Nätverksträffen för ledare inom småbarnspedagogik

Alkaa: 26.4.2023 11:30
Päättyy: 27.4.2023 15:00
Ilmoittautuminen alkaa: 20.1.2023 6:00
Ilmoittautuminen päättyy: 4.4.2023 23:59
Aihe: Varhaiskasvatus
Tapahtumatyyppi: Lähitapahtuma
Maakunta: Uusimaa
Järjestäjä: Svenska enheten

Tema 2023: Verktyg för välbefinnande för ledare inom småbarnspedagogik


Syftet

Nätverksträffens målsättningar är att ledarna har möjlighet att: 

  • inhämta ny kunskap, särskilt om ledarskap
  • utbyta erfarenheter och nätverka
  • främja ökat välbefinnande

För vem?

Nätverksträffen är till för dig som jobbar i ledarskapsuppgifter inom småbarnspedagogiken, t.ex. chef för småbarnspedagogik eller daghemsföreståndare. Naturligtvis är alla av temat intresserade välkomna att delta.  

 

Temat för nätverksträffen 

De senaste åren har varit utmanande på grund av bland annat pandemin och den allmänna situationen inom småbarnspedagogiken. För att ledarna inom småbarnspedagogiken ska orka med sitt värdefulla arbete är det viktigt att satsa på välbefinnandet, både inom organisationerna och enskilt.  

Välbefinnande är detsamma som känslan av att må bra och det innefattar både fysiska och psykiska element. God fysisk och psykisk hälsa är en del av en hållbar social och ekonomisk utveckling. Psykiskt välbefinnande är en grundläggande resurs för att kunna bemästra livets och arbetslivets olika svårigheter. Mer konkret handlar det om att kunna balansera positiva och negativa känslor, att känna tillfredställelse med livet, att ha goda sociala relationer och att utveckla sin inre potential. Det handlar även om att kunna känna njutning, lust och lycka.  

Under nätverksdagarna ger vi deltagarna möjlighet att öka sitt välbefinnande helt konkret och få stöd av andra i samma situation. Dessutom har vi föreläsningar kopplade till välbefinnande för ledare och för organisationen. Föreläsningarna berör teman som arbetsglädje, självledarskap, resiliens, självmedkänsla och återhämtning.


Besök evenemangets hemsida för mera information.

 

Målgrupp: Chef för småbarnspedagogik, Daghemsföreståndare, Andra i ledande ställning inom småbarnspedagogiken

Stadium/Verksamhetsform: Småbarnspedagogik, Förvaltning

Anmäl dig senast 4.4.2023

Kostnader: Här kan du läsa om kostnaderna för nätverksträffen.


Samarbetspartners

Denna gång ordnas nätverksträffen i samarbete med Kyrkslätt, Grankulla, Raseborg, Hangå och Ingå.

  

 

Evenemanget understödes av
Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne sr


Kontakt

Om programmet
överinspektör Noora Lohi, [email protected], tfn 0295 016 642

Tekniskt stöd
kommunikatör Oskar Karlsson, [email protected], tfn 0295 018 071

Om anmälan och annullering
planerare Jirka Sabel, [email protected], tfn 0295 018 764