Ohtâvuotâtiäđuh

Taan siijđost kaavnah kuávluhaldâttâhvirgáduvâi já mii pargovievâ ohtâvuotâtiäđuid.

Maadâ-Suomâ

Maadâ-Suomâ kuávluhaldâttâhvirgáduv váldutoimâsaje 

Kollimčujottâs: Wähäjärvenkatu 6, Hämeenlinna

Postâčujottâs: PL 1, 13035 AVI

Pargosuojâlem ovdâsvástádâskuávlu postâčujottâs lii PL 7, 13035 AVI.
[email protected] 
Puhelinmuulsân: 0295 016 000 
Faksi: 0295 016 661 
Áávus: vu–vá tme 8.00–16.15 

 • Virgálâš ášástâllâm (ei. tiätupivdem, kuoddâlmeh, vaiduuh): vääldi ohtâvuođâ virgáduv kirjimkontturân, [email protected] Kirjimkonttur váldá vuástá virgálijd äššikiirjijd, kirjee taid äššihaldâšemvuáhádâhân já addel tiäđu ääši tipšoo virgeomâháást. 
 • Pargosuojâlem: [email protected] 
 • Pirâsloveh: [email protected] 
 • Viestâdem: [email protected] 

Keevti syeijejum šleđgâpostâohtâvuođâ ko vuolgâttah amnâstuv, mii siskeeld syeligâssân tolâttittee tâi mudoi rašesluándusijd aašijd. Šleđgâpoostâ labdostiätuvuárháh uážžuh leđe enâmustáá 20 Mt. Jis labdoseh láá liijkás stuárráh, ucceed tiätuvuárhá stuáruduv tâi vuolgât taid maaŋgâ sierâ šleđgâpoostâst. Mušte, ete viestâ juovdâm virgeomâhâžân lii vuolgâtteijee ovdâsvástádâs. 

Vuolgât šleđgâpoostâ syeijejum šleđgâpostâohtâvuođâin

Helsig toimâsaje 

Kollimčujottâs: Ratapihantie 9, Helsig 

Postâčujottâs: PL 1, 13035 AVI
Faksi: 0295 016 661 

Kouvola toimâsaje 

Kollimčujottâs: Salpausselänkatu 22, Kouvola 

Postâčujottâs: PL 1, 13035 AVI
Faksi: 0295 016 661

Soovâ persovnlijn teivâdmijn muuneeld kl. äššitobdein.

Äššigâsteivâdmeh kuávluhaldâttâhvirgáduv äššigâsvistijd suáppojeh muuneeld äigiväärridmáin:

 • puhelimáin mulsânist 0295 016 000
 • šleđgâpostáin kl. ääši tipšoo äššitobdein (ohtâvuotâtiäđuid uážžu táárbu mield mulsânist).

Ášástâllâm pirâslopeaašijn 

Hämeenlinna váldutoimâsaje

Pirâsluuvij ovdâsvástádâskuávlu
Kollimčujottâs: Wähäjärvenkatu 6
Postâčujottâs: PL 1, 13035 AVI
Faksi: 0295 016 661

Helsig toimâsaje

Pirâsluuvij ovdâsvástádâskuávlu
Kollimčujottâs: Ratapihantie 9
Postâčujottâs: PL 1, 13035 AVI

Turku pargosaje

Kollimčujottâs: Itsenäisyydenaukio 2
Postâčujottâs: PL 22, 20801 Turku (ij kirjimnáál postâ)

Pargosuojâlem

Covid 19 -epidemia viärrándijn Maadâ-Suomâ kuávluhaldâttâhvirgáduv pargosuojâlem ovdâsvástádâskuávlust iä tääl vääldi äššigâsâid vuástá. Mij palvâlep äššigâsâid sehe puhelimáin väldikodálii puhelinkocceem peht p. 0295 016 620 tâi šleđgâpostáin [email protected].

Pargosuojâlem vijđes ohtâvuotâtiäđuid kaavnah pargosuojâlem siijđoin.

