Mielenterveys oppimisympäristöissä – kouluissa / oppilaitoksissa / varhaiskasvatuksessa; neljän webinaarin koulutussarja 4.10., 1.11., 14.11. ja 20.11. 2023

Alkaa: 4.10.2023 13:00
Päättyy: 20.11.2023 16:00
Ilmoittautuminen alkaa: 2.6.2023 10:00
Ilmoittautuminen päättyy: 1.10.2023 15:00
Aihe: Opetus
Tapahtumatyyppi: Webinaari
Maakunta: Koko Suomi
Järjestäjä: Itä-Suomen aluehalllintovirasto

Mielenterveys oppimisympäristöissä

- kouluissa / oppilaitoksissa / varhaiskasvatuksessa -

neljän webinaarin koulutussarja

Tämä neljän webinaarin koulutussarja tarjoaa viimeisintä tietoa lasten ja nuorten mielenterveysongelmista, niiden tunnistamisesta oppimisympäristöissä sekä niiden ehkäisemiseksi, tukemiseksi ja hoitamiseksi tarkoitetuista näyttöön perustuvista menetelmistä ja hyvistä käytänteistä.

Koulutussarja järjestetään yhteistyössä Itlan (Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiön) ja Itä-Suomen aluehallintoviraston (/aluehallintovirastojen) kanssa; neljä koulutusta suomeksi ja yksi ruotsiksi (ks. alla ruotsinkielisen tilaisuuden erillinen tapahtumalinkki).

Webinaarit tallennetaan, ja ne ovat katsottavissa kahden viikon ajan; tallennelinkki lähetetään kaikille po. webinaariin ilmoittautuneille.

Koulutus on osallistujille maksuton.

 

Erilaiset mielenterveyteen liittyvät ongelmat ovat varsin yleisiä. Mielenterveyshäiriöitä on arvioitu esiintyvän 10–15 prosentilla lapsista ja 20–25 prosentilla nuorista. Nuorilla yleisimpiä ovat ahdistuneisuus- ja masennushäiriöt, lapsilla aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö (ADHD) sekä käytöshäiriö. On tavallista, että lapsella tai nuorella on samanaikaisesti useampi häiriö.

Mielenterveyden ja käyttäytymisen ongelmat voivat haitata lapsen ja nuoren ryhmässä olemista sekä oppimista monella tavoin. Usein ongelmat näkyvät haasteina sosiaalisessa kanssakäymisessä, jaksamisessa, keskittymisvaikeuksina, levottomuutena, aggressiivisena käyttäytymisenä, oppimisvaikeuksina ja motivaation puutteena. Mielenterveysongelmien ennaltaehkäisyllä ja varhaisella puuttumisella voidaan estää ongelmien pahenemisen ja toimintakyvyn heikkenemisen riskiä sekä vähentää kalliimpien palvelujen tarvetta.

Varhaiskasvatuksella ja koululla on merkittävä rooli mielenterveysongelmien tunnistamisessa, varhaisessa puuttumisessa ja hoitoon ohjaamisessa, koska mielenterveyden häiriöiden esioireet kehittyvät usein varhaiskasvatus- ja kouluiässä ja näissä ympäristöissä tavoitetaan kaikki lapset ja nuoret.

Neljä suomenkielistä webinaaria (klo 13–16):

1) Keskiviikko 4.10.2023 webinaari 1:

Käyttäytymisellään reagoivien lasten ja nuorten tukeminen varhaiskasvatuksessa ja koulussa

2) Keskiviikko 1.11.2023 webinaari 2:

Neuropsykiatrinen oireilu ja tuki oppimisympäristöissä

3) Tiistai 14.11.2023 webinaari 3:

Traumatisoituneen lapsen ja nuoren tukeminen oppimisympäristöissä

4) Maanantai 20.11.2023 webinaari 4:

Nuoren masennuksen ja ahdistuksen tunnistaminen sekä hoitoonohjaus kouluissa ja oppilaitoksissa

