Satakunnan hyvinvointialueen ja kuntien edustajien syksyn 2023 alueellinen yhteistyökokous lasten ja nuorten mielenterveyden hoidon ja sosiaalihuollon mielenterveystyön työnjaon kehittämiseksi

Alkaa: 23.11.2023 12:00
Päättyy: 23.11.2023 16:00
Ilmoittautuminen alkaa: 6.9.2023 8:00
Ilmoittautuminen päättyy: 23.11.2023 0:00
Aihe: Sosiaali
Tapahtumatyyppi: Webinaari
Maakunta: Satakunta
Järjestäjä: Lounais-Suomen aluehallintovirasto

Lounais-Suomen aluehallintovirasto järjestää alueensa hyvinvointialueille alueelliset yhteistyökokoukset lasten ja nuorten mielenterveyden hoidon ja sosiaalihuollon mielenterveystyön työnjaon kehittämiseksi. Yhteistyökokousten tavoitteena on tukea toimijoita suunnittelemaan ja toteuttamaan lasten ja nuorten mielenterveystyötä ja mielenterveyden hoitoa siten, että ne muodostavat toimivan kokonaisuuden.

Hyvinvointialueelta yhteistyökokoukseen kutsutaan osallistujiksi johdosta, omavalvonnasta, lastenpsykiatrisesta erikoissairaanhoidosta, nuorisopsykiatrisesta erikoissairaanhoidosta, lasten ja nuorten perustason mielenterveys- ja päihdepalveluista, neuvola- ja kouluterveydenhuollosta, sosiaalihuollon ennaltaehkäisevistä palveluista, perhepalveluista sekä lastensuojelupalveluista vastaavat viranhaltijat (1–2 edustajaa kultakin taholta).

Kunnista yhteistyökokoukseen kutsutaan osallistujiksi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ja sivistyspalveluiden johtavat viranhaltijat (1–2 edustajaa kustakin kunnasta).

Aluehallintovirasto pyytää yhteistyökokoukseen lyhyet puheenvuorot (10 min) sekä hyvinvointialueen että kuntien edustajilta. Tähän palataan varsinaisen kutsun yhteydessä syyskuun aikana, jonka mukana tulee myös tarkempi ohjelma.

 Yhteistyökokouksessa on esitysten lisäksi tarkoitus käydä keskustelua ryhmiin jaettuna.