Šleđgâpostâčujottâsah láá häämist ovdânommâ.suhânommâ@avi.fi. Vuolgât áššád vuosâsaajeest mii almolâš ášástâllâmčujottâssáid. Návt visásmitáh, ete tuu äšši mana ovdâskulij.

paajeeb jođetteijee Merja Ekqvist
jođettem assistent Taina Kemppi, p. 0295 016 051

Vuáđupalvâlusah, riehtitorvo já loveh 

 • jođetteijee Kristiina Poikajärvi, p. 0295 016 000
 • alkoholhaldâttâhohtâduv hovdâ Riku-Matti Lehikoinen, p. 0295 016 155
 • iäláttâskocceemohtâduv hovdâ Marko Peltonen, p. 0295 016 184
 • riehtitorvo-ohtâduv hovdâ Päivi Kemppi, p. 0295 016 141
 • sosiaalhuolâttâsohtâduv hovdâ Eija Hynninen-Joensivu, p. 0295 016 121
 • tiervâsvuotâhuolâttâsohtâduv hovdâ Mikko Floréen, p. 0295 016 484
 • pirâstiervâsvuotâhuolâttâsohtâduv hovdâ Eila Kaliste, p. 0295 016 606
 • juksâmvuotâkocceemohtâduv hovdâ Emilia Ojala, p. 0295 016 479

Kááijumtoimâ já rahttâttâm

 • jođetteijee Tommi Laurinen, p. 0295 016 144
 • išejođetteijee Esa-Pentti Lukkarinen, p. 0295 016 089 
 • tärhisteijee (jođettem toorjâ) Sirpa Holopainen, p. 0295 016 084 

Pirâsloveh

 • jođetteijee Veli-Matti Uski, p. 0295 016 502
 • pirâssuojâlemohtâduv hovdâ Arja Johansson, p. 0295 016 407 
 • čäciohtâduv hovdâ Päivi Jaara, p. 0295 016 406 
 • toorjâpalvâlusohtâduv hovdâ Malin Kuurberg, p. 0295 016 411 
 • ymparistoluvat.etela(at)avi.fi

Máttááttâs já kulttuurtoimâ

 • jođetteijee Sanna Puura, p. 0295 016 561
 • vuávájeijee Kirsi Pekkanen, p. 0295 016 557 
 • máttááttâsohtâduv hovdâ Satu Kilpinen, p. 0295 016 194 
 • kulttuurohtâduv hovdâ Kristian Åbacka p. 0295 016 537 

Pargosuojâlem

Haldâttâh- já ovdedempalvâlusah

 • haldâttâhhovdâ Henrika Räsänen

Viestâdem

Mij kieđâvuššâp já arkkâdistep uásturekigijd tuše viermirekigin. Vuolgât rekigijd viermirekigin staatâhaldâttuv viermireekkigoperaattor OpusCapita Group Oy peht. Maainâš rekigist čujostiättun toimâohtâdâhkoodi já tiilájeijee noomâ. Puávtáh vuolgâttiđ viermireekkig mield rekigáid lahtojeijee labdosijd. Labdosij avžuuttum tiätuvuárkkáhäämi lii pdf.

Viermireekkigčujottâs/OVT-tubdâldâh: 00371094544636101
Y-tubdâldâh: 1094544-6
Álv-tubdâldâh: FI10945446
Sirdeetubdâldâh (OpusCapita Group Oy): E204503

Mij ep vääldi vuástá pááppárrekigijd tâi šleđgâpostáin vuolgâttum rekigijd. Mij macâttep mii finnim pááppárrekigijd mävsihánnáá maassâd. Jis tust ij lah kiävtust vuáhádâh, main pyevtittiđ viermirekigijd, puávtáh kevttiđ viermireekkig tohâmân já vuolgâtmân staatâ faallâm Basware viermirekigistempalvâlus (Supplier Portal). Palvâlus lii tuáistáážân mávsuttem.

Viermirekigistempalvâlusân čáládâtmân já kiävtun lahtojeijee ravvuuh Valtiokonttori siijđoin,
Staatâ ruttâtuálu- já pargoviehâhaldâttuv palvâlemkuávdáš Palkeet iššeed viermirekigistempalvâlus kiävtun lahtojeijee koččâmušâin. Palkeet p. 029 556 3700 já šleđgâpostâ [email protected].

