Opintomatka kirjastoihin Tanskaan 5-8.9.2023

Alkaa: 5.9.2023 0:00
Päättyy: 8.9.2023 0:00
Ilmoittautuminen alkaa: 26.5.2023 0:00
Ilmoittautuminen päättyy: 9.6.2023 23:59
Aihe: Kirjasto
Tapahtumatyyppi: Opintomatka
Maakunta: Koko Suomi
Järjestäjä: Aluehallintovirastojen yhteinen tapahtuma

Opintomatka kirjastoihin Tanskaan 5-8.9.2023

Studieresa till bibliotek i Danmark 5-8.9.2023 (på svenska längre ner)

 

Aluehallintoviraston kirjastotoimi järjestää kaksi samansisältöistä opintomatkaa yleisten kirjastojen henkilöstölle Tanskaan. Matkat ovat 22-25.8.2023 ja 5-8.9.2023. Matkat tehdään lentäen ja matka-ajat ovat samat. Lennot Helsingistä Kööpenhaminaan lähtevät tiistaina 22.8. ja 5.9 klo 17.55. Paluu Helsinkiin perjantaina 25.8. ja 8.9. on klo 21.50.

 

Vierailemme arkkitehtonisesti vaikuttavissa uusissa sekä pienissä että keskisuurissa kirjastoissa, joissa tiloja ja toimintaa on kehitetty mielenkiintoisesti. Käymme kolmessa kirjastossa per päivä. Suunnitelmissa on vierailla näissä kirjastoissa: Nørrebro, Tingbjerg, Lyngby, Roskilde, Lejre, Viby Cosmos, Holbæk, Ringsted ja Kööpenhaminan pääkirjaston lastenmaailma LÆS. Matkaohjelma on englanninkielinen. Matkojen teemoiksi on valittu osallisuus, saavutettavuus, kirjastotilan käyttö, omatoimisuus, tapahtumat, palvelut lapsille, nuorille ja perheille, lukemisen edistäminen ja kirjastonkäyttö koronan jälkeen.

 

Avin kustantamaan matkaan sisältyy:

 • Lennot Helsinki – Kööpenhamina – Helsinki.
 • Bussikuljetukset Kööpenhaminan lentokentältä ja takaisin sekä matkat kirjastoihin.
 • Kolme yöpymistä Kööpenhaminassa hotellissa kahden hengen huoneessa (sis. aamiaisen).

Osallistujat maksavat itse:

 • Liityntämatkat Helsinki-Vantaan lentokentälle ja takaisin. Jos liityntämatkojen kustannukset ovat yli 100 euroa, niihin voi hakea oman alueen avilta korvausta. Kulut korvataan kuitteja vastaan edullisimman matkustustavan mukaan. Korvausta voi hakea matkakustannuksista ja välttämättömistä majoituskustannuksista. Korvaus ei koske päivärahoja.
 • Ateriat, p.l. aamiaiset hotellissa.
 • Matkavakuutukset ja muut mahdolliset matkakustannukset.

Ennen kuin ilmoittaudut:

 • Keskustele esihenkilösi kanssa ja varmista hänen suostumuksensa matkaasi ilmoittamalla hänen nimensä ja yhteistietonsa ilmoittautumislomakkeessa.
 • Varmista että sinulla on voimassa oleva passi tai henkilökortti.
 • Varmista oman kuntasi ulkomaan virkamatkojen ohjeistukset, esim. vakuutuksista.

 

Edellytämme, että kerrot ilmoittautumisen yhteydessä lyhyesti, miksi haluat osallistua opintomatkalle ja miten se tukee työtehtäväsi ja kirjastosi kehittämistä.

Ilmoittaudu viimeistään 9.6.2023 alareunassa olevan painikkeen kautta.

Valitse vain toinen matkoista. Tiedot ja ilmoittautuminen Opintomatkalle kirjastoihin Tanskaan 22-25.8.2023.

Ilmoittautuminen on sitova.

 

Yhden ryhmän koko tulee olemaan noin 20 henkilöä. Avien kirjastotoimentarkastajat valitsevat matkojen osallistujat huomioiden mm. hakijoiden perustelut ja alueellisen jakautumisen. Valinnan tulokset ilmoitetaan lähtijöille ja heidän esihenkilöillensä viimeistään 19.6.2023.

Tarkempi matkaohjelma lähetetään myöhemmin osallistujille. 