 

Yksi ruotsinkielinen webinaari 5.10.2023 klo 13–16: Tässä linkki kutsusivulle (erillinen oma kutsu ja ilmoittautuminen)

Mental hälsa i lärmiljöer (småbarnspedagogik, grundläggande utbildning och andra stadiet)

 

* * *

 

Neljän webinaarin tarkat ohjelmat:

Webinaari 1: Käyttäytymisellään reagoivien lasten ja nuorten tukeminen varhaiskasvatuksessa ja koulussa ke 4.10. klo 1316

Käyttäytymisellään reagoivat lapset ja nuoret haastavat ympäristöään monin eri tavoin. Haastavan käyttäytymisen tilanteet ja taustat ovat moninaisia. Yhtä oikeata ratkaisukeinoa ei ole olemassa, mutta tutkimusten mukaan korjaavien toimien ja rangaistusten sijaan on tehokkaampaa käyttää proaktiivisia, häiriöitä ennalta ehkäiseviä toimintatapoja ja positiivisen käyttäytymisen vahvistamisen keinoja, joita voidaan soveltaa lasten ja nuorten käyttäytymisen tukemiseen koko yhteisössä, ryhmissä ja myös yksilöllisempää tukea tarvitsevien oppilaiden tukena. Tässä webinaarissa esitellään tutkimustietoon pohjautuvia, käytännössä tehokkaiksi koettuja keinoja ja toimintamalleja, joiden avulla voidaan vähentää lasten tai nuorten haastavaa käyttäytymistä ryhmässä. Käytännön keinot auttavat järjestämään ryhmän tai luokan arjen tavoilla, jotka tekevät helpompaa ja mahdollistavat enemmän aikaa toimintaan, opetukseen ja myönteiseen vuorovaikutukseen.

Kohderyhmä: varhaiskasvatuksen, perusopetuksen sekä toisen asteen opettajat ja muu henkilöstö (opiskeluhuolto, sote jne.)

Ohjelma:

Klo 13.00 Avaussanat ja johdatus päivään. Kari Lehtola, AVI ja Petra Kouvonen, johtaja, Itla

Klo 13.10 Käytösongelmat ja käytöshäiriöt, Riikka Riihonen, lastenpsykiatri, apulaisylilääkäri, LT, Tampereen yliopistollinen sairaala

Klo 13.50 tauko                       

Klo 14.00 Kuinka tukea käytöksellään reagoivaa lasta ja nuorta varhaiskasvatuksessa ja koulussa? Piia Karjalainen, kehityspäällikkö, KM, FT, Itla

Klo 14.30 tauko

Klo 14.40 Kokemuksia tehokkaista tukemisen keinoista kentältä. Keskustelemassa varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen opettajia, erityisopettaja ja rehtori. (Puhujat tarkentuvat myöhemmin)

Klo 15.10 Koulujen ja hyvinvointialueen yhteistyö. Oona Palosaari, kehittäjätyöntekijä, Soite ja erityisasiantuntija, Itla

Klo 15.40 Reflektointia nykytilanteeseen ja tulevaisuuteen sekä yhteenveto ja palaute päivästä. Petra Kouvonen, Itla ja Kari Lehtola, AVI

Klo 15.50 Keskustelua

Klo 16.00 Tilaisuus päättyy

 

Webinaari 2: Neuropsykiatrinen oireilu ja tuki oppimisympäristöissä ke 1.11. klo 13—16

Neuropsykiatrisen oireilun koetaan lisääntyneen eikä se voi olla näkymättä varhaiskasvatuksen ja koulun arjessa. Webinaarin tavoitteena on lisätä opettajien ja koulun muiden toimijoiden tietoisuutta neuropsykiatrisesta oireilusta, kuvata neuropsykiatrista palvelukokonaisuutta ja koulun roolia siinä sekä antaa opettajille vinkkejä neuropsykiatrisesti oireilevien lasten ja nuorten ohjaamiseen ja tukemiseen.