Nuorttâ-Suomâ

Nuorttâ-Suomâ kuávluhaldâttâhvirgáduv váldutoimâsaje 

Kollimčujottâs: Maaherrankatu 16 
Postâčujottâs: PL 50, 50101 Mikkeli 
[email protected] 
Puhelinmuulsân: 0295 016 800 
Áávus: vu–vá tme 8.00–16.15 

 • Virgálâš ášástâllâm (ei. tiätupivdem, kuoddâlmeh, vaiduuh): vääldi ohtâvuođâ virgáduv kirjimkontturân, [email protected]. Kirjimkonttur váldá vuástá virgálijd äššikiirjijd, kirjee taid äššihaldâšemvuáhádâhân já addel tiäđu ääši tipšoo virgeomâháást. 
 • Pargosuojâlem: [email protected] 
 • Viestâdem: [email protected] 

Keevti syeijejum šleđgâpostâohtâvuođâ ko vuolgâttah amnâstuv, mii siskeeld syeligâssân tolâttittee tâi mudoi rašesluándusijd aašijd. Šleđgâpoostâ labdostiätuvuárháh uážžuh leđe enâmustáá 20 Mt. Jis labdoseh láá liijkás stuárráh, ucceed tiätuvuárhá stuáruduv tâi vuolgât taid maaŋgâ sierâ šleđgâpoostâst. Mušte, ete viestâ juovdâm virgeomâhâžân lii vuolgâtteijee ovdâsvástádâs.

Vuolgât šleđgâpoostâ syeijejum šleđgâpostâohtâvuođâin

Joensuu toimâsaje 

Torikatu 36 C, 80100 Joensuu 
Kuopio toimâsaje 
Piispankatu 1, 70100 Kuopio 

Soovâ persovnlijn teivâdmijn muuneeld kl. äššitobdein. 

Alkoholhaldâttâh

Alkoholhaldâttuv aašijn kiävtust láá toimâsoojij postâčujottâsah: 

Mikkeli: Maaherrankatu 16, 50101 Mikkeli 
Joensuu: Torikatu 36 C, 80101 Joensuu 
Kuopio: Piispankatu 1, 70101 Kuopio

Pargosuojâlem
Pargosuojâlem ohtâvuotâtiäđuid kaavnah pargosuojâlem siijđoin

Šleđgâpostâčujottâsah láá häämist ovdânommâ.suhânommâ@avi.fi. Vuolgât áššád vuosâsaajeest mii almolâš ášástâllâmčujottâssáid. Návt visásmitáh, ete tuu äšši mana ovdâskulij. 

paajeeb jođetteijee Soile Lahti, p. 0295 016 800
paajeeb jođetteijee čällee, vuávájeijee Sirpa Kesonen, p. 0295 016 909 

Vuáđupalvâlusah, riehtitorvo já loveh

 • jođetteijee Ulla Ahonen, p. 0295 016 888 

Máttááttâs já kulttuurtoimâ 

 • jođetteijee Anu Liljeström, p. 0295 016 224 

Kááijumtoimâ já rahttâttâm

 • jođetteijee 0295 017 042 

Pargosuojâlem

Pirâsloveh 

 • jođetteijee Johanna Ahonen, p. 0295 016 867 

Viestâdem 

Mij kieđâvuššâp já arkkâdistep uásturekigijd tuše viermirekigin. Vuolgât rekigijd viermirekigin staatâhaldâttuv viermireekkigoperaattor OpusCapita Group Oy peht. Maainâš rekigist čujostiättun toimâohtâdâhkoodi já tiilájeijee noomâ. Puávtáh vuolgâttiđ viermireekkig mield rekigáid lahtojeijee labdosijd. Labdosij avžuuttum tiätuvuárkkáhäämi lii pdf. 

Viermireekkigčujottâs/OVT-tubdâldâh: 00371094822536301 
Sirdeetubdâldâh (OpusCapita Solutions Oy): E204503    
Y-tubdâldâh: 1094822-5 
Álv-tubdâldâh: FI10948225 

Mij ep vääldi vuástá pááppárrekigijd tâi šleđgâpostáin vuolgâttum rekigijd. Mij macâttep mii finnim pááppárrekigijd mävsihánnáá maassâd. Jis tust ij lah kiävtust vuáhádâh, main pyevtittiđ viermirekigijd, puávtáh kevttiđ viermireekkig tohâmân já vuolgâtmân staatâ faallâm Basware viermirekigistempalvâlus (Supplier Portal). Palvâlus lii tuáistáážân mávsuttem.

