Kotiopetus, opetuksenjärjestäjän ja kodin velvollisuudet ja vastuut

Alkaa: 18.5.2021 13:30
Päättyy: 18.5.2021 16:00
Ilmoittautuminen alkaa: 3.5.2021 10:00
Ilmoittautuminen päättyy: 14.5.2021 23:59
Aihe: Opetus
Tapahtumatyyppi: Webinaari
Maakunta: Koko Suomi
Järjestäjä: Itä-Suomen aluehalllintovirasto, Lounais-Suomen aluehallintovirasto

Suomessa vakinaisesti asuvat lapset ovat perusopetuslain (25 §) mukaan oppivelvollisia. Oppivelvollisen on osallistuttava perusopetuslain mukaisesti järjestettyyn perusopetukseen tai saatava muulla tavalla perusopetuksen oppimäärää vastaavat tiedot. Oppivelvollisen huoltajan on huolehdittava siitä, että oppivelvollisuus tulee suoritettua ja asuinkunta on velvollinen valvomaan oppivelvollisuuden etenemistä (POL 26 §).
 
Perusopetukseen osallistumattomien oppilaiden määrä, jotka ovat vanhempien päätöksellä siirtyneet ns. kotiopetukseen, on ollut hienoisessa kasvussa. Kuntien opetuksen järjestäjien on tärkeää luoda selkeät toimintaprosessit kotiopetukseen siirtymisessä sekä tehdä pitkäjänteinen suunnitelma kotiopetuksessa olevien lasten ja nuorten oppivelvollisuuden etenemisen valvontaan. Koulutuksen tavoitteena on antaa osallistujille perustiedot lainsäädännön antamista perusteista opetuksen järjestäjän ja kodin velvollisuuksista, käydä läpi erityisen tutkinnon arviointiin liittyviä periaatteita ja tuoda esimerkkejä oppivelvollisuuden valvonnan toteutuksista.
 
Johtaja Esko Lukkarinen Lounais-Suomen opetus- ja kulttuuritoimi -vastuualueelta avaa koulutuksessa
  • lainsäädännön tulkintaa,
  • oppivelvollisuuden valvontaan ja
  • erityisen tutkinnon suorittamiseen ja arviointiin liittyviä asioita.
Erityisluokanopettaja ja projektipäällikkö Jatta Lanki kertoo koulutuksessa esimerkkinä Lappeenrannan kaupungin käytännön prosesseista kotiopetuksen osalta mm. seuraavia asioita
  • kotiopetukseen siirtymiseen liittyvät käytännön toimet kunnan näkökulmasta,
  • oppivelvollisuuden etenemisen valvontakäytäntöjä ja
  • erityisen tutkinnon arvioinnin käytännön toteutuksesta.
Webinaari on osa aluehallintovirastojen yhteistä opetustoimen oikeusturvan koulutussarjaa. Mukaan ovat tervetulleita osallistujat koko Suomesta. Koulutus on suunnattu rehtoreille, opetustoimen hallinnossa työskenteleville sekä kotiopetuksessa olevien oppilaiden oppivelvollisuuden etenemisen valvonnasta vastaaville opettajille. Webinaarin järjestelyistä vastaavat Itä- ja Lounais-Suomen aluehallintovirastojen opetus- ja kulttuuritoimi
-vastuualueet.
 
Koulutus järjestetään Teams-ympäristössä ja linjoille sopii ensimmäiset 290 ilmoittautunutta. Tilaisuus tallennetaan, joten kannattaa ilmoittautua, vaikka webinaari olisi jo täynnä. Tallenne on katsottavissa kaksi viikkoa tilaisuuden jälkeen, tallenteen linkki jaetaan kaikille ilmoittautuneille tilaisuuden jälkeen. Koulutus on maksuton.
 
Tervetuloa!
 
Lisätietoja koulutuksesta:
Johanna Albert, [email protected] p. 029 501 6889