Hemligt eller inte? En handledning för personalen

Alkaa: 13.4.2021 12:30
Päättyy: 13.4.2021 15:30
Ilmoittautuminen alkaa: 26.2.2021 6:00
Ilmoittautuminen päättyy: 31.3.2021 23:59
Aihe: Opetus, Varhaiskasvatus
Tapahtumatyyppi: Webinaari
Maakunta: Koko Suomi
Järjestäjä: Svenska enheten

Föreningen Hem och Skola publicerade i höstas materialet “Hemligt eller inte?” som riktar sig till föräldrar och handlar om hur offentlighetsprincipen och sekretessen fungerar inom utbildning och småbarnspedagogik. I samband med detta uppstod många frågor, framförallt kring det faktum att många saker inte är så hemliga som man ofta tror.  

Denna fortbildning är en fördjupning på samma tema för personalen som syftar till att ge deltagarna verktyg för en smidig kommunikation och beredskap att utveckla rutinerna kring informationshantering.  

Som utbildare fungerar jurist Thomas Sundell från regionförvaltningsverket och jurist, universitetslärare i rättsvetenskap Ulrika Krook från Svenska social- och kommunalhögskolan. 

Obs! Regionförvaltningsverket ordnade 11.2.2021 ett webbinarium med samma innehåll och utbildare. Eftersom webbinariet var så populärt, ordnas nu en favorit i repris. 

Mål: 

  • Att skapa en förståelse för hur offentlighetsprincipen och sekretessen fungerar 
  • Att identifiera och korrigera myter och missuppfattningar 
  • Att ge redskap för en fungerande kommunikation med personal och vårdnadshavare 
  • Att skapa en trygghet för att handla på ett sätt som främjar såväl personalens som familjernas rättsskydd 

Målgruppen är ledning, lärare, elevhälsopersonal och annan personal inom småbarnspedagogik, förskola, grundläggande utbildning, andra stadiets utbildning och grundläggande konstundervisning. 

Anmäl dig senast 31.3.2021 


Kostnader: Fortbildningen är avgiftsfri.  


Arrangör: Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet 


Kontakt:  

Frågor om programmet:  Överinspektör Malin Eriksson, [email protected], tfn 0295 018 618 

Frågor om anmälan och annullering: Planerare Heidi Henriksson, [email protected], tfn 0295 018 021