Viermirekigistempalvâlusân čáládâtmân já kiävtun lahtojeijee ravvuuh Valtiokonttori siijđoin,
Staatâ ruttâtuálu- já pargoviehâhaldâttuv palvâlemkuávdáš Palkeet iššeed viermirekigistempalvâlus kiävtun lahtojeijee koččâmušâin. Palkeet p. 029 556 3700 já šleđgâpostâ [email protected].

Lappi

Lappi kuávluhaldâttâhvirgáduv váldutoimâsaje

Kollimčujottâs: Valtakatu 2, Ruávinjargâ
Postâčujottâs: PL 8002, 96101 Ruávinjargâ

[email protected]
Puhelinmuulsân: 0295 017 300

 • Virgálâš ášástâllâm (ei. tiätupivdemeh, kuoddâlmeh, vaiduuh): vääldi ohtâvuođâ virgáduv kirjimkontturáin, [email protected]. Kirjimkonttur váldá vuástá virgálijd äššikiirjijd, kirjee taid äššihaldâšemvuáhádâhân já addel tiäđu ääši tipšoo virgeomâháást.
 • Pargosuojâlem: [email protected]
 • Viestâdem: [email protected]

Keevti syeijejum šleđgâpostâohtâvuođâ ko vuolgâttah amnâstuv, mii siskeeld syeligâssân tolâttittee tâi mudoi rašesluándusijd aašijd. Šleđgâpoostâ labdostiätuvuárháh uážžuh leđe enâmustáá 20 Mt. Jis labdoseh láá liijkás stuárráh, ucceed tiätuvuárhá stuáruduv tâi vuolgât taid maaŋgâ sierâ šleđgâpoostâst. Mušte, ete viestâ juovdâm virgeomâhâžân lii vuolgâtteijee ovdâsvástádâs.

Vuolgât šleđgâpoostâ syeijejum šleđgâpostâohtâvuođâin

Pargosuojâlem

Pargosuojâlem ohtâvuotâtiäđuid kaavnah pargosuojâlem siijđoin

Šleđgâpostâčujottâsah láá häämist ovdânommâ.suhânommâ@avi.fi. Vuolgât áššád vuosâsaajeest mii almolâš ášástâllâmčujottâssáid. Návt visásmitáh, ete tuu äšši mana ovdâskulij.

paajeeb jođetteijee Kaisa Ainasoja, p. 0295 017 345   
jođettem čällee Satu Salonen, p. 0295 017 029

Vuáđupalvâlusah, riehtitorvo já loveh

 • jođetteijee Marja-Lea Hallikainen, p. 0295 017 065
 • uásádâhčällee Eija Kallo, p. 0295 017 362

Máttááttâs já kulttuurtoimâ

 • jođetteijee Kaisa Post, p. 0295 017 355
 • vuávájeijee Marketta Enbuska, p. 0295 017 380

Kááijumtoimâ já rahttâttâm

 • jođetteijee Joni Henttu, p. 0295 017 364
 • uásádâhčällee Kristiina Kantola, p. 0295 017 359

Viestâdem

Mij kieđâvuššâp já arkkâdistep uásturekigijd tuše viermirekigin. Vuolgât rekigijd viermirekigin staatâhaldâttuv viermireekkigoperaattor OpusCapita Group Oy peht. Maainâš rekigist čujostiättun toimâohtâdâhkoodi já tiilájeijee noomâ. Puávtáh vuolgâttiđ viermireekkig mield rekigáid lahtojeijee labdosijd. Labdosij avžuuttum tiätuvuárkkáhäämi lii pdf.

Viermireekkigčujottâs/OVT-tubdâldâh: 00370245428436601

Sirdeetubdâldâh (OpusCapita Solutions Oy): E204503
Y-tubdâldâh: 0245428-4
Álv-tubdâldâh: FI02454284

Mij ep vääldi vuástá pááppárrekigijd tâi šleđgâpostáin vuolgâttum rekigijd. Mij macâttep mii finnim pááppárrekigijd mävsihánnáá maassâd. Jis tust ij lah kiävtust vuáhádâh, main pyevtittiđ viermirekigijd, puávtáh kevttiđ viermireekkig tohâmân já vuolgâtmân staatâ faallâm Basware viermirekigistempalvâlus (Supplier Portal). Palvâlus lii tuáistáážân mávsuttem.

