Hybridiopetus – kuinka se tehdään laadukkaasti? 3 x 2 h webinaaria 14.9., 28.9., 12.10.2022

Alkaa: 14.9.2022 14:00
Päättyy: 12.10.2022 16:00
Ilmoittautuminen alkaa: 3.2.2022 10:00
Ilmoittautuminen päättyy: 12.10.2022 14:00
Aihe: Opetus
Tapahtumatyyppi: Webinaari
Maakunta: Koko Suomi
Järjestäjä: Itä-Suomen aluehalllintovirasto

Hybridiopetus – kuinka se tehdään laadukkaasti?

                        

Itä-Suomen aluehallintovirasto järjestää yhteistyössä SnellmanEDUn kanssa webinaarikoulutussarjan, jossa opitaan järjestämään pedagogisesti laadukasta hybridiopetusta.

Kuinka suunnitella ja toteuttaa laadukasta sekä innostavaa hybridiopetusta? Jännittääkö tai hirvittääkö hybridikoulutus? Kuinka taklata mahdolliset haasteet hybridikoulutusten parissa? Tässä koulutuksessa kampitetaan haasteet keskustelun ja kokeilujen avulla. 

 

Webinaarikoulutussarja koostuu kolmesta syksyllä 2022 järjestettävästä 2 tunnin etäkoulutuspäivästä:

1. webinaari: keskiviikkona 14.9. klo 14 - 16

2. webinaari keskiviikkona 28.9. klo 14 - 16

3. webinaari keskiviikkona 12.10. klo 14 - 16

 

Koulutus rakentuu SnellmanEDUn JOO-mallin (Joustavan opetuksen ja oppimisen laatumalli) ympärille: https://edugo.fi/course/view.php?id=9813 (Kirjaudu vierailijana)

Koulutus tulee olemaan vuorovaikutteinen, aktivoiva ja yhteiselle tekemiselle perustuva. Tämä ei ole yksisuuntaista tiedonjakoa, vaan osallistujat tulevat olemaan aktiivisessa roolissa, keskustelemaan toistensa kanssa ja jakamaan omia kokemuksiaan. Koulutus sisältää erilaisia virtuaalisia aktiviteetteja ja pienryhmäkeskusteluita. Koulutukseen osallistujat saavat mukaansa työkirjan, joka jää heille henkilökohtaiseksi työkaluksi myöhempää käyttöä varten.

Koulutusalustana toimii Microsoft Teams. Koulutuksen aikana käytetään myös muita vuorovaikutus- ja osallistamistyökaluja.

 

Osallistuja tarvitsee:

 • Tietokoneen
 • Mikilliset kuulokkeet
 • Rauhallisen tilan, josta osallistua

 

Tavoitteet                           

Koulutuksen jälkeen osallistuja:

 • hahmottaa, mistä hybridikoulutuksessa on kysymys ja mitkä ovat hybridikouluttamisen reunaehdot.
 • tunnistaa, milloin koulutus kannattaa toteuttaa hybridimallilla.
 • osaa lähteä suunnittelemaan hybridikoulutuksia.
 • osaa rakentaa ja määritellä tavoitteet huomioiden kaksi erilaista kohdeyleisöä.
 • osaa aktivoida kahta erilaista kohdeyleisöä siten, että molemmat saavat onnistuneet oppimiskokemukset.
 • osaa huomioida oppijoiden yksilölliset oppimistarpeet.
 • soveltaa erilaisia työkaluja hybridikoulutuksen toteuttamisessa.

 

Sisältö                               

Siirtymä kohti hybridi-koulutusmallia ei ole enää tulevaisuutta vaan tätä päivää. Koulutuksen toteuttaminen hybridimallilla vaatii kuitenkin hyvin spesifejä taitoja ja kykyä huomioida erilaiset yksilöt ja osallistujaryhmät, sillä useimmiten hybridillä tarkoitetaan koulutusta, jossa osa opiskelijoista on läsnä ja osa etänä.

