Terveydenhuollon palvelujen tuottaminen itsenäisenä ammatinharjoittajana

Sinun täytyy ilmoittaa aluehallintovirastoon, kun tarjoat terveyden- ja sairaanhoidon palveluja itsenäisesti yksityisen elinkeinonharjoittajan y-tunnuksella.

Jos toimit yhtiömuodossa (esim. Oy ja Ky), osuuskunnan tai säätiön kautta tai palkkaat muita terveydenhuollon ammattihenkilöitä toimintaasi, et voi rekisteröityä itsenäiseksi ammatinharjoittajaksi. Hae sen sijaan yksityisen terveydenhuollon lupaa toiminnallesi.

Yksityisen terveydenhuollon luvat

Terveydenhuollon ammattioikeutesi täytyy löytyä terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteristä eli Terhikistä. 

Tietoa ilmoituksesta

Tarvitset yksityisen elinkeinonharjoittajan y-tunnuksen, jotta voit toimia terveydenhuollon itsenäisenä ammatinharjoittajana. Yksityistä elinkeinonharjoittajaa kutsutaan usein toiminimiyrittäjäksi.

Aiotko toimia tai toimitko jo niin sanottuna kevytyrittäjänä? Tässäkin tapauksessa sinulla tai toiminimelläsi pitää olla oma Y-tunnus, jotta voit tarjota yksityisesti terveydenhuollon palveluja. 

Voit hankkia ja tarkistaa y-tunnuksesi Yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä: 
Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä YTJ
 
Kerro ilmoituksessa myös

 • yhteystietosi
 • tiedot toimipaikoista ja toimintakunnista
 • ammatinharjoittamisen aloituspäivämäärä
 • tuottamasi palvelualat
 • potilasrekisterinpidosta
 • tarvittavat liitteet:
  • lääkäri tai hammaslääkäri: selvitys käytännön työkokemuksesta

  • todistuskopio jalkojenhoidon ammattitutkinnosta

  • todistuskopio työterveyshuollon koulutuksesta työterveyshuollossa toimivilta työhygienian, sosiaalialan, ergonomian, teknisen maatalouden, työnäkemisen, ravitsemuksen, puheterapian tai liikunnan asiantuntijalta.

Lue lisää, miten voit tarjota yksityisiä terveydenhuollon palveluja kevytyrittäjänä:
Kevytyrittäjänä toimiminen (Valvira.fi)

Voit ilmoittaa toiminnastasi, siinä tapahtuvista muutoksista sekä toiminnan lopettamisesta sähköisessä asioinnissa (Valviran sähköinen asiointi). Kirjaudu asiointiin verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Jos asiointi tarjoaa kirjautumiseen vaihtoehtoja, valitse kirjautuminen henkilötunnuksella.

Sähköinen asiointipalvelu ohjaa ilmoituksen automaattisesti oikeaan aluehallintovirastoon käsiteltäväksi. Löydät linkin sähköiseen asiointipalveluun tämän sivun lopusta.
 
Sähköisessä asioinnissa voit: 

 • katsoa omia tietojasi ja tehdä niihin muutoksia 
 • ilmoittaa toiminnan aloittamisesta 
 • ilmoittaa toiminnassasi tapahtuvista muutoksista 
 • ilmoittaa toiminnan lopetuksesta
 • seurata helposti ilmoituksen käsittelyn tilannetta
 • lukea ilmoituskirjeet ja tiedot rekisteröinnistä.

Lähetä ilmoitus ensisijaisesti sähköisen asioinnin kautta. Voit tehdä ilmoituksen myös paperilomakkeella aluehallintoviraston kirjaamoon. Jos käytät lomaketta, täytä se huolellisesti, sillä puutteellisesti täytetty ilmoitus viivästyttää asian käsittelyä. Lue myös ohje itsenäisen terveydenhuollon ammatinharjoittamisen ilmoittamisesta. Lähetä lomake siihen aluehallintovirastoon, jonka toimialuetta ilmoituksesi pääasiallisesti koskee.

Ilmoituksen käsittelyn tavoiteaika on kaksi kuukautta. Ilmoituksia saapuu aluehallintovirastoon kuitenkin määrällisesti paljon, joten joskus käsittelyssä voi kestää pidempäänkin. Sähköinen asiointi nopeuttaa asian vireille tulemista. Ilmoituksen käsittelyä nopeuttaa myös, jos ilmoituslomake on huolellisesti täytetty ja tarvittavat liitteet on toimitettu ilmoituksen mukana. 

Ilmoituksesi käsittely maksaa 290 euroa, jos olet lähettänyt ilmoituksen sähköisessä asiointijärjestelmässä. Vastaava maksu ilmoituksesta, jota ei ole tehty sähköisessä asiointipalvelussa, on 345 euroa. Maksu sisältää myös rekisteröimisen valtakunnalliseen yksityisten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujenantajien rekisteriin eli Valveriin. Saat laskun rekisteröinnin jälkeen Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskukselta.

