Blogikirjoitukset

Lukuilon kautta

Julkaisupäivä 30.5.2024 11.20 Blogit

Itä-Suomen aluehallintovirasto on jo usean vuoden ajan järjestänyt keväisin lukutaitoseminaarin, jossa pyritään tuomaan eri alojen ammattilaisia lukutaitotyön äärelle ja antamaan sytykkeitä lukemaan innostamiseen arkityössä. Monialainen lukutaitotyö nähdään meillä tärkeänä asiana, ja se on myös keskeinen keino toteuttaa kansallista lukutaitostrategiaa, joka tähtää lukutaidon vahvistamiseen.

Erilaisissa oppimistuloksia mittaavissa tutkimuksissa on noussut esiin lukutaidon tason heikkeneminen, mikä on johtanut yhteiskunnalliseen huolipuheeseen. Huoleen toki on aihetta, mutta esimerkiksi Lotta-Sofia La Rosan väitöstutkimuksen mukaan huolipuhe ei lisää nuorten motivaatiota lukea. Lukemista tulisikin lähestyä ilon kautta.

Tämänvuotisen lukutaitoseminaarin teemana olivatkin lukuilo ja yhteisöllisyys. Useissa puheenvuoroissa nousi esille vertaisvinkkauksen merkitys lukuilon löytymiselle. Vertaisvinkkauksessa on kaksi tärkeää näkökulmaa. Ensinnäkin se mahdollistaa itseä kiinnostavan tekstin löytymisen kaiken tekstipaljouden joukosta. Toiseksi se luo luontaisen paikan kirjallisuudesta ja lukemisen synnyttämästä kokemuksesta puhumiselle.

Täydennyskoulutuksen lisäksi aluehallintovirastot edistävät lukutaitotyötä resurssiohjauksella eli myöntämällä valtionavustuksia. Kirjastojen alueellisen kehittämisen hankeavustuksissa yksi painopistealue on kirjastojen lukemisen edistämistyön kehittäminen. Tällä rahalla on toteutettu myös vertausvinkkaukseen liittyviä hankkeita. Niistä yksi esimerkki on Kiuruveden kirjaston toteuttama Mukaan nuorten maailmaan -hanke. Voit tutustua hankkeeseen tarkemmin avustustarinoissa.

Ja mitä olisi vertaisvinkkausta käsittelevä blogi ilman kirjavinkkiä. Jos olet kiinnostunut pohtimaan yhteiskunnan polarisaatiota ja erilaisten maailmankuvien törmäämistä, suosittelen tarttumaan Juli Zeh’n kirjaan Yli-ihmisiä. Se on aihevalinnaltaan raikas ja näkökulmiltaan sekä juoneltaan yllättävä. 

kirjastotoimen ylitarkastaja Virpi Launonen
Itä-Suomen aluehallintovirasto 

 

kirjasto kirjastopalvelut suomi valtionavustukset