Veärraunnsivuåppmõš 

Vuõss-sâjjsaž ohjjeem- da vuäʹpstemvasttõs veärraaunâshygieniaaʹje da veärraunnsid õhttneei aaʹššin lij kooʹddi pirrõstiõrvâsvuõtthuâlast. Kooʹddin vuäʹpstet da ohjjeet nuʹtt õõʹnnʼjid ko še veärraaunâs-sueʹrj põõrǥâsniiʹǩǩid veärraaunâs-staanvuõʹtte õhttneei aaʹššin. 
 
Jõs kaaddčõõđak porrmõš-suuʹlmõõvvmõõžž, vääʹld õhttvuõđ kååddad veärraunnsivuåppmõʹšše.

Kooʹddi veärraunnsivuåppmõʹšše õhttneei õhttvuõtt-teâđ Ruokavirasto seeidain (Liŋkk nuuʹbb seiddõʹsse ävvan ođđ kõskkseeidast). 
 
Mij vuʹvddvaaldâšmkonttrest ohjjeep kooʹddi veärraunnsivuåppmõõžž tuejjeei veʹrǧǧniiʹǩǩid da vuåppâp veärraaunâslääʹjj meâldlaž meärrõõzzi jääʹǩǩtummuž tõi tåimmvuuʹdin. Tåimmap še vooudlaž veärraaunâs-staanvuõđ äʹšštobddjen.  
 
Jõs jiõk leäkku tååđvaž veärraunnsivuåppmõʹšše, vuäitak kueʹddlâʹstted.

Looǥǥ lââʹzz kueʹddlâsttmõõžžâst.