Mij vuåppâp 

Vuʹvddvaaldâšmkoontâr lij vuåppi riikk veʹrǧǧneǩ. Miʹjjid koʹlle jeeʹresnallšem vuõiggâdvuõttstaaʹne, vuâđđvuõiggâdvuõđid da staanâs pirrõʹsse õhttneei vuåppâmtuâj. 

Kääzzkâʹsttep tuu miõlsteen persoonlânji še. 

Õhttvuõtt-teâđ