Viermirekigistempalvâlusân čáládâtmân já kiävtun lahtojeijee ravvuuh Valtiokonttori siijđoin

Staatâ ruttâtuálu- já pargoviehâhaldâttuv palvâlemkuávdáš Palkeet iššeed viermirekigistempalvâlus kiävtun lahtojeijee koččâmušâin. Palkeet p. 029 556 3700 já šleđgâpostâ [email protected].

Maadâviestâr-Suomâ

Maadâviestâr-Suomâ kuávluhaldâttâhvirgáduv váldutoimâsaje 

Kollimčujottâs: Itsenäisyydenaukio 2
Postâčujottâs: PL 236 20101 TURKU 
[email protected] 
Puhelinmuulsân: 0295 018 000
Faksi: 02 2511 820
Áávus: vu–vá tme 8.00–16.15 

 • Virgálâš ášástâllâm (ei. tiätupivdem, kuoddâlmeh, vaiduuh): vääldi ohtâvuođâ virgáduv kirjimkontturân, [email protected]. Kirjimkonttur váldá vuástá virgálijd äššikiirjijd, kirjee taid äššihaldâšemvuáhádâhân já addel tiäđu ääši tipšoo virgeomâháást. 
 • Pargosuojâlem: [email protected] 
 • Viestâdem: [email protected] 

Keevti syeijejum šleđgâpostâohtâvuođâ ko vuolgâttah amnâstuv, mii siskeeld syeligâssân tolâttittee tâi mudoi rašesluándusijd aašijd. Šleđgâpoostâ labdostiätuvuárháh uážžuh leđe enâmustáá 20 Mt. Jis labdoseh láá liijkás stuárráh, ucceed tiätuvuárhá stuáruduv tâi vuolgât taid maaŋgâ sierâ šleđgâpoostâst. Mušte, ete viestâ juovdâm virgeomâhâžân lii vuolgâtteijee ovdâsvástádâs. 

Vuolgât šleđgâpoostâ syeijejum šleđgâpostâohtâvuođâin

Maarianhamina toimâsaje

Kollimčujottâs: Torggatan/Torikatu 16, 22100 Mariehamn/Maarianhamina
Postâčujottâs: PB/PL 86 22101 Mariehamn/Maarianhamina
Soovâ persovnlijn teivâdmijn muuneeld kl. äššitobdein. 

Pargosuojâlem
Pargosuojâlem ohtâvuotâtiäđuid kaavnah pargosuojâlem siijđoin

Šleđgâpostâčujottâsah láá häämist ovdânommâ.suhânommâ@avi.fi. Vuolgât áššád vuosâsaajeest mii almolâš ášástâllâmčujottâssáid. Návt visásmitáh, ete tuu äšši mana ovdâskulij. 

paajeeb jođetteijee Mikael Luukanen, p. 0295 018 092
paajeeb jođetteijee čällee, vuávájeijee Pirjo Ojanen, p. 0295 018 052

Jođettem toorjâ

 • ohtâduv hovdâ Raija Hurskainen, p. 0295 018 040 

Vuáđupalvâlusah, riehtitorvo já loveh 

 • jođetteijee Heikki Mäki, p. 0295 018 094
 • sosiaal- já tiervâsvuotâhuolâttâsohtâduv hovdâ Anne Taulu, p. 0295 018 084
 • iäláttâskocceemohtâduv hovdâ Pepe Uskelin, p. 0295 018 124
 • pirâstiervâsvuotâhuolâttâs ohtâduv hovdâ Jani Soini, p. 0295 018 115

Máttááttâs já kulttuurtoimâ 

 • jođetteijee Esko Lukkarinen 0295 018 089
 • kulttuurtooimâ ohtâduv hovdâ Lea Karjomaa, p. 0295 018 077

Kááijumtoimâ já rahttâttâm  

 • jođetteijee Ilkka Horelli, p. 0295 018 061

Pargosuojâlem 

 • jođetteijee Riitta Sulameri, p. 0295 018 168
 • huksim, fievridem já merâjotteem kocceem ohtâduv hovdâ Anette Lehtonen p. 0295 018 184 
 • palvâlusâi kocceem ohtâduv hovdâ Jan Mikkonen p. 0295 018 163
 • olgoeennâmlâškocceem já Ålandist porgâmnáál kocceem ohtâduv hovdâ Anna Pärtty p. 0295 018 173
 • almoshaldâttuv kocceem ohtâduv hovdâ Ulla Riikonen p. 0295 018 174
 • ráhtulâšvuođâ kocceem ohtâduv hovdâ Tuija Vähänen-Koivuluoma p. 0295 018 194