Kohderyhmä: varhaiskasvatuksen, perusopetuksen sekä toisen asteen opettajat ja muu henkilöstö (opiskeluhuolto, sote jne.)

Ohjelma:

Klo 13.00–13.10 Avaussanat ja johdatus päivään. Kari Lehtola, AVI ja Petra Kouvonen, johtaja, Itla

Klo 13.10–14.00 Neuropsykiatrisesti oireileva lapsi ja nuori oppimisympäristössä, Anita Puustjärvi, lastenpsykiatrian palvelulinjan vastaava lääkäri, Pohjois-Savon hyvinvointialue

Klo 14.00–14.10 tauko

Klo 14.10–15.00 Neuropsykiatrisesti oireilevan lapsen ja nuoren tunnistaminen tukeminen oppimisympäristöissä, Nina Kultti-Lavikainen Neuropsykologi ja kognitiivinen psykoterapeutti

klo 15.00–15.10 tauko

klo 15.10–15.40 Neuropsykiatrisesti oireilevan lapsen ja nuoren tunnistaminen ja tukeminen oppimisympäristöissä sisoten ja erikoissairaanhoidon yhteistyössä (puhujat vahvistuvat myöhemmin)

Klo 15.40 Reflektointia nykytilanteeseen ja tulevaisuuteen sekä yhteenveto ja palaute päivästä. Petra Kouvonen, Itla ja Kari Lehtola, AVI

Klo 15.50 Keskustelua

Klo 16.00 Tilaisuus päättyy

 

Webinaari 3: Traumatisoituneen lapsen ja nuoren tukeminen varhaiskasvatuksessa, koulussa ja oppilaitoksissa ti 14.11. klo 13—16

Eri oppimisympäristöissä voidaan tunnistaa ja tukea lapsia, joilla on traumaoireita esimerkiksi väkivallan, laiminlyönnin, läheisen kuoleman tai sotakokemusten takia. Tässä webinaarissa käsitellään traumatisoitumista aiheuttavia tekijöitä, trauman vaikutuksia lasten ja nuorten hyvinvointiin eri oppimisympäristöissä, traumatisoitumiseen liittyvän käyttäytymisen tunnistamista sekä esitellään tutkimusperustaisia traumatisoituneen lapsen ja nuoren tukemisen keinoja oppimisympäristöissä.

Kohderyhmä: varhaiskasvatuksen, perusopetuksen sekä toisen asteen opettajat ja muu henkilöstö (opiskeluhuolto, sote jne.)

Ohjelma:

Klo 13.00–13.10 Avaussanat ja johdatus päivään. Kari Lehtola, AVI ja Petra Kouvonen, johtaja, Itla

Klo 13.10–14.00 Traumatisoitunut lapsi ja nuori oppimisympäristössä: Traumatisoitumisen mekanismit, traumatisoiviin kokemuksiin liittyvä käyttäytymisen tunnistaminen. Taina Laajasalo, johtava tutkija (ACElife-hanke), THL, ja Kirsi Peltonen, psykologi, apulaisprofessori, INVEST Tutkimuskeskus, Turun Yliopisto

Klo 14.00–14.10 tauko

Klo 14.10–15.10 Ennaltaehkäisevä mielenterveystyön ryhmäinterventio TRT (Teaching recovery techniques) traumalle altistuneille lapsille ja nuorille sekä heidän vanhemmilleen. Rehtori Tiina Tuuvio, Siilinlahden koulu; luokanopettaja Outi Nykänen, Siilinlahden koulu.

klo 15.10–15.20 tauko

klo 15.20–15.40 Kommenttipuheenvuoro: Sisote yhteistyö traumatisoituneen lapsen ja nuoren tilanteessa.  (Puhujat tarkentuvat myöhemmin)

