Verktyg för dagligt och personligt ledarskap - Online workshoppar för ledare på bibliotek

Alkaa: 12.12.2023 13:30
Päättyy: 12.12.2023 14:30
Ilmoittautuminen alkaa: 5.6.2023 6:00
Ilmoittautuminen päättyy: 8.12.2023 23:59
Aihe: Kirjasto
Tapahtumatyyppi: Webinaari
Maakunta: Koko Suomi
Järjestäjä: Svenska enheten

Innehåll

Arbetsgemenskaper är i en ständig förändring och utveckling. Verksamheten utvecklas, arbetet och uppgifterna förändras, medarbetare avgår och nya tillkommer. Det sägs att ledarskapet ska förtjänas varje dag. Under hösten erbjuder vi för ledare på bibliotek online workshoppar, där vi tar fasta på det dagliga och personliga ledarskapet med grupputveckling, kommunikation och hantering av konflikter. 

Under tre workshoppar varvas teori, konkreta tips, verktyg och samtal. Utbildare och coach är Harriet Bodö från företaget Coach Me & More. Harriet utbildar och föreläser inom ledarskap, självledarskap, distansarbete och välmående på jobbet. Hon ledde också Bibliotekschefsmötet 2023 i februari i Tammerfors och fick då mycket god respons av deltagarna. 


Program

20.9 kl. 13.30-15.30
Workshop 1: Grupputveckling - vad händer i gruppen, när blir man ett team och hur påverkar ledaren utvecklingen?

25.10 kl. 13.30-15.30
Workshop 2: Beteende och kommunikation - våra olika personligheter är gruppens styrka. Hur kommunicera och leda en grupp med individerna i fokus?

22.11 kl. 13.30-15.30
Workshop 3: Konflikt eller oenighet? Hur hantera svåra samtal och vända konflikten till utveckling?

12.12 kl. 13.30-14.30
Avslutande diskussionstillfälle och summering av workshopparna


Här hittar du närmare information om innehållet  


Efter varje workshop har deltagarna möjlighet att föra s.k. buddiesamtal med en annan deltagare, ett fortsatt kollegialt samtal om det som workshopen berört och handlat om. 

Det rekommenderas att man deltar i alla fyra workshopparna.  

Workshopparna genomförs via Zoom. Länken till workshoppen sänds dagen innan till dem som anmält sig. 

Målgrupp 
Biblioteks-, enhets– och servicechefer samt övriga personer med ledarskapsuppgifter på biblioteken 

Verksamhetsform 
Bibliotek  

Kostnader: Fortbildningen är avgiftsfri
 


Kontakt

Om programmet
överinspektör Susanne Ahlroth, [email protected], tfn 0295 018 762

Om anmälan och annullering
planerare Jirka Sabel, [email protected], tfn 0295 018 764