Kuávluhaldâttâhvirgáduvâi siskáldâs tärhistem

 • siskáldâs tärhistem hovdâ Kristina Alakylä, p. 0295 018 135

Viestâdem

Mij kieđâvuššâp já arkkâdistep uásturekigijd tuše viermirekigin. Vuolgât rekigijd viermirekigin staatâhaldâttuv viermireekkigoperaattor OpusCapita Group Oy peht. Maainâš rekigist čujostiättun toimâohtâdâhkoodi já tiilájeijee noomâ. Puávtáh vuolgâttiđ viermireekkig mield rekigáid lahtojeijee labdosijd. Labdosij avžuuttum tiätuvuárkkáhäämi lii pdf. 

Viermireekkigčujottâs/OVT-tubdâldâh: 00371095237136201
Y-tubdâldâh: 1095237-1
Álv-tubdâldâh: FI10952371
Sirdeetubdâldâh (OpusCapita Solutions Oy): E204503 

Mij ep vääldi vuástá pááppárrekigijd tâi šleđgâpostáin vuolgâttum rekigijd. Mij macâttep mii finnim pááppárrekigijd mävsihánnáá maassâd. Jis tust ij lah kiävtust vuáhádâh, main pyevtittiđ viermirekigijd, puávtáh kevttiđ viermireekkig tohâmân já vuolgâtmân staatâ faallâm Basware viermirekigistempalvâlus (Supplier Portal). Palvâlus lii tuáistáážân mávsuttem.

Viermirekigistempalvâlusân čáládâtmân já kiävtun lahtojeijee ravvuuh Valtiokonttori siijđoin,
Staatâ ruttâtuálu- já pargoviehâhaldâttuv palvâlemkuávdáš Palkeet iššeed viermirekigistempalvâlus kiävtun lahtojeijee koččâmušâin. Palkeet p. 029 556 3700 já šleđgâpostâ [email protected].

Viestâr- já Sis-Suomâ

Viestâr- já Sis-Suomâ kuávluhaldâttâhvirgáduv váldutoimâsaje 

Kollimčujottâs: Wolffintie 35 
Postâčujottâs: PL 200, 65101 Vaasa  
[email protected]  
Puhelinmuulsân: 0295 018 450  
Faksi: 06-317 4817

Áávus: vu–vá tme 8.00–16.15 

 • Virgálâš ášástâllâm (ei. tiätupivdemeh, kuoddâlmeh, vaiduuh): vääldi ohtâvuođâ virgáduv kirjimkontturáin, [email protected]. Kirjimkonttur váldá vuástá virgálijd äššikiirjijd, kirjee taid äššihaldâšemvuáhádâhân já addel tiäđu ääši tipšoo virgeomâháást. 
 • Pargosuojâlem: [email protected] 
 • Viestâdem: [email protected] 

Keevti syeijejum šleđgâpostâohtâvuođâ ko vuolgâttah amnâstuv, mii siskeeld syeligâssân tolâttittee tâi mudoi rašesluándusijd aašijd. Šleđgâpoostâ labdostiätuvuárháh uážžuh leđe enâmustáá 20 Mt. Jis labdoseh láá liijkás stuárráh, ucceed tiätuvuárhá stuáruduv tâi vuolgât taid maaŋgâ sierâ šleđgâpoostâst. Mušte, ete viestâ juovdâm virgeomâhâžân lii vuolgâtteijee ovdâsvástádâs. 

Vuolgât šleđgâpoostâ syeijejum šleđgâpostâohtâvuođâin

Tampere toimâsaje 
Kollimčujottâs: Yliopistonkatu 38, Tampere  
Postâčujottâs: PL 272, 33101 Tampere  
Faksi: 03 389 1820 

Jyväskylä toimâsaje 
Kollimčujottâs: Hannikaisenkatu 47, Jyväskylä  
Postâčujottâs: PL 41, 40101 Jyväskylä  

Soovâ persovnlijn teivâdmijn muuneeld kl. äššitobdein. 

