Poika leikkii liikuntapelejä koulun pihalla.

Oahpahus ja kultuvra

Guovlohálddahusvirgedoaimmahagat (AVI) fástidit oahpahus- ja kulturministeriija vuollásaš doaimmain nugo oahpahus-, mánáid beaivedivššu- sihke girjerájus-, lihkadan-, ja nuoraid doaimmain guovlolaččat. Báikkálaččat daid doaimmaid ovddideamis fástidit gielddat.

Oahpahus- ja kulturministeriija vuollásaš doaimmat AVIS leat:

 • vuođđobálvalusaid oažžuma guorahallan
 • čuvgehusdoaimma guoddalusat, váidagat, njulgengáibádusat ja cealkámušat sihke oahppiárvosániid njulgengáibádusat
 • oahpahus-, nuoraid-, lihkadan- ja girjerájusbálvalusaid bargoveaga oanehisáiggi bisti dievásmahttin skuvlejupmi
 • stáhtaveahkit nuoraid-, lihkadan- ja girjerájusdoaimma sihke máhttima ovddideapmai (Osaava-prográmma)
 • sámegiela ja sámegielat oahpahusa stáhtaveahkki sámeguovllu gielddaide ( tämä osa on Lapin avin erityistehtävä  eli laista löytyy kohta)
 • árabajasgeassin
 • girjerádjosat
 • lihkadeapmi
 • nuoraiddoaimmat
 • oahppolágádushuksen
 • álbmogiidgaskasaš áššit
 • ráhkkaneapmi.

AVI ovddida oahpahus- ja kulturdoaimma riektedorvvu ollášuvvama sihke  gohcá ja guorahallá vuođđobálvalusaid oaččuma guovlolaččat ja ovttaveardásašvuođa ollášuvvama.

Oahpahus- ja kulturdoaimma barggut  leat Suoma  buot guđa guovlohálddahusvirgedoaimmahaga bargun.

Guvlohálddahusas lea okta ruoŧagielat oahpahusdoaimma bálvalanovttadat, mii fástida oppa riika dásis  fástida AVI doaibmasuorgái gulli ruoŧagielat oahpahusdoaimma bargguin. Dasa lassin bálvalanovttadat doaibmá áššsedovdin ealáhus-, johtolat ja birasguovddážiid (ELY) doaimmaide gulli ruoŧagielat álbmoga guoskki skuvlejumi, máhtima ja girjerájusdoibmii gulli áššiin.

Ámmátlaš ja rávesolbmuidskuvlejumi ovddideapmai ja Eurohpa sosiálafoandda (ESR) ovddidandoaibmaruhtadeami dikšu ELY.