KIAL Karrierevejledning og (real)kompetencer i arbejdslivet – att vägleda vuxna i karriärutveckling

Alkaa: 31.8.2021 11:00
Päättyy: 1.9.2021 15:30
Ilmoittautuminen alkaa: 22.1.2021 8:00
Ilmoittautuminen päättyy: 25.6.2021 23:59
Aihe: Opetus, Nordplus
Tapahtumatyyppi: Lähitapahtuma
Maakunta: Uusimaa
Paikka: Helsinki
Järjestäjä: Svenska enheten

KIAL – Karrierevejledning og (real)kompetencer i arbejdslivet –at vejlede voksne i karriereudvikling

Seminarium tisdag 31.8 - onsdag 1.9.2021

Seminar tirsdag 31.8 - onsdag 1.9.2021

Välkommen på seminarium!
Velkommen til seminar!

 

Information på dansk neden for

 

Innehåll

KIAL är ett Nordplus Vuxen-projekt som fokuserar på karriärutveckling och karriärvägledning för vuxna i arbetslivet samt på vuxnas kompetenser och hur de kan användas i nya sammanhang eller byggas vidare på. I projektet har vi koncentrerat oss på att utarbeta en modell för karriärvägledning avsedd för vuxna som står inför förändringar i sin karriär. Modellen innehåller både metoder och verktyg. I projektet ingår också att utarbeta ett kursupplägg där modellen presenteras. Under seminariet testar vi tillsammans i plenum och i mindre grupper hur kursupplägget och innehållet i modellen fungerar. Seminariets språk är danska, svenska och engelska.

I programmet deltar karriärkonsult och lärare Lisbeth Højdal, www.lisbethhoejdal.dk, lektor Bodil Husted från VIA University College, Danmark och ekon.dr. Charlotta Niemistö från Svenska handelshögskolan Hanken i Finland. Projektets alla tre parter deltar också i programmet och representeras av Mette Werner Rasmussen (Danmark), Arnheiður Gígja Guðmundsdóttir (Island) och Carola Bryggman (Finland). 

 

Här hittar du programmet för evenemanget

 

Målgrupp: Vägledare och karriärvägledare, studiehandledare och -rådgivare som i första hand jobbar med vuxna. Deltagarantalet har begränsats till 40 personer.

Tid: Tisdag 31.8 – onsdag 1.9.2021. Första dagen inleder vi med lunch kl. 11.00 och andra dagen avslutas kl. 15.30. Vi förväntar oss att samtliga deltagare stannar kvar tills seminariet avslutas eftersom vi önskar få feedback på innehållet för hela kursupplägget.

Plats: G18, Georgsgatan 18, 00120 Helsingfors,
Finland https://www.sfv.fi/sv/g18/

 

Anmälan: Anmäl dig senast 25.6.2021 via denna länk. Anmälan är bindande efter 25.6.2021. Deltagarna får ett svarsmeddelande senast den 28 juni. Om flera än 40 personer har anmält sig fördelas platserna så att alla nordiska länder representeras och de som har anmält sig snabbast får förtur.

Vi strävar efter att hålla seminariet fysiskt men är beredda att ändra seminariet till ett webbinarium om läget gällande covid19 kräver det. Vi rekommenderar därför att deltagarna väntar med att reservera flyg- och andra biljetter till efter den 21 juni 2021.

Kostnader: Seminariet är avgiftsfritt men deltagarna har som obligatorisk uppgift att ge feedback på kursupplägget. Feedbacken behövs för att vidareutveckla kursen innan projektet avslutas. Deltagarna blir bjudna på lunch och kaffe/te. Anmäl dig till luncherna i samband med din anmälan till seminariet. Deltagarna står själva för övriga kostnader. På kvällen den 31 augusti ordnas en gemensam middag som deltagarna själva betalar. Meddela i anmälan om du deltar i middagen.

Vi har reserverat 25 rum på hotell Original Sokos Hotel Vaakuna fram till 3.8.2021. Ett enkelrum kostar 156 euro och ett dubbelrum 176 euro (88 euro/person).
Om du gör din bokning per e-post [email protected] eller telefon +358 300 870 000 ska du ange koden KIAL.
Om du gör din bokning på webben www.sokoshotels.fi ska du ange koden BKIAL.
I kvoten finns också några rum som reserverats för två nätter (30.8-1.9.2021).