Pargosuojâlem 

Pargosuojâlem ohtâvuotâtiäđuid kaavnah pargosuojâlem siijđoin.

Šleđgâpostâčujottâsah láá häämist ovdânommâ.suhânommâ@avi.fi. Vuolgât áššád vuosâsaajeest mii almolâš ášástâllâmčujottâssáid. Návt visásmitáh, ete tuu äšši mana ovdâskulij. 

paajeeb jođetteijee Marko Pukkinen 
paajeeb jođetteijee čällee Elisabet Heinrich, p. 0295 018 511  

Vuáđupalvâlusah, riehtitorvo já loveh 

 • jođetteijee Leena Laajala, p. 0295 018 549 

Máttááttâs já kulttuurtoimâ  

 • jođetteijee Marja-Liisa Keski-Rauska, p. 0295 018 815 

Ruotâkielâlâš máttááttâstoimâ 

 • jođetteijee Marianne West-Ståhl, p. 0295 018 623 

Kááijumtoimâ já rahttâttâm 

 • jođetteijee Tarja Wiikinkoski, p. 0295 018 800 

Pargosuojâlem 

 • jođetteijee Jouni Kallioluoma 

Pirâsloveh 

 • jođetteijee Tarja Savea-Nukala, p. 0295 018 777 

Viestâdem

Mij kieđâvuššâp já arkkâdistep uásturekigijd tuše viermirekigin. Vuolgât rekigijd viermirekigin staatâhaldâttuv viermireekkigoperaattor OpusCapita Group Oy peht. Maainâš rekigist čujostiättun toimâohtâdâhkoodi já tiilájeijee noomâ. Puávtáh vuolgâttiđ viermireekkig mield rekigáid lahtojeijee labdosijd. Labdosij avžuuttum tiätuvuárkkáhäämi lii pdf. 

Viermireekkigčujottâs/OVT-tubdâldâh: 00372284140936401 
Y-tubdâldâh: 2284140-9 
Álv-tubdâldâh: FI22841409 
Sirdeetubdâldâh (OpusCapita Solutions Oy): E204503  

Mij ep vääldi vuástá pááppárrekigijd tâi šleđgâpostáin vuolgâttum rekigijd. Mij macâttep mii finnim pááppárrekigijd mävsihánnáá maassâd. Jis tust ij lah kiävtust vuáhádâh, main pyevtittiđ viermirekigijd, puávtáh kevttiđ viermireekkig tohâmân já vuolgâtmân staatâ faallâm Basware viermirekigistempalvâlus (Supplier Portal). Palvâlus lii tuáistáážân mávsuttem.

Viermirekigistempalvâlusân čáládâtmân já kiävtun lahtojeijee ravvuuh Valtiokonttori siijđoin,
Staatâ ruttâtuálu- já pargoviehâhaldâttuv palvâlemkuávdáš Palkeet iššeed viermirekigistempalvâlus kiävtun lahtojeijee koččâmušâin. Palkeet p. 029 556 3700 já šleđgâpostâ [email protected].

Tave-Suomâ

Tave-Suomâ kuávluhaldâttâhvirgáduv váldutoimâsaje 

Kollimčujottâs: Linnankatu 3  
Postâčujottâs: (PL 189, 90101 Oulu) 
[email protected]  
Puhelinmuulsân: 0295 017 500  
Áávus: vu–vá tme 8.00–16.15 

 • Virgálâš ášástâllâm (ei. tiätupivdemeh, kuoddâlmeh, vaiduuh): vääldi ohtâvuođâ virgáduv kirjimkontturáin, [email protected]. Kirjimkonttur váldá vuástá virgálijd äššikiirjijd, kirjee taid äššihaldâšemvuáhádâhân já addel tiäđu ääši tipšoo virgeomâháást. 
 • Pargosuojâlem: [email protected]  
 • Viestâdem: [email protected] 

Keevti syeijejum šleđgâpostâohtâvuođâ ko vuolgâttah amnâstuv, mii siskeeld syeligâssân tolâttittee tâi mudoi rašesluándusijd aašijd. Šleđgâpoostâ labdostiätuvuárháh uážžuh leđe enâmustáá 20 Mt. Jis labdoseh láá liijkás stuárráh, ucceed tiätuvuárhá stuáruduv tâi vuolgât taid maaŋgâ sierâ šleđgâpoostâst. Mušte, ete viestâ juovdâm virgeomâhâžân lii vuolgâtteijee ovdâsvástádâs.

