Tallenne: Yksityisen palveluntuottajan varhaiskasvatus – tulevat lakimuutokset ja päiväkotitoiminnan luvanvaraisuus 1.1.2023 alkaen / Privat producerad småbarnspedagogik – kommande lagändringar och tillståndsplikt för daghemsverksamhet fr.o.m. 1.1.2023

Alkaa: 5.12.2022 9:00
Päättyy: 5.12.2023 11:00
Ilmoittautuminen alkaa: 16.11.2022 10:00
Ilmoittautuminen päättyy: 5.12.2023 11:00
Aihe: Varhaiskasvatus
Tapahtumatyyppi: Webinaari
Maakunta: Koko Suomi
Järjestäjä: Koko Suomi - Yhteinen valtakunnallinen tilaisuus

Tapahtuman kuvaus / Innehåll: 

Tallennetapahtuma. Alkuperäinen tilaisuus oli 15.11.2022. Tallenne toimitetaan ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen heti kun se valmistuu tekstityksestä, arviolta n. 5.12.2022.

Inspelning från tillfället 15.11.2022 Privat producerad småbarnspedagogik – kommande lagändringar och tillståndsplikt för daghemsverksamhet fr.o.m. 1.1.2023. Inspelningen kommer att skickas till den e-postadress du angett så fort den har textats, vilket beräknas vara omkring 5.12.2022.

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja aluehallintovirastot järjestävät yhteistyössä koulutuksen yksityisen varhaiskasvatuksen lakimuutoksista ja yksityisen päiväkotitoiminnan luvanvaraisuudesta 1.1.2023 alkaen.

Koulutus on suunnattu kunnille ja yksityisille varhaiskasvatuspalveluiden tuottajille.

Koulutuksessa käydään tarkemmin läpi 1.1.2023 voimaan tulevaa yksityisen palveluntuottajan päiväkotitoiminnan lupamenettelyä.

Undervisnings- och kulturministeriet och regionförvaltningsverken ordnar i samarbete en fortbildning om lagändringar inom den privata småbarnspedagogiken och om tillståndsplikten för privat daghemsverksamhet fr.o.m. 1.1.2023.

Fortbildningen riktar sig till kommuner och privata producenter av småbarnspedagogiska tjänster.

Under fortbildningen behandlas tillståndsförfarandet för privata serviceproducenters daghemsverksamhet som träder i kraft 1.1.2023. 

Tapahtuman kohderyhmä / målgrupp: 

Kunnat ja yksityiset varhaiskasvatuspalveluiden tuottajat

Kommunala tjänsteinnehavare och privata producenter av småbarnspedagogiska tjänster.

Kouluttajat/fortbildare:

Mervi Eskelinen, opetusneuvos, opetus- ja kulttuuriministeriö/ undervisningsråd, undervisnings- och kulturministeriet

Ella Kansanniva, asiantuntija, opetus- ja kulttuuriministeriö /
sakkunnig, undervisnings- och kulturministeriet

Muut tiedot/andra information: 

Koulutustilaisuus on suomenkielinen. Voit valita tekstityksen myös ruotsin kielellä.

Osallistuminen on maksutonta.

Fortbildningstillfället är finskspråkigt. Du kan också välja att ha undertexterna på svenska.

Fortbildningen är avgiftsfri.

Vastuuhenkilöt /kontakt:

Ilmoittautumisen yhteydenotot/mer information om fortbildningen suunnittelija/planerare Sari Karonen, 0295 018 058
sivistystoimen ylitarkastaja/överinspektör för bildningsväsendet Noora Lohi, 0295 016 642
opetustoimen ylitarkastaja/överinspektör för bildningsväsendet Mirja Kivikangas, 0295 018 669
[email protected]/fö[email protected]