Mera information om hotellet:
Original Sokos Hotel Vaakuna, adress: Stationsplatsen 2, 00100 Helsingfors
https://www.sokoshotels.fi/en/helsinki/sokos-hotel-vaakuna

 

Kontakt

Projektledare Mette Werner Rasmussen, [email protected], tfn +45 2545 3639
Carola Bryggman, [email protected], tfn +358 295 018612
Arnheiður Gígja Guðmundsdóttir, [email protected], tfn +354 694 9245

Projektparter: TEC – Technical Education Copenhagen Danmark, huvudkoordinator, Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet Finland och Fræðslumiðstöð atvinnulífsins (FA) - The Education and Training Service Centre (ETSC) Island
Projektet KIAL:s webbsida

Arrangörer för seminariet: Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet, Nordiskt Nätverk för Vuxnas Lärande (NVL) och Nordplus Vuxen

 

 


Indhold

KIAL er et Nordplus Voksen-projekt, som fokuserer på karriereudvikling og karrierevejledning for voksne i arbejdslivet samt på voksnes kompetencer og hvordan de kan anvendes i nye sammenhænge eller bygges videre på. I projektet har vi koncentreret os om at udarbejde en model for karrierevejledning, beregnet for voksne, som står over for ændringer i sin karriere. Modellen indeholder både metoder og redskaber. I projektet indgår også at udarbejde et oplæg til kursus, hvor modellen præsenteres. I løbet af seminaret tester vi hvordan kursusoplægget og indholdet fungerer, både i plenum og i grupper.
Kursussproget er dansk, svensk og engelsk.

I programmet deltager karrierekonsulent og underviser Lisbeth Højdal, www.lisbethhoejdal.dk, lektor Bodil Husted fra VIA University College, Danmark og ekon.dr. Charlotta Niemistö fra Svenska handelshögskolan Hanken i Finland. Alle projektets tre parter deltager også i programmet: Mette Werner Rasmussen (Danmark), Arnheiður Gígja Guðmundsdóttir (Island) och Carola Bryggman (Finland).

 

Her finder du programmet til begivenheden

 

Målgruppe: Vejledere og karrierevejledere, vejledere og -rådgivere som arbejder med voksne. Deltagerantallet er begrænset til 40 personer.

Tid: Tirsdag 31.8 – onsdag 1.9.2021. På den første dag starter vi med frokost kl. 11.00 og slutter på anden dagen kl. 15.30. Vi forventer, at samtlige deltagere bliver til kurset slutter, da vi i projektet er forpligtet til at indhente feedback på indholdet for hele kurset.

Sted: G18, Georgsgatan 18, 00120 Helsingfors, Finland https://www.sfv.fi/sv/g18/

 

Tilmelding: Tilmeld dig senest 25.6.2021 via dette link. Tilmeldingen er bindende efter 25.6.2021. Deltagerne får tilbagemelding senest den 28 juni. Hvis der er flere end 40 tilmeldinger, fordeles pladserne, så at alle nordiske lande og selvstyrende områder repræsenteres og inden for landene efter først til mølle princippet.

Vi efterstræber at holde kurset fysisk, men er forberedte på at afholde kurset som et webinar, hvis covid-19 situationen kræver det. Vi anbefaler derfor at deltagerne venter med at reservere fly og andre billetter til efter tilbagemeldingen den 21 Juni.

Pris/omkostninger: Kurset er gratis, men deltagerne er til gengæld forpligtet til at give feedback på kursusindholdet. Feedbacken er nødvendig for at kunne tilrette og videreudvikle kurset inden projektet afsluttes den 1. december 2021.
Kaffe/te og frokost er gratis. Meld dig til frokost sammen med din tilmelding til kurset. Til middag den 31. August bliver der booket bord på en restaurant, hvor deltagerne selv skal betale. Meddel i tilmeldingen om du vil deltage i middagen.

Vi har reserveret 25 værelser på hotell Original Sokos Hotel Vaakuna frem til 3.8.2021. Et enkeltværelse koster 156 euro og et dobbeltværelse 176 euro (88 euro/person). Du skal bruge koden KIAL, hvis du booker per e-post [email protected] eller telefon +358 300 870 000. Hvis du booker gennem deres hjemmeside www.sokoshotels.fi skal du angive koden BKIAL.
Enkelte af værelserne er booket for to nætter (30.8-1.9.2021).

Mere information om hotellet:
Original Sokos Hotel Vaakuna, adress: Stationsplatsen 2, 0100 Helsingfors
https://www.sokoshotels.fi/en/helsinki/sokos-hotel-vaakuna

 

Kontakt

Projektleder Mette Werner Rasmussen, [email protected], tlf +45 2545 3639
Carola Bryggman, [email protected], tlf +358 295 018612
Arnheiður Gígja Guðmundsdóttir, [email protected], tlf +354 694 9245

Projektparter: TEC – Technical Education Copenhagen Danmark, hovedkoordinator, Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet Finland og Fræðslumiðstöð atvinnulífsins (FA) - The Education and Training Service Centre (ETSC), Island.
Projektet KIAL:s hjemmeside

Kursusarrangører: Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet, Nordisk Netværk for Voksnes Læring (NVL) og Nordplus Voksen.