työntekijöiden yhteistyönä. Vaikka resurssit ja haasteet ovat samantyyppisiä ympäri Suomen, joissakin yksiköissä onnistutaan tuottamaan laadukasta varhaiskasvatusta ja toisissa ei. Laadukas varhaiskasvatus edellyttää meiltä jokaiselta toimia. Se myös edellyttää, että tarvittaessa käytämme lakisääteistä ilmoitusvelvollisuuttamme. Ilmoituksen tekeminen ei saa olla kynnyskysymys, kun kehitämme yhdessä varhaiskasvatuksen laatua! Kun seuraavan kerran huomaat epäkohdan tai sen uhan, muistathan ilmoittaa siitä päiväkodin johtajalle teillä käytössä olevien ohjeiden mukaisesti.

Ulla Soukainen, varhaiskasvatuksen ylitarkastaja, Lounais-Suomen aluehallintovirasto
Tanja Tiainen, ylitarkastaja, varhaiskasvatus, Itä-Suomen aluehallintovirasto

suomi varhaiskasvatus