KYNNYKSELLÄ OSA V: Voimavaraistaminen

Alkaa: 13.4.2023 13:00
Päättyy: 13.4.2023 16:00
Ilmoittautuminen alkaa: 23.11.2022 15:00
Ilmoittautuminen päättyy: 13.4.2023 12:00
Aihe: Opetus
Tapahtumatyyppi: Webinaari
Maakunta: Koko Suomi
Järjestäjä: Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Tervetuloa Etelä-Suomen aluehallintoviraston järjestämiin

KYNNYKSELLÄ -koulutussarjan

kevään 2023 tilaisuuksiin!

Opettajat ovat työssään ainutlaatuisessa asemassa vaikuttaessaan seuraavan sukupolven tulevaisuuteen ja menestykseen. Siksi on tärkeää, että opettajien hyvinvointiin ja jaksamiseen kiinnitetään yhä enemmän huomiota. Kynnyksellä -askelmerkkejä oman hyvinvoinnin ja voimavarojen vahvistamiseen -koulutus on opettajan hyvinvointia tukeva ja vahvistava: se valaisee ja tarjoaa käytännönläheisesti ja omakohtaisesti kokien osallistujille monipuolista tietoa hyvinvoinnista ja siihen vaikuttavista asioista ja ohjaa ja kannustaa ennaltaehkäisevään lähestymistapaan kohti kokonaisvaltaista hyvinvointia.

Koulutus kutsuu opetus- ja kasvatusalan ammattilaiset pysähtymään oman hyvinvoinnin äärelle ja kysymään itseltä ”Kuinka minä voin?” Itsetuntemuksen myötä lisääntyvä ymmärrys hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä ja sen ylläpitämiseen vaikuttavista toimintatavoista omassa elämässä auttavat kiinnittämään yhä tietoisemmin huomiota myös oppilaiden tunne- ja vuorovaikutustaitoihin ja sosio-emotionaaliseen oppimiseen ja näin vahvistamaan ja lisäämään hyvinvointia edistäviä toimintatapoja omassa työssä.

KYNNYKSELLÄ OSA V: Voimavaraistaminen

  • henkilökohtaisen hyvinvoinnin (uudelleen) kartoittaminen (jos on osallistunut kaikkiin jaksoihin, voi nähdä koulutuksen kautta hankitun osaamisen vaikuttavuuden omaan hyvinvointiin)
  • voimavaraistava omakuva -ekspressiivinen taidetyöskentelytyöpaja

Torstaina 13.4.2023 klo 13-16 (TEAMS)

Kouluttajina toimivat FT, KM Merja Meriläinen, positive psychology practitioner®ja KT Maarika Piispanen, erityisluokanopettaja

Koulutus on maksuton. Koulutussarja koostuu viidestä erillisestä ja itsenäisestä osasta, kaikkiin ilmoittaudutaan erikseen. Tilaisuuksista ei tehdä tallennetta.

Lisätietoja: [email protected]