Forum för välbefinnande 2022

Alkaa: 8.11.2022 9:30
Päättyy: 9.11.2022 14:30
Ilmoittautuminen alkaa: 5.9.2022 6:00
Ilmoittautuminen päättyy: 31.10.2022 23:59
Aihe: Opetus
Tapahtumatyyppi: Lähitapahtuma
Maakunta: Pirkanmaa
Paikka: Tampere
Järjestäjä: Svenska enheten

Innehåll                                                

I och med den stundande vårdreformen står elevhälsan i ett brytningsskede och välbefinnandearbetet i skola och läroanstalt förändras. I framtiden ansvarar den nya förvaltningsnivån välfärdsområdena för elevhälsotjänsterna, medan utbildningsanordnarna fortsättningsvis främjar hela skol- och läroanstaltgemenskapens välbefinnande. Dessa båda delar hänger fortsättningsvis starkt ihop och den gemensamma och individuella elevhälsan ska bilda en smidig och fungerande helhet. Under konferensens första dag fokuserar vi närmare på de ändringar den stundande reformen medför.

Under andra dagen presenteras aktuella projekt, utvecklingsprogram och resultat för att stärka deltagarnas lägesbild över barns, ungdomars och studerandes välbefinnande. I och med utvecklingsprogrammet Engagerande arbete i skolgemenskapen (SKY-projektet) har skolfrånvaro lyfts fram som ett större tema för dagen, som vi belyser ur olika synvinklar. Vi ordnar även parallellprogram med mera hands on innehåll samt en minimässa med våra samarbetsparter.

 

 

 

Plats: Tammerfors, Kokouskeskus Puistotorni, Hämeenpuisto 28

Kostnader: Fortbildningen är avgiftsfri. Du har möjlighet att äta lunch båda dagarna på plats till självkostnadspris 14€.

Målgrupp
Lärare, Vägledare, Studiehandledare, Elevhälsopersonal, Rektorer, Enhetschefer, Daghemsföreståndare, Ledande tjänstemän

Stadium/Verksamhetsform
Grundläggande utbildning, Yrkesutbildning, Gymnasium, Förvaltning

 

        


Kontakt

Om programmet
överinspektör Malin Eriksson, [email protected], tfn. 0295 018 618
undervisningsråd Christine Söderek, [email protected], tfn. 0295 331 805
 
Om anmälan och annullering
planerare Jirka Sabel, [email protected], tfn. 0295 018 764