 

Lisätietoja:

sivistystoimen ylitarkastaja Susanne Ahlroth, [email protected], p. 0295 018 762

ylitarkastaja Mervi Hotokka, [email protected], p. 0295 016 594

kirjastotoimen ylitarkastaja Merja Kummala-Mustonen, [email protected], p. 0295 017 552 

ylitarkastaja Marko Ojala, [email protected], p. 0295 016 175

kirjastotoimen ylitarkastaja Jonna Toukonen, [email protected], p. 0295 018 222

kirjastotoimen ylitarkastaja Anu Ojaranta, [email protected], p. 0295 018 302

 

 

Studieresa till bibliotek i Danmark 5-8.9.2023

 

Regionförvaltningsverkets biblioteksväsende ordnar två till innehållet likadana studieresor till Danmark för bibliotekspersonal vid allmänna bibliotek. Tidpunkterna för resorna är 22-25.8.2023 och 5-8.9.2023. Resorna genomförs med flyg och restiderna är desamma för båda resorna. Avfärd från Helsingfors till Köpenhamn är tisdagen den 22.8 och 5.9 kl. 17:55 och återkomsten till Helsingfors är fredagen den 25.8 och 8.9 kl. 21:50.

 

Vi besöker nya och arkitektoniskt imponerande bibliotek samt små och medelstora bibliotek, som har utvecklat sina lokaler och sin verksamhet på intressanta sätt. Vi besöker tre bibliotek per dag. Vi planerar att besöka dessa bibliotek: Nørrebro, Tingbjerg, Lyngby, Roskilde, Lejre, Viby Cosmos, Holbæk, Ringsted och barnetagen LÆS vid Köpenhamns huvudbibliotek. Programmet genomförs på engelska. Som teman för resorna har vi valt delaktighet, tillgänglighet, användning av biblioteksutrymmen, självbetjäning, evenemang, tjänster för barn, ungdomar och familjer, läsfrämjande verksamhet och användning av biblioteken efter coronapandemin.

 

I resan som bekostas av RFV ingår:

 • Flyg Helsingfors – Köpenhamn – Helsingfors.
 • Busstransporter från och till flygstationen i Köpenhamn samt till biblioteken. 
 • Övernattning 3 nätter i två personers rum på hotell i Köpenhamn (inkl. frukost).

Deltagarna bekostar själva:

 • Anslutningsresor till och från Helsingfors-Vanda flygstation. Om kostnaderna överstiger 100 euro, är det möjligt att ansöka ersättning från RFV på det egna området. Kostnaderna ersätts mot kvitto för resor med billigast möjliga fortskaffningsmedel. Ersättning kan sökas för resekostnader och nödvändiga boendekostnader. Ersättningen gäller inte dagtraktamenten.
 • Måltider, förutom hotellfrukostarna.
 • Reseförsäkringar och andra eventuella resekostnader.

Innan du anmäler dig:

 • Diskutera ditt intresse med din chef, som bekräftar din anmälan med att du uppger hens namn och kontaktuppgifter i anmälningsblanketten.
 • Försäkra dig om att du har gällande pass eller personkort.
 • Försäkra dig om din kommuns riktlinjer för tjänsteresor till utlandet, till exempel vad gäller försäkringar.

 

När du anmäler dig förväntar vi oss att du kort motiverar varför du vill delta i studiebesöket, på vilket sätt stödjer det dina arbetsuppgifter och utvecklingen av ditt bibliotek? 

Anmäl dig senast 9.6.2023 via anmälningsknappen längst ner.

Anmäl dig endast till en av resorna. Information och anmälan till Studieresan till bibliotek till Danmark 22-25.8.2023.

Anmälningen är bindande.

 

Antalet deltagare per resa kommer att vara ca 20 personer. RFV:s biblioteksinspektörer väljer deltagarna med beaktande av bland annat sökandenas motiveringar och den regionala fördelningen. De deltagare som valts och deras chefer meddelas senast 19.6.2023.

Ett detaljerat program sänds senare till deltagarna.

 

Mer information:

överinspektör för bildningsväsendet Susanne Ahlroth, [email protected], tfn 0295 018 762

överinspektör Mervi Hotokka, [email protected], tfn 0295 016 594

överinspektör för biblioteksväsendet Merja Kummala-Mustonen, [email protected], tfn 0295 017 552 

överinspektör Marko Ojala, [email protected], tfn 0295 016 175

överinspektör för biblioteksväsendet Jonna Toukonen, [email protected], tfn 0295 018 222

överinspektör för biblioteksväsendet Anu Ojaranta, [email protected], tfn 0295 018 302