Blogikirjoitukset

Henkilöstön osaaminen on tärkein voimavara

Julkaisupäivä 7.10.2022 13.48 Blogit

Pohjois-Suomen aluehallintovirastossa teemme kahdeksan ministeriön tehtäviä ja niitä määrittelee runsaat 150 lakia. Koemme, että yhteiskunnan ja toimintaympäristön muutokset haastavat meitä koko ajan huolehtimaan riittävästä osaamisesta ja oppimaan uutta.

Aluehallintoviraston vahvuus on monialaisuus ja poikkihallinnollisuus. Monialaisuus antaa mahdollisuuden tutustua samassa virastossa muihin toimialoihin ja muiden hyviin käytänteisiin sekä oppimaan toisilta.

Aluehallintovirastoissa on meneillään osaamisen vuosi. Teemavuonna olemme pyrkineet tuomaan esille eri vastuualueilla tehtävää asiantuntijatyötä – antaneet jokaiselle mahdollisuuden kertoa työstään ja onnistumisistaan sekä virastomme sisällä että asiakkaillemme ja sidosryhmillemme. 

Onnistumisia on tärkeä tehdä näkyväksi työyhteisöissä, jolloin jokaisen vahvuudet ja potentiaali tulevat esiin. Meillä jokainen on taitava jossakin. Jokaisella meistä on erityisosaamista, joka tekee meistä ainutlaatuisia sekä ihmisinä että työkavereina. On tärkeää, että työntekijät arvostavat omaa työtään, haluavat tuoda esiin omaa osaamistaan ja ovat ylpeitä siitä. 

Kun itse arvostaa työtään, sitä haluaa myös kehittää. Työkavereiden ja esihenkilöiden tuki ja arvostus kantaa pitkälle ja lisää työhyvinvointia.

Hyvä osaaminen rakentuu kohtaamisissa ja toisia kunnioittavassa vuorovaikutuksessa myös verkostoissa. Olemme ikään kuin peilejä toisillemme oman osaamisemme havaitsemisessa. Jokaisen osaamisen esiin nostaminen ruokkii työyhteisön myönteisyyttä ja toiveikkuutta. Tunne onnistumisesta rohkaisee luovuuteen ja vahvistaa kykyä selviytyä haastavissakin tilanteissa. Asiantuntijoiden työ ja osaaminen on virastomme merkittävin voimavara. 

Rakennamme oppivaa työyhteisöä yhdessä 

Pohjois-Suomen aluehallintovirastossa tahdomme rakentaa työyhteisöämme oppivan työyhteisön arvojen mukaisesti. 

Meidän oppiva työyhteisö on tehty ennen muuta

•    toisten arvostuksesta ja ihmislähtöisyydestä
•    toisten tukemisesta
•    uskalluksesta kokeilla
•    jokaisen osallisuudesta
•    avoimuudesta ja sallivuudesta erilaisiin ajatuksiin
•    ja ratkaisukeskeisyydestä.

Me haluamme oppivana työyhteisönä näyttäytyä asiakkaillemme ja sidosryhmillemme ainutlaatuisena avina, joka rakentaa yhteistä ymmärrystä yhteiskuntamme ilmiöistä, hakee aktiivisesti ratkaisuja sidosryhmien kanssa yhteiskunnan polttaviin kysymyksiin ja tekee oikeita asioita alueemme hyväksi. 

Työelämän ja ympäröivän maailman muutokset pitävät meidät liikkeessä. Pidetään huolta ihmisten hyvästä osaamisesta ja kyvystä oppia uutta ja rakennetaan yhä parempaa työelämää – oppivia organisaatioita. Vain näin pystymme tekemään työtä ihmisten ja alueiden parhaaksi.

Terttu Savolainen
Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ylijohtaja

Blogi on julkaistu 6.10.2022 myös Pohjois-Suomen aluehallintoviraston uutiskirjeessä.

aluehallintovirastot suomi