Pedagoginen tiimijohtajuus verkkokoulutus 2.1.-2.3.2023

Alkaa: 2.1.2023 9:00
Päättyy: 2.3.2023 0:00
Ilmoittautuminen alkaa: 2.11.2022 10:00
Ilmoittautuminen päättyy: 12.12.2022 16:00
Aihe: Varhaiskasvatus
Tapahtumatyyppi: Verkko-opiskelu
Maakunta: Koko Suomi
Järjestäjä: Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Laadukas varhaiskasvatus edellyttää hyvää pedagogista johtajuutta ja toimivaa moniammatillista yhteistyötä. Tässä koulutuksessa saat näkökulmia ja välineitä moniammatillisen tiimin pedagogiseen johtamiseen. Koulutussisällöissä painottuu lisäksi varhaiskasvatuksen moniammatillista tiimiä vahvistavan toimintakulttuurin kehittäminen.

Koulutuksen tavoitteet

  • tarkastelemaan tiimin pedagogisen johtajuuden ja toimivan tiimityön merkitystä ja rakentumista varhaiskasvatuksessa.

  • tunnistamaan toimintatapoja ja rakenteita, joiden avulla toimintakulttuuria kehitetään ja johdetaan oppivana yhteisönä rakentavasti ja ratkaisukeskeisesti.

  • erittelemään tiimin erilaisia vahvuuksia ja mahdollisuuksia laaja-alaisen osaamisen kehittymisen tukena.

  • vahvistamaan pedagogista osaamistasi tiimin johtajana.

Koulutuksen sisältö

• Pedagogisesti painottunut tiimin ja osaamisen johtaminen varhaiskasvatuksessa
• Moniammatillisen tiimin toimivuuteen vaikuttavia tekijöitä
• Oppivaa yhteisöä tukevan toimintakulttuurin rakentaminen
• Positiivisen, ratkaisukeskeisen ja kokeilevan organisaatiokulttuurin tukeminen

Tämä koulutus soveltuu yhdistettäväksi Arviointi- ja kehittämistyö varhaiskasvatuksessa sekä Pedagoginen dokumentointi varhaiskasvatuksessa koulutusten kanssa tai osaksi koko koulutussarjaa.

 

Koulutuksen kohderyhmä

Koulutuksen kohderyhmänä ovat varhaiskasvatuksen asiantuntijan, johtajan opettajan ja sosionomin tehtävissä toimivat henkilöt.

Koulutuksen toteutus

Koulutus rakentuu verkkovideoluennoista sekä itsenäisesti toteutettavista tehtävistä, joiden avulla osallistujat pääsevät soveltamaan tietoa omalla työpaikalla. Koulutus toteutetaan verkkokoulutuksena Laurea-ammattikorkeakoulun Canvas verkko- oppimisympäristössä.

Kouluttaja 

Koulutuskokonaisuuden Canvasin verkko-oppimisympäristön rakentajana
toimii: Laurea-ammattikorkeakoulun lehtori, VTM, Sosionomi YAMK, LTO

Henna Jalasmäki.

 

Verkkokoulutus on käytettävissä 2.1.-2.3.23  välisen ajan. 

Koulutus koostuu luentovideoista ja niihin liittyvistä syventävistä materiaaleista sekä tehtävistä, joita työstetään itsenäisesti tai oman työyhteisön kanssa.

Koulutus vastaa työmäärältään yhtä täydennyskoulutuspäivää.

Koulutus on osallistujille maksuton.

Ilmoittautuneet saavat sähköpostiinsa koulutuskirjeen ja verkko-oppimisympäristön lähettämän kutsun.

Koulutukseen ilmoittaudutaan viimeistään 12.12.2022.

Yhteyshenkilöt

Ylitarkastaja Satu Kilpinen, puh 02950 16 194

Ylitarkastaja Heli Söderqvist, puh 02950 16 244

[email protected]