Blogikirjoitukset

”Kurssi avasi hienosti yhteiskunnan elintärkeitä toimintoja” – Etelä-Suomen alueellisen maanpuolustuskurssin oppilaat haastattelussa

Julkaisupäivä 8.11.2022 14.32 Blogit

Etelä-Suomen aluehallintovirasto järjestää syksyllä 2022 kolme alueellista maanpuolustuskurssia: Haminassa 19.–23.9. ja Tuusulassa 10.–14.10. sekä 7.–11.11. Kurssit tarjoavat osallistujilleen tietoa yhteiskunnan kokonaisturvallisuudesta ja viranomaisten rooleista häiriötilanteisiin varautumisessa. Oppilaiksi kutsutaan yhteiskunnan varautumisen avainhenkilöitä, joten samalla päästään kehittämään eri toimijoiden välistä verkostoitumista ja yhteistyötä.

Haastattelimme kahta alueellisen maanpuolustuskurssin oppilasta heidän kurssikokemuksestaan Haminassa – millaista antia kurssi tarjosi?
 

”Kurssin jälkeen asioita on katsellut entistä tarkemmin turvallisuuden ja varautumisen näkökulmista.”

Kuka olet, mistä organisaatiosta tulet ja mikä on roolisi organisaatiossa?

Olen Christa Carpelan, 46-vuotias neljän lapsen äiti ja sote-ammattilainen Kouvolasta. Olen kaupungin- ja hyvinvointialueen valtuutettu, ja kurssille osallistuin kasvatus- ja opetuslautakunnan puheenjohtajana. Siviilissä toimin Mannerheimin Lastensuojeluliiton Kaakkois-Suomen piirin toiminnanjohtajana, joten pääsin tarkastelemaan kurssin antia molemmista näkökulmista.

Millaisia odotuksia sinulla oli alueellisesta maanpuolustuskurssista? Täyttyivätkö odotukset? 

Olen ollut aiemmin kahden päivän kurssilla järjestöjohtajan roolissa, joten tiesin jo hieman mitä odottaa: tiiviitä ja asiapitoisia päiviä perehtyen Suomen maanpuolustukseen ja yhteiskunnan kokonaisturvallisuuteen. Tältä kurssilta toivoin antoisien luentojen lisäksi jalkautumista eri kohteisiin, ja tämä toteutui! Kävimme vierailulla Haminan pelastuslaitoksella ja Vekarajärven varuskunnassa, jossa oli hienosti järjestettyä ohjelmaa. Näimme simulaatiota pelastusoperaatioista ja pääsin myös panssarivaunun kyytiin tähystelemään. Eli odotukset täyttyivät ja ylittyivätkin, mihin oli osuutta myös kurssikollegoilla.

Mikä yllätti kurssilla – vai yllättikö mikään?

Täytyy sanoa, että vaikka lähdin kurssille avoimin mielin ja ilman olettamuksia, niin erittäin positiivisesti yllätti kurssikollegoiden heittäytyminen heti ensimmäisessä aamunavauksessa! Sain nimittäin maanantai-iltana pienryhmämme puheenjohtajana tehtäväksi hoitaa tiistain avauksen, ja tietämättä, mitä nämä ovat yleensä pitäneet sisällään, päätin vanhana tanssijana laittaa lanteet liikkumaan. Tämähän sopi myös pienryhmämme teemaan ”henkinen kriisinkestävyys”. Tanssiessa mieli ja keho kiittää. Aloitin aamun lausuen arvostamani oppiäitini Aira Samulinin sanat ”älkää välittäkö miltä se näyttää, vaan miltä se tuntuu”, ja hetkessä koko RUKin [Haminan Reserviupseerikoulu] maneesi oli täynnä rytmiä ja liikettä. 

Mikä oli kurssissa kaikkein mielenkiintoisinta?

Luennot olivat kaikkinensa todella mielenkiintoisia. Yhteiskunnan turvallisuuden takaamiseen, kriisijohtamiseen ja häiriöihin varautumiseen perehdyttiin monesta eri kulmasta – tarttumapintaa toivat luonnollisesti viimeaikaiset tapahtumat maailmalla. Luentojen ja kohdevierailujen lisäksi täytyy nostaa erikseen vielä esille mielenkiintoiset keskustelut muiden kurssilaisten kanssa pienryhmissä ja tauoilla. Huipputyyppejä! 

Miten aiot viedä kurssin oppeja omaan työhösi, organisaatioosi tai verkostoosi? 

