Blogikirjoitukset

Häme24-valmiusharjoitus kokoaa Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen toimijat turvallisuuden äärelle

Julkaisupäivä 19.6.2024 9.00 Blogit

Etelä-Suomen aluehallintovirasto järjestää Häme24-valmiusharjoituksen harjoitusvaiheen Kanta- ja Päijät-Hämeen alueilla 3.-5.9.2024. Harjoitus on osa aluehallintovirastojen alueellista varautumista. Mukana osallistumassa on kuntia, hyvinvointialueita, pelastuslaitoksia sekä muita alueen viranomaisia ja toimijoita, yhteensä 35:sta eri organisaatiosta.

Harjoituksessa osallistujat varautuvat kuvitteellisiin poikkeusoloihin ja väestönsuojelutilanteeseen. Harjoituksen skenaariossa kansainvälinen tilanne on kiristynyt, joka on johtanut Suomessa yhteiskunnan turvallisuustilanteen heikentymiseen, kriittisen infrastruktuurin toiminnan häiriintymiseen sekä sotilaallisen voimankäytön uhan kasvuun. Harjoituksen teema on tällä hetkellä ajankohtainen ja tärkeä.

Häme24-valmiusharjoitus toteutetaan toiminnallisena johtamisharjoituksena, jonka keskiössä on organisaatioiden kriisijohtaminen sekä yhteistyö häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. Osallistujat harjoittelevat toimintatapoja erilaisissa tilanteissa virtuaalisella harjoitusalustalla. Harjoitus ei näin ollen näy katukuvassa.

Häme24-harjoituksella pyritään kehittämään osallistuvien organisaatioiden oman toimintavalmiuden ohella erityisesti niiden yhteistoimintaa, tilannetietoisuutta ja väestönsuojelun valmiutta.

Valmiusharjoitus toteutuu monella tapaa uudenlaisessa tilanteessa. Harjoitus järjestetään samanaikaisesti Panssariprikaatin johtaman paikallispuolustusharjoituksen (PAPU) yhteydessä. Lisäksi Hämeen alueen hyvinvointialueet ovat nykyisessä muodossaan ensimmäistä kertaa mukana alueellisessa valmiusharjoituksessa.

Häme24-harjoituksen tunnuksessa esiintyvät Kanta- ja Päijät-Hämeen vaakunat.

Yhteiskunnan toimintakykyä ylläpitäen


Aluehallintovirasto vastaa useista varautumisen, yhteensovittamisen ja tukemisen tehtävistä. Alueellisten valmiusharjoitusten säännöllinen järjestäminen on yksi osa aluehallintoviraston lakisääteistä perustehtävää ja varautumista. Etelä-Suomen aluehallintovirasto järjestää valmiusharjoituksia vuosittain, ja maakunnissa harjoituksia on kolmen vuoden välein. 

Valmiusharjoitusten järjestämisellä pyritään varmistamaan yhteiskunnan toiminnan jatkuvuus niin normaaliolojen häiriötilanteissa kuin poikkeusoloissakin. Harjoitukset edistävät organisaatioiden, viranomaisten ja muiden toimijoiden yhteistyötä ja johtamista kriisitilanteissa. Toimivalla yhteistyöllä on tärkeä rooli yhteiskunnan kokonaisturvallisuuden varmistamisessa sekä erilaisten riskien ja kriisien hallinnassa.

Kun yhteiskunnan toimijat osoittavat olevansa valmistautuneita erilaisiin haastaviin tilanteisiin, kansalaisten luottamus ja yleinen turvallisuudentunne vahvistuvat.

etelä-suomi kanta-häme päijät-häme suomi turvallisuus turvallisuus ja varautuminen valmiussuunnittelu varautuminen varautumistyö