Blogikirjoitukset

Itä-Suomen aluehallintovirasto kutsui yhteistyökumppaneitaan keskustelemaan tuulivoimasta

Julkaisupäivä 24.5.2024 17.15 Blogit

Tuulivoimahankkeet virittivät osallistujat vilkkaaseen keskusteluun Itä-Suomen aluehallintoviraston järjestämässä sidosryhmätilaisuudessa Kuopiossa 21.5.2024. Keskustelun teemoina olivat muun muassa alueen yhteiset tavoitteet sekä sidosryhmäyhteistyön tarpeet.

Itä-Suomen aluehallintovirasto järjestää kolme maakunnallista keskustelutilaisuutta tuulivoimahankkeista Itä-Suomessa. Ensimmäinen tilaisuus oli tiistaina 21.5.2024 Pohjois-Savossa Kuopiossa. 

Tilaisuuden avasi Itä-Suomen aluehallintoviraston ylijohtaja Markku Tervahauta, jonka jälkeen aluehallintoviraston, Pohjois-Savon maakuntaliiton sekä Pohjois-Savon ELY-keskuksen edustajat esittivät katsaukset alueen tilanteesta oman tehtäväkenttänsä näkökulmasta.

Tilaisuutta avaamassa yleisön edessä Itä-Suomen aluehallintoviraston ylijohtaja Markku Tervahauta vasemmalla sekä ympäristöterveydenhuollon ylitarkastaja Lari Hölttä oikealla.
Tilaisuutta avaamassa Itä-Suomen aluehallintoviraston ylijohtaja Markku Tervahauta vasemmalla sekä ympäristöterveydenhuollon ylitarkastaja Lari Hölttä oikealla.

– Kun tuulivoima-asiassa ei ole kovin vahvaa sääntelyä, teollisen mittaluokan kehitys ja tuulivoimapuistot ovat muuttaneet pelikenttää aika tavalla ilman, että sääntelyä on kansallisesti kovin paljon mietitty. Tämä on johtanut myös erilaiseen kehitystrendiin eri puolilla maata. Myös kokonaisuuteen liittyvät vaikutusarvioinnit ovat jääneet vähän vähemmälle huomiolle kuin ehkä pitäisi. Tämän vuoksi olemme Itä-Suomen aluehallintovirastossa herätelleet keskustelua muiden aluehallintovirastojen sekä useamman ministeriön kanssa lähinnä ihmisiin kohdistuvien vaikutusten näkökulmasta, ympäristöterveyden teemalla. Ja yhteinen keskustelu on tässäkin tilaisuudessa keskeinen tavoite, ylijohtaja Markku Tervahauta avasi tilaisuuden.

Tilannekatsauksissa käytiin läpi tuulivoimahankkeita Itä-Suomessa ja etenkin Pohjois-Savossa.

Miten kokonais- ja yhteisvaikutukset huomioidaan, kun päätöksiä tehdään. Katsotaanko asiaa vain kuntakohtaisesti vai katsotaanko myös maakuntarajojen yli. Ja miten painotus määräytyy, ovatko muun muassa taloudelliset tekijät merkittävämpiä kuin muut asiat, viritti keskusteluun ympäristöterveydenhuollon ylitarkastaja Lari Hölttä.

Pohjois-Savon maakuntakaavassa on 14 potentiaalista tuulivoima-aluetta, mutta vireillä olevaan niitä on tulossa lisää. Yhteisvaikutusten arviointia teimme itse maisemallisesta näkökulmasta. Sosiaalisten vaikutusten arviointia on tehty tuulivoimapotentiaalin selvityksen yhteydessä, kertoi suunnittelujohtaja Annaelina Isola Pohjois-Savon maakuntaliitosta.

Maakuntakaavaan liittyvät aineistot löytyvät kattavasti Pohjois-Savon liiton verkkosivuilta

Pohjois-Savon ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueen johtaja Kimmo Haapanen esitteli Pohjois-Savon suurimpia vihreän siirtymän hankkeita. Vihreän siirtymän hankkeilla edistetään ekologisesti kestävää taloutta ja kasvua. ELY-keskukset edistävät vihreää siirtymää mm. sujuvoittamalla vihreän siirtymän hankkeiden käsittelyä sekä neuvomalla yrityksiä niissä.

Tutustu vihreän siirtymän hankkeisiin Pohjois-Savon ELY-keskuksen verkkosivuilla

Alustusten jälkeen keskustelun aiheiksi nousivat tuulivoiman laaja-alainen, kunta- ja maakuntarajat ylittävä kehitys ja vaikutukset sekä alueellinen hyvinvointi ja turvallisuusnäkökulma. Myös erilaisten tahtotilojen yhteensovittaminen, eri viranomaisten ja sidosryhmien välisen yhteistyön mahdollisuudet hankkeiden edistämisessä sekä vaikutusten kokonaisarvioinnissa olivat keskustelun keskiössä.

–  Vuoropuhelu eri toimijoiden välillä on olennaista. On tärkeä keskustella myös maakunnan tasolla ja luoda yhdessä yhteistä Itä-Suomen alueen strategista näkemystä. Kun mukana on riittävän kokonaisvaltainen ja tasapainotettu arviointi niin taloudellisista, ekologisista kuin sosiaalisistakin näkökulmista, vaikutukset voivat olla myös hankkeiden etenemistä edistäviä. Voimme olla motivoituneita jatkamaan tätä yhteistä keskustelua jatkossakin”, summasi Markku Tervahauta tilaisuuden päätössanoissaan, osallistujien aktiivista osallistumista kiittäen.

Vastaavat tilaisuudet järjestetään 29.5.2024 Pohjois-Karjalassa Joensuussa sekä 11.6.2024 Etelä-Savossa Mikkelissä.

Lisätietoja
ylijohtaja Markku Tervahauta, p. 0295 016 801
ympäristöterveydenhuollon ylitarkastaja Lari Hölttä, p. 0295 016 826
[email protected], Itä-Suomen aluehallintovirasto

elinympäristöterveys suomi