Hybridiopetus - miten se tehdään laadukkaasti? -etäkoulutuksessa käymme läpi, miten suunnitella onnistunut hybriditoteutus siten, että lähi- ja etäopiskelijat huomioidaan. Tärkeää on, että molempien osallistujaryhmien oppimiskokemus on tasavertainen sekä turvallinen. Hybridikoulutuksen suunnittelussa lähdetään liikkeelle näistä lähtökohdista ja mahdollisuudet joustavaan opetusmalliin sisällytetään suunnitteluun jo ensi metreiltä lähtien.

 

Koulutuksessa käsitellään seuraavia teemoja:

1. Moduuli:

 • Hybridiopetuksen taustateoria ja määritelmä. Hybridiopetuksen rakennuspalikat sekä niiden määritelmät ja elementit.
 • Oppimismuotoilu ja sen työkalut sekä menetelmät. Pedagoginen käsikirjoitus. Kuinka opiskelijat otetaan huomioon jo suunnittelussa? Käytännön työkaluja suunnitteluun ja jaksottamiseen.
 • Oppijakeskeisyys osana koulutuksen suunnittelua ja toteutusta.

 

2. Moduuli:

 • Osaamisperusteisuus ja oppimistavoitteiden/osaamistavoitteiden määrittely.
 • Osallistumisen ja osallistamisen keinot. Opiskelijoiden aktivoiminen ja vinkit tähän. Erilaisten opiskelijoiden huomioiminen ja saavutettavuus.
 • Valmistellut opiskelijat ja muut ennakkovalmistelu.
 • Turvallisuus

 

3. Moduuli:

 • Tekniikka ja laitteet
 • Fasilitoinnin tasot
 • Ohjeistus
 • Tilankäyttö
 • Jatkuvuus, tasa-arvoisuus

 

         

Kohderyhmä                

Koulutus soveltuu erityisesti koulutusorganisaatioille, suunnittelijoille, kouluttajille ja opettajille, ketkä osallistuvat koulutusten suunnitteluun ja toteutukseen omassa työssään (kaikki koulutusasteet).

Koulutus on osallistujille maksuton.

 

Kouluttajat                    

Heidi Wahl (KM) on yrittäjä ja virtuaalisen koulutuksen ja fasilitoinnin asiantuntija. Hän on työskennellyt verkko- ja virtuaalikoulutuksen asiantuntijana ja kehittäjänä, ja ollut mukana esimerkiksi perustamassa virtuaalisen luokkahuoneen konseptia globaalin vähittäiskaupan organisaation Pohjois-Euroopan maihin.

 

Heidi on taustaltaan kasvatustieteiden maisteri yleisen ja aikuiskasvatustieteen puolelta, ja hän on myös suorittanut Certificate in Designing Online Learning-sertifikaatin (The Learning and Performance Institute UK). Heidille keskeistä on opettaa ja kouluttaa uutta tietoa ja uusia taito-ja siten, että ne ovat heti sovellettavissa käytäntöön. Hänelle on ehdottoman tärkeää konkreti-soida omissa koulutuksissaan se, miten virtuaalinen koulutus ja fasilitointi saadaan toimimaan ilman puhuvia päitä tai virtuaaliväsymystä.

 

Niina Räsänen on suunnittelija-oppimismuotoilija, jonka työnkuvaan kuuluu koulutusten suunnittelua ja tuottamista sekä koulutuspalvelujen kehittämistä sekä innovointia. Niina on työskennellyt verkkopedagogina ja tehnyt Joustavan opetuksen ja oppimisen laatumalliin tehdyn taustatutkimuksen ja tiedonkeruun sekä koostanut aineiston nykyiseen JOO-mallin muotoon. Hänellä on aikuisopettajan pedagoginen pätevyys (A 794/2004) ja hän valmistuu keväällä 2022 sosiaalipsykologiksi (YTM). Niinalla on laaja ymmärrys siitä, kuinka sosiaalinen maailma rakentuu ja kuinka sen jäsenet ovat vuorovaikutuksessa keskenään ja sitä kautta muovaavat toisiaan. Niinan intohimona työssä on kokeilun kautta luoda uusia innostavia oppimiskokemuksia.

 

Lisätietoja antaa opetustoimen ylitarkastaja Kari Lehtola, [email protected] tai puh. 0295 016 917.