Muutosrekisteröinti maksaa 100 euroa, jos olet lähettänyt ilmoituksen sähköisessä asiointijärjestelmässä. Vastaava maksu ilmoituksesta, jota ei ole tehty sähköisessä asiointipalvelussa, on 115 euroa. Voit samalla kertaa ilmoittaa useista muutoksista samaan hintaan.

Itsenäisen ammatinharjoittajan perustietojen tai toimintakuntien muutokset ovat maksuttomia. Myös toimipaikan tai koko toiminnan lopetus on maksutonta. 
 
Myönteisestä ja kielteisestä rekisteröinnistä veloitetaan samansuuruinen maksu. Voit vaatia oikaisua maksuun aluehallintovirastolta kuuden kuukauden kuluessa maksun määräämisestä.

Aluehallintoviraston maksut perustuvat valtioneuvoston asetukseen aluehallintovirastojen maksuista.

Lue lisää palveluhinnastostamme

Yksityisten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunantajien rekisteri eli Valveri

Aluehallintovirasto rekisteröi sinut valtakunnalliseen yksityisten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujenantajien rekisteriin eli Valveriin. Lisätietoja rekisteristä ja tietosuojasta saat aluehallintovirastolta.

Sinun täytyy ilmoittaa muun muassa seuraavista toiminnassasi tapahtuvista muutoksista. 

 • uuden toimipaikan lisäys 
 • toimipaikan lopetus 
 • toimintakuntien lisäys  
 • palvelualoissa sekä potilasrekistereissä tapahtuvat muutokset  

Toiminnan lopettamisesta täytyy tehdä ilmoitus 30 päivän sisällä lopettamisesta. 
 
Toiminta tauolla 
Jos toimintasi itsenäisenä ammatinharjoittajana on tauolla, sinun ei tarvitse tehdä siitä erillistä ilmoitusta. Ilmoita asiasta vuosittain annettavassa toimintakertomuksessa.  
 
Väliaikaisia muutoksia toiminnassa 
Jos toimintaasi tulee väliaikaisia muutoksia, kuten väistötiloissa työskentely tai kotoa työskentely uusia toimitiloja etsittäessä, ota yhteyttä oman alueesi aluehallintovirastoon. Tilanteet voivat olla hyvin erilaisia, joten asia on parasta selvittää asiantuntijamme kanssa.  

Tietoa toiminnan raportoinnista

Terveydenhuollon itsenäisestä ammatinharjoittamisesta täytyy raportoida vuosittain. Sinun on lähetettävä vuosittain toimintakertomus toiminnastasi meille aluehallintovirastoon. 

Toimintakertomuksesta tarkistamme, että toimintasi terveydenhuollon itsenäisenä ammatinharjoittajana on rekisteröinnin mukaista. Toimintakertomusten avulla tarkistamme myös Valveri-rekisterin tietojen oikeellisuuden ja ajantasaisuuden.

Sinun on ilmoitettava toimintakertomuksessa terveydenhuollon itsenäiseen ammatinharjoittamiseen liittyvät terveyden- ja sairaanhoidon palveluja koskevat toimintatiedot.

Lähetä meille toimintakertomus 

 • jokaisesta toiminnassa olevasta toimipaikasta erikseen 
 • toimipaikoista, joissa toiminta on loppunut edellisen vuoden aikana 
 • toimipaikoista, joissa toiminta on ilmoitettu keskeytyneeksi riippumatta keskeytyspäivämäärästä.  

Mahdolliset toimintaa tai toimitiloja koskevat muutokset eivät päivity automaattisesti toimintakertomuksen kautta Valveri-rekisteriin. Tee niistä erillinen ilmoitus Valviran sähköisessä asioinnissa.

Lähetämme vuoden alussa sinulle sähköpostiviestin toimintakertomuksen toimittamisesta.  
Voit lähettää toimintakertomuksen sähköisesti asiointipalvelussa. Kirjaudu sähköiseen asiointiin henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla.

Sähköinen asiointipalvelu Valveri

Sähköinen toimintakertomuslomake on esitäytetty perustietojesi ja toimipaikkojen osalta.

Toimintakertomuksen jättämistä varten tarvitset: 

 • verkkopankkitunnukset, mobiilivarmenteen tai varmennekortin
 • potilaiden lukumäärät ja potilaskäyntien lukumäärät edelliseltä vuodelta toimipaikoittain.

Mitä teen, jos toimintakertomuksen lähettäminen sähköisesti ei onnistu?

Jos toimintakertomuksen toimittaminen sähköisesti ei onnistu, voit käyttää lomaketta. Löydät lomakkeen Lomakkeet-sivulta, kohdasta Terveyspalvelut.

Täytä lomake sähköisesti tai tulostettuna ja lähetä se oman alueesi aluehallintoviraston kirjaamoon joko sähköpostitse tai postitse. Jos et löydä oikeaa lomaketta tai sen lähettäminen ei onnistu, pyydä lomake kirjaamosta.

Kirjaamoiden yhteystiedot

Lakilinkit