Vuolgât šleđgâpoostâ syeijejum šleđgâpostâohtâvuođâin

Soovâ persovnlijn teivâdmijn muuneeld kl. äššitobdein. 

Pargosuojâlem 

Pargosuojâlem ohtâvuotâtiäđuid kaavnah pargosuojâlem siijđoin.

Šleđgâpostâčujottâsah láá häämist ovdânommâ.suhânommâ@avi.fi. Vuolgât áššád vuosâsaajeest mii almolâš ášástâllâmčujottâssáid. Návt visásmitáh, ete tuu äšši mana ovdâskulij. 

paajeeb jođetteijee Terttu Savolainen, p. 0295 017 551 
assistent Tiina Ulvinen, p. 0295 017 017  

Jođettem toorjâ 

 • ráđádellee virgeolmooš Tommi Lantto, p. 0295 017 701 
 • ovdedemhovdâ Olli Aulaskari, p. 0295 017 533 
 • vuávájeijee Siiri Oinas-Panuma, p. 0295 017 535 
 • assistent Niina Rytilahti, p. 0295 017 055  

Vuáđupalvâlusah, riehtitorvo já loveh  

 • jođetteijee Maria Siurua, p. 0295 017 546  
 • jođettem čällee Riitta Kinnunen, p. 0295 017 516  
 • sosiaal- já tiervâsvuotâpalvâlusah -ohtâduv hovdâ, kuávluhaldâttâhpajetuáhtár Pasi Hirvikoski, p. 0295 017 598   
 • iäláttâskocceem já pirâstiervâsvuotâhuolâttâs -ohtâduv hovdâ, juurist Sinikka Siniluoto-Heikkinen, p. 0295 017 591  

Máttááttâs já kulttuurtoimâ

 • jođetteijee Veijo Kosola, p. 0295 017 570  

Kááijumtoimâ já rahttâttâm  

 • jođetteijee Petteri Koskinen, p. 0295 017 544  
 • uásádâhčällee Tiina Ulvinen, p. 0295 017 079
 • uásádâhčällee Sirpa Hassila, p. 0295 017 553  

Pargosuojâlem  

 • jođetteijee Päivi Suorsa, p. 0295 017 630  

Pirâsloveh 

 • meriáigásâš jođetteijee Sami Koivula, p. 0295 017 651  

Viestâdem 

Mij kieđâvuššâp já arkkâdistep uásturekigijd tuše viermirekigin. Vuolgât rekigijd viermirekigin staatâhaldâttuv viermireekkigoperaattor OpusCapita Group Oy peht. Maainâš rekigist čujostiättun toimâohtâdâhkoodi já tiilájeijee noomâ. Puávtáh vuolgâttiđ viermireekkig mield rekigáid lahtojeijee labdosijd. Labdosij avžuuttum tiätuvuárkkáhäämi lii pdf. 

Viermireekkigčujottâs/OVT-tubdâldâh: 00370245422536501  
Sirdeetubdâldâh (OpusCapita Solutions Oy): E204503 
Y-tubdâldâh: 0245422-5  
Álv-tubdâldâh: FI02454225  

Mij ep vääldi vuástá pááppárrekigijd tâi šleđgâpostáin vuolgâttum rekigijd. Mij macâttep mii finnim pááppárrekigijd mävsihánnáá maassâd. Jis tust ij lah kiävtust vuáhádâh, main pyevtittiđ viermirekigijd, puávtáh kevttiđ viermireekkig tohâmân já vuolgâtmân staatâ faallâm Basware viermirekigistempalvâlus (Supplier Portal). Palvâlus lii tuáistáážân mávsuttem.

Viermirekigistempalvâlusân čáládâtmân já kiävtun lahtojeijee ravvuuh Valtiokonttori siijđoin,
Staatâ ruttâtuálu- já pargoviehâhaldâttuv palvâlemkuávdáš Palkeet iššeed viermirekigistempalvâlus kiävtun lahtojeijee koččâmušâin. Palkeet p. 029 556 3700 já šleđgâpostâ [email protected]