Klo 15.40 Reflektointia nykytilanteeseen ja tulevaisuuteen sekä yhteenveto ja palaute päivästä. Petra Kouvonen, Itla ja Kari Lehtola, AVI

Klo 15.50 Keskustelua

Klo 16.00 Tilaisuus päättyy

 

Webinaari 4: Nuoren masennuksen ja ahdistuksen tunnistaminen sekä hoitoonohjaus kouluissa ja oppilaitoksissa ma 20.11. klo 13—16

Nuorten masennus- ja ahdistusoireet sekä masennus- ja ahdistuslääkkeiden käyttö ovat lisääntyneet. Kuitenkaan hoidon tarjonta ei vastaa tarvetta. Jonot nuorisopsykiatriseen erikoissairaanhoitoon ovat pitkät ja perusterveydenhuollon nuorten mielenterveyspalveluiden järjestämisessä on puutteita. Webinaarin tarkoituksena on kertoa masennus- ja ahdistusoireiden yleisyydestä, auttaa tunnistamaan oireilevia nuoria koulussa, sekä kertoa nuorille suunnatuista käyttöönotetuista mielenterveysinterventioista, näiden käyttöönoton ja työnkuvaan juurtumisen onnistumisista sekä haasteista. Webinaarissa pohditaan myös koulun roolia yhtenä varhaisen hoidon toteuttamisen tahona. Koska masennus- ja ahdistusoireilu on tyypillisempää kouluikäisillä ja nuorilla, tässä webinaarisarjassa keskitytään näihin ikäryhmiin.

Kohderyhmä: perusopetuksen ja toisen asteen opettajat sekä opiskeluhuolto

Ohjelma:

Klo 13.00–13.10 Avaussanat ja johdatus päivään. Kari Lehtola, AVI ja Petra Kouvonen, johtaja, Itla

Klo 13.10–14.00 Masennus ja ahdistus yleistyy, miten tunnistaa ja ohjata oireileva nuori avun piiriin? Terhi Aalto-Setälä, ylilääkäri, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Mielenterveystiimi, Lasten ja nuorten mielenterveysryhmä

Klo 14.00–14.10 tauko

Klo 14.10–15.10 Nuorille suunnatut mielenterveysinterventiot; Milloin ja miten voidaan hoitaa masennusta ja ahdistusta perustasolla vaikuttavasti?  Mauri Marttunen, emeritus professori, Helsingin yliopisto

Klo 15.10–15.20 tauko

Klo 15.20—15.40 Miten interventiot ja tuki tuodaan koulun rakenteisiin? Esimerkkinä IPC-N. Tarja Koskinen, projektipäällikkö, nuorisopsykiatrian vastaava lääkäri, Pohjois-Savon hyvinvointialue; Saara Udd, projektikoordinaattori, Pohjois-Savon hyvinvointialue; Suvi Vasilijev, projektikoordinaattori, Pohjois-Savon hyvinvointialue

Klo 15.40 Reflektointia nykytilanteeseen ja tulevaisuuteen sekä yhteenveto ja palaute päivästä. Petra Kouvonen, Itla ja Kari Lehtola, AVI

Klo 15.50 Keskustelua

Klo 16.00 Tilaisuus päättyy

 

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen alla olevan Ilmoittaudu-linkin kautta viimeistään kolme arkipäivää ennen po. webinaaria

HUOM. Ilmoittautumisen yhteydessä annettuja tietoja voit hyvin muuttaa jälkeenpäin > Saat heti ilmoittautumisesi jälkeen vahvistusmeilin: säilytä meili; meilissä on mm. linkit "Muokkaa tietojasi" ja "Peruuta ilmoittautuminen", joista pääset halutessasi milloin vain muuttamaan osallistumistietojasi.

Lisätietoja antavat:

  • Kari Lehtola, opetustoimen ylitarkastaja, Itä-Suomen aluehallintovirasto, p. 029 501 6917, [email protected]