Luotonantajan tai vertaislainanvälittäjän rekisteri-ilmoitus 

Ylläpidämme aluehallintovirastossa rekisteriä kuluttajaluotonantajista ja vertaislainanvälittäjistä. Rekisteröintiä varten luotonantajien ja vertaislainanvälittäjien on tehtävä meille ilmoitus.

Tietoa rekisteri-ilmoituksesta

Tee ilmoitus rekisteriin merkitsemistä varten, jos aiot tarjota kuluttajansuojalain tarkoittamia kuluttajaluottoja tai välittää vertaislainoja. 

Rekisteröitymisvelvollisuus ei koske 

 • Finanssivalvonnan valvomia luotonantajia ja maksupalvelun tarjoajia 
 • panttilainauslaitoksia 
 • valtiota, kuntaa tai muuta julkisyhteisöä 
 • yrityksiä, jotka myöntävät luottoja vain myymiensä hyödykkeiden oston rahoittamiseen 
 • yrityksiä, jotka toimivat toisessa Euroopan valtiossa ja tarjoavat kuluttajaluottoja tai välittävät vertaislainoja Suomessa tilapäisesti. 

Luotonantaja- ja vertaislainanvälittäjärekisteriin rekisteröinnin edellytykset ova seuraavat: 

 • hakijalla on oikeus harjoittaa elinkeinoa Suomessa 
 • hakija ei ole konkurssissa  
 • hakija on luotettava 
 • hakijalla on riittävä luottotoiminnan tuntemus  
 • jos hakija on luonnollinen henkilö, on hänen oltava täysi-ikäinen ja oikeustoimikelpoinen 

Lisätietoja rekisteröinnin edellytyksistä sekä niiden arviointiin tarvittavista selvityksistä on saatavilla rekisteri-ilmoituslomakkeen täyttöohjeesta. 

Luotonantaja- ja vertaislainanvälittäjärekisteriin merkityn yhtiön on oma-aloitteisesti ilmoitettava meille seuraavien tietojen muutoksista: 

 • muutokset yhtiön harjoittamassa toiminnassa (esimerkiksi vertaislainanvälityksen aloittaminen tai lopettaminen, asiakasvarojen vastaanottaminen) 
 • muutokset niissä tahoissa, joiden luotettavuus on tarkistettu rekisteröinnin yhteydessä 
 • muutokset rekisteriin merkityissä luottotoiminnan tuntijoissa 
 • uusi toiminimi tai aputoiminimi tai aputoiminimen poistaminen 
 • yhteystietomuutokset 
 • yhtiön toiminnan lopettaminen

Muutosilmoituksen voit tehdä vapaamuotoisesti tai muutosilmoituslomakkeella. 

Kerro rekisteri-ilmoituksessa, jos aiot myöntää asunto-omaisuuteen liittyviä kuluttajaluottoja.  

Kerro rekisteri-ilmoituksessa, jos aiot vastaanottaa asiakasvaroja toiminnassasi. Liitä ilmoitukseen selvitys siitä, miten käsittelet ja säilytät asiakasvaroja. 

Arvioimme ilmoituksen ja selvityksen perusteella, onko ilmoituksen tekijä sopiva vastaanottamaan asiakasvaroja.  

Rekisteri-ilmoituksen tavoitteellinen käsittelyaika on kaksi viikkoa. 

Luotonantajan ja vertaislainanvälittäjän rekisteröintipäätös sekä rekisteritietojen muutokset ovat maksullisia. 

Löydät lisätietoa maksuista palveluhinnastostamme.

Kuluttajaluottojen tarjoaminen ja vertaislainojen välittäminen ilman rekisteröintiä on rikos. Siitä voidaan tuomita sakkoihin tai enintään kuuden kuukauden vankeuteen.  

Jos epäilet, että rekisteröitymätön yhtiö tarjoaa kuluttajaluottoja tai välittää vertaislainoja, ilmoita asiasta meille. 

Jos olet tehnyt ilmoituksen luotonantaja- ja vertaislainanvälittäjärekisteriin, sinulla on velvollisuus toimittaa aluehallintovirastolle tietoja rekisteröinnin edellytysten arvioimiseksi.  

Luotonantaja- ja vertaislainanvälittäjärekisterilain mukaan joidenkin ulkomaisten henkilöiden luotettavuus tai sopivuus vastaanottaa asiakasvaroja pitää arvioida. Tätä varten tarvitsemme käyttöömme tiettyjä tietoja. Vastaavia tietoja tarvitaan myös esimerkiksi sellaisen Suomen kansalaisen osalta, joka asuu ulkomailla. 

Jos ulkomaisten henkilöiden luotettavuus pitää arvioida, toimita meille seuraavat selvitykset henkilöstä: 

 • rikosrekisteriote (enintään kolme kuukautta vanha) 
 • ote liiketoimintakieltorekisteristä. 

Jos ulkomaisten henkilöiden sopivuus vastaanottaa asiakasvaroja pitää arvioida, toimita meille seuraavat selvitykset henkilöstä: 

 • ote ulosottorekisteristä 
 • ote velkajärjestelyrekisteristä 
 • ote luottotiedoista 
 • verotuspäätös. 

Jos joitakin selvityksiä ei ole saatavilla, harkitsemme niiden tarvetta tapauskohtaisesti. 

Tarvittaessa saat lisätietoja ottamalla meihin yhteyttä sähköpostitse: [email protected]

Kirjaamoiden yhteystiedot

Lakilinkit

Sinua voisi kiinnostaa