Mij puuʹtʼtep teâđ 

Puuʹtʼtep määŋgnallšem teâđ, statistiikkid da õõlmtõõzzid. Vuäitak tobdstõõttâd mij puuʹtʼtem tiõttu tääiʹben (lääddas).