Verktyg för informationsledning på biblioteken: hur kan du utnyttja TEA-visaren och Hälsa i skolan?

Alkaa: 31.8.2022 12:30
Päättyy: 31.8.2022 15:30
Ilmoittautuminen alkaa: 13.5.2022 6:00
Ilmoittautuminen päättyy: 29.8.2022 23:59
Aihe: Kirjasto
Tapahtumatyyppi: Webinaari
Maakunta: Koko Suomi
Järjestäjä: Svenska enheten

 

 

 

 

 

 

 

Hälsofrämjande är en viktig del av kommunernas arbete även efter social- och hälsovårdsreformen. Med hälsa avses inte bara den medicinska dimensionen, utan ett mer helhetsmässigt tänk kring välbefinnande där även kultursektorn ingår. Bibliotekens roll i att främja kommuninvånarnas hälsa är betydande, och den rollen behöver synliggöras kontinuerligt. 

Fortbildningen är till för dig som vill stärka dina kunskaper i att hitta och utnyttja tillgänglig statistik som anknyter till bibliotekens hälsofrämjande roll.  

Under fortbildningen får du bekanta dig med TEA-visaren, en webbtjänst som upprätthålls av Institutet för hälsa och välfärd och som beskriver kommunernas mätbara hälsofrämjande verksamhet.  Du får också veta vad HYTE-faktorn är och hur den påverkar kommunernas finansiering från och med år 2023. Du får öva dig i att plocka ut och jämföra relevanta siffror, samt kollegialt diskutera hur de kan användas för planering och utveckling inom biblioteken.   

Ungdomars välmående är ett omtalat tema som berör även biblioteken. Enkäten Hälsa i skolan erbjuder dig som jobbar på bibliotek relevant statistik särskilt gällande ungdomars upplevda välbefinnande och delaktighet. Överinspektör för ungdomsväsendet Annika Palola presenterar färsk information om ungas hälsa och service för ungdomar.  

Program: 

12:30

Inledning

Susanne Ahlroth, överinspektör för bildningsväsendet, RFV

12:45

TEA-visaren som verktyg - med luppen på bibliotekens del 

Heidi Henriksson, planerare för bildningsväsendet, RFV

Övningar och diskussion

13:20

HYTE-faktorn - vad och varför?

Susanne Ahlroth

13:20 Paus
13:40

Ungas välmående och service för ungdomar i ljuset av senaste undersökningar  

Annika Palola, överinspektör för ungdomsväsendet, RFV 

14:10

Hur kan biblioteken utnyttja Hälsa i skolan -enkätens resultat?

Heidi Henriksson

14:30 Paus
14:40 Hälsa i skolan: övningar och diskussion
15:15-15:30

Avslutning

Susanne Ahlroth

 

Målgrupp:

Bibliotekspersonal, bibliotekschefer och övriga intresserade 

Anmäl dig senast: 29.8.2022

Kostnader: Fortbildningen är avgiftsfri.

Kontakt:

planerare Heidi Henriksson, [email protected], tfn 0295 018 021