Omavalvonta 

Omavalvonta on työtä, joka kuuluu jokaisen yrityksen arkeen ja koko henkilökunnalle. Omavalvonnalla varmistat, että palvelusi on laadukasta ja noudatat lakia. Voit lukea lisää omavalvonnasta ja omavalvontasuunnitelman tekemisestä täältä.

Omavalvonta kohdentuu myös hyvinvointialueen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluihin. 

Omavalvontasuunnitelma

Omavalvontasuunnitelma on suunnitelma siitä, miten toimintayksikössä tai toimintakokonaisuudessa valvotaan, seurataan ja arvioidaan toiminnan laatua ja turvallisuutta konkreettisin toimenpitein.

Omavalvontasuunnitelma on asiakirja, johon kirjataan kaikki keskeiset toimenpiteet, joilla palvelujen tuottajat itse valvovat toimintayksikköjään, henkilökunnan toimintaa sekä tuottamiensa palvelujen laatua. 

Omavalvontasuunnitelma on palvelujen laadun ja kehittämisen päivittäinen työväline.

Lisäksi terveydenhuollon toimintayksikön on laadittava suunnitelma laadunhallinnasta ja potilasturvallisuuden täytäntöönpanosta. Suunnitelmassa on otettava huomioon potilasturvallisuuden edistäminen yhteistyössä sosiaalihuollon palvelujen kanssa.

Omavalvontaohjelma

Hyvinvointialueen ja yksityisen palveluntuottajan pitää laatia omavalvontaohjelma vastuulleen kuuluvista tehtävistä ja palveluista. Omavalvontaohjelman tehtävänä on varmistaa, että vastuu palvelujen lainmukaisesta toteutumisesta kuuluu osaksi järjestämis- ja tuottamistehtävää.
 
Hyvinvointialueen omavalvontaohjelman tulisi kattaa kaikki hyvinvointialueen järjestämät ja sen lukuun tuotetut palvelut.

Yksityisen palveluntuottajan omavalvontaohjelman tulisi kattaa kaikki yksityisen palveluntuottajan itse tuottamat ja alihankkijalta hankitut palvelut.

Omavalvontaohjelma, sen seurantahavainnot ja niiden perusteella tehtävät toimenpiteet on julkaistava julkisessa tietoverkossa ja muilla julkisuutta edistävillä tavoilla.

Lue lisää hyvinvointialueista verkkosivuiltamme.