Kurssin jälkeen asioita on katsellut entistä tarkemmin turvallisuuden ja varautumisen näkökulmista – ja pitänyt näitä esillä eri yhteyksissä, kuten kunnan varautumisen suunnitelmat ja oman järjestön roolin terävöittäminen osana Vapepaa [Vapaaehtoinen pelastuspalvelu]. Tähän antoivat eväitä erityisesti pienryhmissä tehdyt tehtävät, joissa pääsi konkretian tasolla pohtimaan kyseisiä asioita.

Miten kehittäisit kurssin sisältöjä tai käytäntöjä?

Kurssi oli todella hyvin toteutettu: luennot, tauotus ja ohjeisohjelmat. Nautin myös siitä, että sai viikon seurata annettua ohjelmaa, ja kaikki oli valmiiksi järjestetty. Toki olisin mieluusti keskustellut kurssilaisten ja kouluttajien kanssa vieläkin enemmänkin, mutta ymmärrettävästi aika ei veny loputtomiin.

Miten kiteyttäisit kurssin annin kokonaisturvallisuuden näkökulmasta?

Kurssi oli rakennettu hienosti siten, että jokaisen päivän anti täydensi toisiaan pureutuen kokonaisturvallisuuden eri osa-alueisiin ja nostaen esiin eri toimijoiden roolia. Kokonaisturvallisuuden timantti tuli tutuksi! Kiteyttää voisi, että kurssi avasi hienosti yhteiskunnan elintärkeitä toimintoja, jotka on turvattava kaikissa tilanteissa, niin normaalioloissa kuin kriisin sattuessa. Sekä sen, että kaikilla on tässä merkittävä rooli, niin yksilöinä kuin yhteisöinä.
 

”Osallistujien avoin ja opinhaluinen ilmapiiri yllätti erittäin positiivisesti”

Kuka olet, mistä organisaatiosta tulet ja mikä on roolisi organisaatiossa?

Olen majuri Mika Mäenpää, Maavoimien esikunnan operatiivisen osaston tiiminjohtaja.

Millaisia odotuksia sinulla oli alueellisesta maanpuolustuskurssista? Täyttyivätkö odotukset? 

Odotin uppoutumista syvällisesti kokonaisturvallisuuden kentän toimijoiden toimintatapoihin alueellisella tasolla. Olen muutama vuosi sitten yleisesikuntaupseerikurssilla opiskellut samaa asiaa valtakunnallisella tasolla ja nyt oli aika täydentää ymmärrystä alue- ja paikallistasolla.

Odotukset täyttyivät erinomaisesti – nämä asiat aukeavat parhaiten juuri ihmisten välisissä keskusteluissa.

Mikä yllätti kurssilla – vai yllättikö mikään?

Osallistujien avoin ja opinhaluinen ilmapiiri kyllä yllätti erittäin positiivisesti! Ehkä se oli nämä meidän kurssimme iloiset ja elämänhaluiset karjalaiset, jotka saivat kaikki muutkin vilkkaasti keskustelemaan?

Mikä oli kurssissa kaikkein mielenkiintoisinta?

Ehdottomasti tutustuminen oman fokuksen, eli maanpuolustuksen ja turvallisuusviranomaisten, ulkopuoliseen päätöksentekoon mahdollisessa kriisissä sekä koronapandemiasta saadut opit kriisijohtamisessa.

Miten aiot viedä kurssin oppeja omaan työhösi, organisaatioosi tai verkostoosi? 

Ehdottomasti vien oppeja viranomaisyhteistyön kehittämiseen Maavoimissa sekä tuon täältä teemoja paikallispuolustusharjoitusten kehittämiseen tulevina vuosina.

Miten kehittäisit kurssin sisältöjä tai käytäntöjä?

Aikaahan tämä kurssi vaatisi varmasti kaksikin viikkoa, jotta päästään pureutumaan kunnolla niihin kaikkiin hedelmällisimpiin keskusteluihin!

Miten kiteyttäisit kurssin annin kokonaisturvallisuuden näkökulmasta?

Oy Suomi Ab tarvitsee meidät kaikki yhdessä tekemään töitä kansalaisten turvallisuuden takaamiseksi. 
 

Aluehallintovirastot ja Puolustusvoimat järjestävät alueellisia maanpuolustuskursseja ympäri Suomen

Alueellisten maanpuolustuskurssien järjestäminen kuuluu aluehallintoviraston lakisääteisiin alueellisen varautumisen yhteensovittamisen tehtäviin. Ne järjestetään yhteistyössä Puolustusvoimien kanssa.

Millaisia aiheita kursseilla käsitellään ja millä perusteilla oppilaat valitaan? Lue lisää alueellisista maanpuolustuskursseista ja oppilasvalinnasta tästä blogijutusta.
 

Etelä-Suomi Turvallisuus ja varautuminen alueellinen maanpuolustuskurssi suomi turvallisuus ja varautuminen