NAP avoimen nuorisotyön arviointiväline

Alkaa: 21.9.2022 9:00
Päättyy: 21.9.2022 15:00
Ilmoittautuminen alkaa: 11.7.2022 0:00
Ilmoittautuminen päättyy: 13.9.2022 21:00
Aihe: Nuoriso
Tapahtumatyyppi: Lähitapahtuma
Maakunta: Satakunta, Varsinais-Suomi
Järjestäjä: Lounais-Suomen aluehallintovirasto

Tilaisuus järjestetään Valtion virastotalolla Turussa. Koulutuksessa esitellään pilotoinnissa syntyneet arviointivälineet ja avataan avoimen nuorisotyön arviointiprosessin kokonaisuus. Tilaisuudessa käsitellään myös sitä mihin tai miten tätä kerättyä tietoa on mahdollisuus käyttää. Tilaisuuden tavoitteena on saada uusia osallistujia syksyllä käynnistyvään arviointiprosessiin ja Lounais-Suomen nuorisotyön arviointiverkostoon.

Tilaisuus on tarkoitettu kuntien nuorisotoimien viranhaltijoille sekä nuorisotyötä kunnille tuottaville järjestöille ja seuroille.

Tilaisuus on maksuton. Osallistujat itse vastaavat matka- yms. kuluistaan.

Tervetuloa.

Monitahoarvioinnin pilotointi 2018 - 2020

Lounais-Suomessa otettiin käyttöön avoimelle nuorisotyölle kehitettyä monitahoarvioinnille pohjautuvaa arviointivälinettä vuosina 2018 - 2021. Käyttöönotossa oli mukana kuntia seurakuntia ja järjestöjä. Arviointivälineen toimivuutta testattiin arvioimalla sen avulla Lounais-Suomen alueella tuotettuja nuorisotyön lähipalveluja sekä kahta valtakunnallista verkkopalvelua.

Arviointidatan keräämisessä hyödynnettiin soveltuvin osin kehitteillä olevia sähköisen dokumentoinnin työkaluja yhteistyössä Kanuunan ja Kuntaliiton kanssa. Arviointivälineen käyttöönotossa tutkimusyhteistyötahona toimi Nuorisotutkimusverkosto. Kanuunan rahoituksella välineen käyttöönotto alkoi myös Tampereella vuonna 2021. Tutkimusyhteistyön tuloksena syntynyt menetelmätietous on koottu nuorisotutkimusseuran verkkosivuille ohjeisiin ja lomakkeisiin, joita voi vapaasti käyttää. Pilotoinnista vastaavana työryhmänä toimivat tutkija Anu Gretschel ja avoimen nuorisotyön alueelliset koordinaattorit Satakunnasta ja Varsinais-Suomesta.

Pelkillä kävijäluvuilla ei voi arvioida nuorisotyötä

Avointa tilatoimintaa, nuorisovaltuustojen toimintaedellytyksiä ja verkossa toteutettavaa nuorisotyötä on arvioitu matkan varrella useasti eri näkökulmasta. Tavoitteena on ollut palveluiden toiminnallisen tehokkuuden selvittäminen nuorisotyön luonnetta unohtamatta. Nuorisotyössä nuorten kävijämäärä ei yksittäisenä lukuna kerro riittävästi.

Nuorisotyössä tilanteet vaihtelevat yksilöllisistä keskusteluista massatapahtumiin. Tilat sohvineen eivät riitä kerrallaan rajattomalle määrälle nuoria, kuten ei myöskään ohjaajien kapasiteetti kohdata kaikkia. Ellei numeroita aukaista, saattaa käyttöasteeltaan hyvällä tasolla olevia toimintoja mennä kiinni erilaisissa kuntien palveluverkkoselvityksissä.

Uudenlainen moniääninen arviointi auttaa nuorisotyön kehittämisessä

Arviointiin osallistuvat nuoret, nuorisotyöntekijät ja esihenkilöt sekä päättäjät. Kuulemista tehdään erilaisilla menetelmillä ja se tuottaa kehittämisaihioita olemassa olevaan toimintaan ja mahdollisesti uudenlaisen toiminnan käynnistämiseen sekä tunnuslukuja toiminnasta. Arviointivaiheet tuovat yhteen eri tahoja keskustelemaan nuorille tuotettavien palvelujen toiminnasta, luonteesta ja tavoitteista. Arviointi tuottaa tietoa johtamiseen ja päättäjäviestintään. 

18.1.2023 järjestetään arviointivälineeseen liittyvä menetelmäkoulutus keskustelupäivän järjestämisestä.
 

OHJELMA 21.9.2022

9:00 Arviointivälineen pilotointi 2018 - 2021. Mitä saatiin aikaan ja tilanne nyt.

9:15 Asiantuntijapuheenvuoro nuorisotyön tiedolla johtamisesta ja laadun arvionnista
Puhuja varmistuu myöhemmin

10:00 Avoimen nuorisotyön arviointiprosessi kokonaisuutena
Leena Koivisto ja Heli Veijola

11:00 Lounastauko (omakustanteinen)

12:00 Arvioinnin vaiheet, välineet (lomakkeet) ja pilotoinnissa saadut kokemukset ja tulokset
Leena Koivisto ja Heli Veijola sekä pilotoija

Käydään läpi arvioinnin vaiheet: palvelunkäyttöasteseloste, kysely tyytyväisyydestä ja koetusta hyödystä, palvelun tarpeeseen vastaavuudesta (keskustelupäivä menetelmästä oma koulutus), yhdenvertaisuussuunnitelman tekeminen, toiminnallinen tehokkuus.

13:30 Kahvitauko (AVI tarjoaa)

14:00 Valmiina seuraavaan kierrokseen ja seuraavat askeleet
Leena Koivisto ja Heli Veijola

14:30 Asiantuntijan kommenttipuheenvuoro NAP:sta

15:00 Tilaisuus päättyy

 

Lisätietoja:
(Huomioittehan kesälomakauden)

Nuorisotyön koordinaattorit:
Leena Koivisto, [email protected], puh. 044 793 3223
Heli Veijola,
[email protected], puh, 040 182 3811

Ilmoittautumisiin liittyen: [email protected]