Yksilön hyvinvointi eläkkeelle siirryttäessä - Elämä eläköitymisen jälkeen

Alkaa: 31.5.2021 13:00
Päättyy: 31.5.2021 15:00
Ilmoittautuminen alkaa: 19.2.2021 8:00
Ilmoittautuminen päättyy: 27.5.2021 23:59
Aihe: Sosiaali, Terveys
Tapahtumatyyppi: Webinaari
Maakunta: Koko Suomi
Järjestäjä: Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Tilaisuus on osa Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintoviraston PETE-työryhmän
(Päihdehaittojen ehkäisy ja terveyden edistäminen) järjestämää neliosaista webinaarisarjaa. Sarjan kattoteemana on Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. 

Kuvaus ja tavoite:

Eläkkeelle yleensä päästään tai joudutaan. Osalle meistä eläköityminen on vapauden alkamista, pakkorutiineista luopumista ja omien mielenkiinnonkohteiden vaalimisen aikaa. Osalle taas sosiaalisten suhteiden vähenemisen, identiteetin muuttumisen ja vanhenemiseen liittyvien ajatusten sävyttämää aikaa. Eläkkeelle jäämisen nivelvaiheesta on viime aikoina puhuttu enenevässä määrin ja erilaisia oppaita eläkkeelle siirtymiseen on ilmestynyt jo useampia. Millaisia asioita eläkkeelle siirtyessä kohtaa, miten arki muuttuu? Tässä webinaarissa perehdytään asiaan sekä tutkijan että kokemusasiantuntijan puheenvuorojen kautta.

Sisältö:

Hyvinvointi vanhuudessa – valmistautumista, sopeutumista ja muistoja.

Tohtori Jari Pirhonen luennoi ikäihmisten keinoista ylläpitää hyvinvoinnin kokemusta silloinkin, kun toimintakyky jo laskee. Luento käsittelee sekä eläkkeelle jäämisen vaikutuksia hyvinvointiin

Miten elämän mielekkyys ja hyvinvointi näkyy vapaaehtoistyön kautta?

Seija Mäkinen kertoo omakohtaisia kokemuksiaan ja havaintojaan eläkkeellä vapaaehtoisena toimimisesta. Mäkinen on toiminut Tampereen kaupungilla vuosia ympäristöluotsina vetäen ikääntyneiden miesten retkeilyryhmää. Retkeilyllä on ollut hyviä vaikutuksia miesten elämänlaatuun ja päihteiden käytön vähenemiseen.

Kohderyhmä:

Ikääntyvän väestön kanssa toimiva henkilöstö kunnissa ja järjestöissä, palvelukeskusten ja Lähitorien henkilöstö, kuntien hyvinvointikoordinaattorit, ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilöt, hyvinvointiryhmien jäsenet sekä kaikki aiheesta kiinnostuneet.

 

Kouluttaja:

Jari Pirhonen väitteli tohtoriksi Tampereen yliopistosta gerontologian alalla vuonna 2017. Tällä hetkellä hän johtaa Helsingin yliopistossa muistisairaiden ihmisten elämän loppuvaihetta hoivakodissa tutkivaa hanketta. Hän kuuluu myös Ikääntymisen ja hoivan tutkimuksen huippuyksikköön (CoE AgeCare). Pirhosen keskeisimmät tutkimusalueet ovat hoidon etiikka ja hyvä elämä erityisesti vanhojen ihmisten pitkäaikaishoidossa, mutta myös laajemmin ikäihmisten hyvinvointi.

Seija Mäkinen on eläkkeellä oleva taiteiden harrastaja. Tampereen vapaaehtoistoiminnan alettua hän on toiminut liikunta- ja ympäristöluotsina.

 

Muut tiedot:

Osallistuminen on maksutonta, mutta edellyttää ennakkoilmoittautumista. Live-webinaariin mahtuu 290 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Webinaarit ovat katsottavissa tallenteena neljä kuukautta tilaisuuden jälkeen. Myös tallenteen katsominen edellyttää ilmoittautumista.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston webinaarisarja hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ajankohtaisista teemoista:

Webinaarisarjan tavoitteena on toimia ajankohtaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kysymysten asiantuntija- ja keskustelufoorumina. Webinaarisarja kokoaa yhteen Länsi- ja Sisä-Suomen kunta-, alue- järjestötoimijat ja muut aiheesta kiinnostuneet henkilöt pohtimaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen näkökulmia osaamisen syventämiseksi.

Webinaarisarjan järjestää Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto yhteistyössä Ehkäisevä Päihdetyö EHYT ry:n, Vaasan kaupungin, Tampereen kaupungin ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kanssa. Webinaarisarja on osa aluehallintoviraston monialaisen Päihdehaittojen ehkäisyn ja terveyden edistämisen (PETE) -työryhmän toimintaa.

Kaikki aiheesta kiinnostuneet ovat tervetulleita osallistumaan. Voit halutessasi osallistua yhteen tai kaikkiin webinaareihin. 

Muita webinaariteemoja ovat:

Vastuuhenkilö ja järjestäjä:

Ilmoittautumisen yhteyshenkilö: koulutussihteeri Sari Karonen, 0295 018 058
Lisätietoja koulutuksesta: ylitarkastaja Jenni Lahtinen
[email protected]