Matematiikan oppimisvaikeuksien tukeminen 5. ja 6. luokilla Varga-Neményi -menetelmän avulla

Alkaa: 23.3.2023 9:00
Päättyy: 24.3.2023 16:00
Ilmoittautuminen alkaa: 12.12.2022 23:00
Ilmoittautuminen päättyy: 23.3.2023 9:00
Aihe: Opetus
Tapahtumatyyppi: Webinaari
Maakunta: Koko Suomi
Järjestäjä: Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Tapahtuman kuvaus

 

Tämän koulutuksen perustana on Varga–Neményi -menetelmä, joka on uuden opetussuunnitelman ytimessä. Koulutuksen tavoitteena on antaa käytännön esimerkkejä matematiikan oppimisvaikeuksien havaitsemiseksi ja monipuolisia keinoja oppimisen solmukohtien avaamiseksi.
 
Opetussuunnitelmassa on ensimmäistä kertaa mainittu erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opetuksesta, jolloin näiden oppilaiden tukeminen on määritelty normitasolla. Tämä velvoittaa siis jokaista matematiikkaa opettavaa opettajaa.

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu erityisopettajille, erityisluokanopettajille, luokanopettajille, resurssiopettajille ja opettajatyöpareille. Koulutuksesta on erityisesti hyötyä osallistujille, jotka ovat käyneet vähintään Varga–Neményi -menetelmän pitkän koulutuksen, mutta päivään voi osallistua ilman aikaisempaa VaNe-kokemusta ja näin saada sekä menetelmään ensituntumaa, että kokonaiskuva matematiikan erityisopetuksesta.

Koulutuksen sisältö

Perehdytään matematiikan oppimisen keskeisimpiin sisältöihin erityisopetuksen näkökulmasta vuosiluokilla 5 - 6. Sisältöinä ovat murto- ja desimaaliluvun käsitteet ja keskeisimmät laskutoimitukset, kertolasku allekkain, jakolaskun käsite ja keskeisimpiä laskutoimituksia, kymmenellä ja sadalla kertominen ja jakaminen ennen prosentin käsitettä, keskeisimmät mittayksiköt kokemuksellisesti ja mittayksiköiden ankkuroiminen.

Kouluttaja

Heidi Kurkinen, KM, luokanopettaja ja erityisluokanopettaja.
Heidi työskentelee alakoulussa luokanopettajana ja toimii Varga–Neményi -yhdistyksessä erityisopetuksen kouluttajana sekä oppimateriaalin tekijänä. Matematiikan opetuksessa Heidi pitää tärkeänä asioiden vahvaa pohjustusta, konkretisointia ja linkitystä lapselle tuttuihin asioihin sekä kielentämistä. Niiden avulla lapsi oppii ymmärtämään käsitteitä ja matematiikan kieltä. Tämä on edelleen tärkeää myös isompien oppilaiden kohdalla. Koulutuksessa Heidi haluaa antaa opettajille tietoa matematiikan oppimisen solmukohdista ja työkaluja siihen, miten tukea myös isompia oppilaita matematiikan haasteissa.

Muut tiedot

Koulutustilaisuus järjestetään etätilaisuutena.
Koulutus on maksuton eikä sitä tallenneta.

Vastuutahot ja järjestäjät

Koulutussihteeri Pirjo Jämsen-Ahonen,
ICT-pedagogi Simo Marttinen
[email protected]