M-Crew - Nuorisoa osallistava toimintamalli kiusaamisen ehkäisyyn ja siihen puuttumiseen (osa 2/2)

Alkaa: 27.9.2023 10:00
Päättyy: 27.9.2023 16:00
Ilmoittautuminen alkaa: 17.2.2023 9:00
Ilmoittautuminen päättyy: 21.9.2023 23:59
Aihe: Opetus, Nuoriso
Tapahtumatyyppi: Lähitapahtuma
Maakunta: Etelä-Savo, Pohjois-Karjala, Pohjois-Savo
Järjestäjä: Itä-Suomen aluehalllintovirasto

Miten voidaan tehdä kiusaamista ennalta ehkäisevää, siihen puuttuvaa ja sen näkyväksi tekevää työtä? Miten kiusaamista ennalta ehkäisevään toimintaan osallistetaan koulun nuoria kasvattamalla samaan aikaan heidän vastuunottokykyään? Millaiset nuoret hyötyisivät uudelleen roolituksesta toimiessaan vastuullisessa tehtävässä? Miten koko kouluyhteisön turvallisuuden tunnetta voidaan lisätä tekemällä kiusaaminen näkyväksi?

Tule kuulemaan Vantaalla Martinlaakson peruskoulussa kehitetyn M-Crew mallin taustaa, sen erityisyyttä ja siihen liittyviä perusperiaatteita. Kuulet mallin käyttöönotosta sekä nuorisotyön ja koulun välisestä yhteistyöstä kiusaamisen ehkäisyssä.

 

Kohderyhmä:

Nuorisotyöntekijät, opettajat ja muut kouluissa työskentelevät ammattilaiset

Koulutus on maksuton. 

Ohjelma: 

M-Crew toimintamallin koulutus on kaksiosainen: ensimmäinen osa on yleisperehdytys toimintamallista kiinnostuneille niin nuorisotyössä työskenteleville kuin koulun henkilöstölle. Toivomme osallistujilta ilmoittautumisen yhteydessä kysymyksiä ja teemoja, joita toivotaan tilaisuudessa käsiteltävän.

Aika: keskiviikko 12.4.2023 klo 14.30-16

Paikka: Microsoft Teams / verkkototeutus

Ilmoittautuminen ensimmäiseen osaan päättyy 6.4.2023. 

Koulutuksen toinen osa on syventävä katsaus M-Crew toimintamallin prosesseihin ja käytäntöihin, jossa käsitellään syvemmin mallin ydinajatusta sekä millaisia resursseja ja sitoutuneisuutta mallin käyttöönotto vaatii. Syventävä koulutus on tarkoitettu niille toimijoille, jotka tosissaan haluavat ottaa vastaavanlaisen mallin käyttöön koulussaan ja ovat jo pohtineet sen käyttöönottoa omassa koulussa tai jo ottaneet mallin käyttöön. Tilaisuudessa on mukana M-Crew mallin kehittäjä Kari Järvinen, joka toimii koulunuorisotyöntekijänä Martinlaakson koulussa. Tilaisuudessa saat vertaistukea käyttöönottoon, keskustelua mallista sekä mahdollisesti apua toiminnan käynnistämiseen ja sen kehittämiseen.

Ennen tilaisuutta olisi hyvä ollut käytynä 12.4.23 pidetty M-Crew -info, tai sitten katsottuna 5.10.2022 pidetyn infon tallenne. Tallenne on katsottavissa tästä linkistä:  https://youtu.be/IUTm1kvbBqo

Vastuuhenkilö(t) ja järjestäjä(t):

Heikki Kantonen (tekninen toteutus)

Osaamiskeskus Nuoska, Xamk/Juvenia

heikki.kantonen(a)xamk.fi

 

Koulutuskokonaisuus toteutetaan yhteistyössä Itä-Suomen aluehallintoviraston kanssa.