Väkivallaton lapsuus - turvataidoilla turvaa lapsille

Alkaa: 15.9.2022 13:00
Päättyy: 15.9.2022 16:00
Ilmoittautuminen alkaa: 5.8.2022 10:00
Ilmoittautuminen päättyy: 15.9.2022 13:05
Aihe: Opetus
Tapahtumatyyppi: Webinaari
Maakunta: Koko Suomi
Järjestäjä: Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Koko Suomi - Yhteinen valtakunnallinen tilaisuus

Tapahtuman kuvaus: 

Tunne- ja turvataitokasvatuksen avulla ehkäistään lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa ja kaltoinkohtelua vahvistamalla lapsen omia selviytymistaitoja puolustaa itseään ja pitää huolta rajoistaan kiusaamisen, väkivallan, houkuttelun, groomingin, ahdistelun ja seksuaalisen hyväksikäytön tilanteissa, myös digitaalisessa mediassa yhdessä turvallisten aikuisten kanssa. 

Koulutuksen tavoitteena on perehdyttää koulutettavat turvataitokasvatukseen, Tunne- ja turvataitoja lapsille –oppimateriaaliin ja sen hyödyntämiseen. 

Oppimateriaalin tavoitteet ja sisällöt tukevat uusia opetussuunnitelmia. Tunne- ja turvataitoja lapsille -oppimateriaali on ladattavissa ilmaiseksi www.julkari.fi tai ostettavissa www.thl.fi/kirjakauppa. 

Kohderyhmä

alakoulun opetus-, ohjaus-, ja kasvatushenkilöstö 

Ohjelma 

13.00  Koulutuksen avaus 

Tunne- ja turvataitokasvatus lapsen hyvinvointia turvaamassa 

  • Väkivallan muotoja ja niiden tunnistaminen  
  • Toimintaohjeita huolen tilanteissa 
  • Turvataitokasvatuksen kivijalka 
  • Tunne- ja turvataitoja lapsille –oppimateriaaliin tutustuminen 

Tauko sopivassa kohdassa 

Turvataitokasvatuksen selviytymistaitoja: 

  • Haastavat tunteet ja niiden kesyttäminen 
  • Sosiaaliset taidot lapsen turvana 
  • Nettiturvataidot  
  • Turvallisesti eteenpäin 

16.00 Koulutus päättyy 

Kouluttajat

Kouluttajina toimivat turvataitokasvatuksen kehittämisessä mukana olleet erityisluokanopettajat ja oppimateriaalin toimittajat ja kirjoittajat Minna Andell ja Mirja Ylenius-Lehtonen 

Muut tiedot 

Koulutustilaisuus järjestetään Teamsissa. Linkki tilaisuuteen osallistumiseksi lähetetään ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen muutama päivä ennen tilaisuutta.  

Koulutusta ei tallenneta. 

Koulutus on maksuton. 

Vastuutahot ja järjestäjät:

Koulutussihteeri Pirjo Jämsen-Ahonen 

Ylitarkastaja Kati Koskiniemi, 0295 018674 

[email protected]